פונקציה שלא עובדת

New Here ,
Oct 06, 2020

Copy link to clipboard

Copied

לאחר שהורדתי קובץ מסויים, יש פוקנציות שלא עובדות (הרוב כן עובדות). מה לעשות? את הקובץ קיבלתי באמצעות הודעת ווטסאפ, שהעברתי במייל

TOPICS
Edit and convert PDFs

Views

35

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Reply
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
try67 LATEST
Most Valuable Participant ,
Oct 07, 2020

Copy link to clipboard

Copied

The automatic translator doesn't do a very good job here (probably because of your typo in the word "functions")... Which is probably why you didn't get any replies.

 

What "functions" are you referring to, exactly?

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Reply
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more