• Global community
  • Language:
   • Deutsch
   • English
   • Español
   • Français
   • Português
 • 日本語コミュニティ
  Dedicated community for Japanese speakers
 • 한국 커뮤니티
  Dedicated community for Korean speakers
Exit
0

Tâm Linh

New Here ,
Oct 01, 2022 Oct 01, 2022

Copy link to clipboard

Copied

 Xin chào, em Bị 1 thứ kỳ quái gắn vào đầu ,rất cứng ,giống như vòng của Tôn Ngộ Không ,bị quan âm bồ tát và phật gắn vào bị nhân quả do lối sống không được tốt ,bị xâm hại xác thân nghiêm trọng nên có điều kỳ lạ ở mạng người dùng ,

TOPICS
Crash or freeze

Views

55

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
no replies

Have something to add?

Join the conversation