• Global community
  • Language:
   • Deutsch
   • English
   • Español
   • Français
   • Português
 • 日本語コミュニティ
  Dedicated community for Japanese speakers
 • 한국 커뮤니티
  Dedicated community for Korean speakers
Exit
0

Result of of changed state

Community Beginner ,
May 12, 2020 May 12, 2020

Copy link to clipboard

Copied

I am busy with some questions in a module. Every question you have to choose A or B (see the first picture). The result is visible in the score list (picture 2). Now I want to make that if you click on the total button in a colum he counts only the visited results but he gives always 12 and that are all the answers in that collum not only the one you visited. What do I do wrong???

 

kilman_01.jpgkilman_02.jpg

Views

791

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Expert ,
May 12, 2020 May 12, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Het kan ook perfect in het Nederlands, Engels is geen absolute must. Mag het? Een Nederlands-onkundige expert kan de uitleg niet begrijpen in de screenshots (enkel de vraag kan worden vertaald).

 

Het gaat hier duideljk niet om standaardvragen. Maar ik heb wel degelijk meer informatie nodig om een antwoord te kunnen geven.

Welk event is verbonden met welke Advanced Action?  Er is een hele reeks met variabelen. Maar in de actions zie ik nergens hoe die variabelen een waarde krijgen. Die variabelen worden gebruikt in een optelsom, maar welke waarde hebben ze dan? Als die nooit wijzigt zal die optelsom altijd hetzelfde resultaat geven.

Er zijn multistate objecten, zijn dat knoppen? Ik vraag dit omdat ik een 'Visited' state zie, en dat is normaal een ingebakken state voor interactieve objecten. 'Ingebakken' is mijn vertaling voor 'InBuilt'. Die states verschijnen automatisch in bepaalde situaties, niet via een action. 'Visited' verschijnt als de knop minstens éénmaal werd aangeklikt. 

 

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Beginner ,
May 12, 2020 May 12, 2020

Copy link to clipboard

Copied

In de eerste afbeeldingis een deel van de antwoorden en men moet daar kiezen voor A of B. Ik heb hier de state visited toegevoegd zodat bij terugkomst de cursist kan zien wat hij aangeklikt heeft. De knoppen heten vraag_1_a en verder. De tweede afbeelding is het score formulier met daarin een shape met twee states, normaal en visited. Ik had aan de normale status een variabele gezet met de waarde 0 en bij visited een variabele met  de waarde 1 en dan was de bedoeling dat of automatisch of middels de knop aan het einde het aantal visited komt te staan. voor de totaal waarde heb ik dus de variabele totaal_doordrukken gemaakt. Ik weet variabele is niet mijn sterkste punt.De advanced action in afbeelding 2 is dus gekoppeld aan de oranje knop totaal en die van de eerste afbeelding is gekoppeld aan knopje 1A (die nu groen is.

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Expert ,
May 12, 2020 May 12, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Variabelen zijn NIET gekoppeld aan een status of een knop, je hebt het over Boolean variabelen, maar jij moet die 'togglen' met een actie. Vermoedelijk zijn het de 'antwoord....' Een iets logischer manier van naamgving zou helpen, want je moet heel voorzichtig zijn dat je dezelfde naam niet tweemaal gebruikt. Mijn variabelen beginnen steeds met v_,. 

Het is me nog steeds niet duidelijk welke 'events' gebruikt worden. Zijn het de shape knoppen met A en B?  En wil je toelaten dat de keuze gewijzigd wordt? In elk geval moet een klik op de A knop dan de waarde 1 toewijzen aan de variabele, terwijl dit niet hoeft voor de B-knop. Met diezelfde action zet je dan de status correct voor de tweede dia met het overzicht.  Je sou het totaal ook hier mee kunnen berekenen maar dat vereist wat inzicht in advanced actions (zou moeten een voorwaardelijke actie zijn). 

Is de bereking met al die Expressions gekoppeld aan de knop met 'Totaal'? En is het overzich (tweede figuur) op een andere dia? 

Het kan volgens mij heel wat soepeler, maar ik kan je slechts aansturen als ik alles correct begrijp.

 

 

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Beginner ,
May 12, 2020 May 12, 2020

Copy link to clipboard

Copied

De knoppen op de eerste slide zijn shape knopen met een A en B. Men kan dus alleen voor de a of de B kiezen. Totaal zijn er 30 vragen met een Aen B optie. Op de tweede afbeelding zie je een aparte slide met 5 kolomen. Dit is de scorelijst. De berekening met de expressions is gekoppeld aan de totaal knop. Deze knop is dus alleen voor de eerste kolom. Ik heb de knop "vraag" genoemd en de shape in de scorelijst "antwoord" genoemd. Ik denk ook dat het eenvoudiger zou moeten kunnen maar zie het gewoon niet.

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Expert ,
May 12, 2020 May 12, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Maar de variabelen beginnen ook met 'antwoord'!  Stilletjesaan wahnhopig, want blijkbaar worden mijn vragen niet begrepen.

 

Op de eerste slide zijn er 2x30 shape knoppen. Die hebben behalve de Normal, Rollover en Down state ook de Visited state. Alle zijn InBuilt states. Voor elk van die knoppen dient er een actie gecreërd.  Een van de commando's zal zeker moeten zijn het toekennen van een waarde aan de variabele. Maar nu twijfel ik eraan of er wel variabelen gedefinieerd zijn...  Weet nog steeds niet of het toegelaten is om een antwoord op de eerste slide te wijzigen? 

Welke kolom op de tweede slide beïnvloed wordt door het antwoord op elke vraag op de eerste slide is ook onduidelijk. Hoeveel kolommen zijn er? 

Het lijjkt me dat het gebruik niet enkel van variaelen, maar ook van advanced actions (waarschijnlijk beteer shared actions) een beetje te hoog gegrepen is? Hebt u een trainning in Captivate - advanced gevolgd? We praten naast mekaar, en ondanks het Nederlands in een onbegrijpelijke taal.

Check in the Variables dialog (Project, Variables) of er inderdaad 30 variabelen zij + een tottal variabele voor iedere kolom op de tweede slide.

Check in Advanced Interaction (F9) welke acties uitgevoerd worden door de 2x30 knoppen op de eerste slide.

 

 

 

 

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Beginner ,
May 12, 2020 May 12, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Wat betreft de naam van de variabele klopt het dat die dezelfde naam hebben en dat ga ik dus nog wijzigen.

Er zijn inderdaad 2 x 30 knoppen en die hebben de state normaal en visited, rollover en down zijn verwijderd. Voor elke knop heb ik een advanced action gemaakt zoals die op afbeelding 1. Zoals ik nu begrijp mis ik dus een actie waardoor er een waarde aan de variabele wordt gegeven. In het variabele dialog staan 60 variabele (voor elke antwoord mogelijk een variabele) voor de antwoorden + 5 voor de totalen per kolom. Dat deel werkt ook dus per vraag kan ik 1 antwoord geven en de state van de knop in de vragenlijst (afb 1) en de scorelijst (afb 2) worden groen (visited). Maar als ik het dus goed begrijp moet ik een actie toevoegen aan de advanced action in afbeelding 1 die een waarde aan de variabele geeft die bij het antwoord hoort.Hoe maak ik die actie?

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Expert ,
May 12, 2020 May 12, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Waarom 60 i.p.v. 30 variabelen? Het zijn Booleans. Geef ze een standaardwaarde van 0, wat zou overeenstemmen met antwoord B. Enkel wanneer er op A wordt geklikt, dient de Assign command worden gebruikt om de variable te wijzigen naar 1.  Die variabele kan dan worden gebruikt in de conditionele actie die nodig is als het mogelijk blijft om antwoorden te wijzigen. Die vraag heb ik al tweemaal gesteld of dat is voorizen, maar heb nog geen antwoord gekregen.

Er is geen enkele reden om ooit de state Normal toe te wijzen, want dat is de  state die automatisch verschijnt in de overzichts tabel. Dat betekent dat de  B-knoppen daaen een veel eenvoudiger shared action kunnen hebben dan de A-knoppen. Tenzij wijziging van gekozen optie is toegelaten, maar nog geen antwoord gekregen op die vraag die ik nu voor de vierde maal stel. De A-knoppen zullen een andere actie nodig hebben om de variabele te wijzigen, het gepaste totaal te verhogen met 1 en de state te wijzigen in de overzichts tabel. Als je wijzigingen will toelaten, A of B-knop opnieuw indrukken wordt het wat ingewikkelder. Want dan moet er gecheckt worden op de waarde van de variabele, Toggle worden gebruikt, 1 aftrekken voor de B-knop van het totaal, en de state gewijzigd op de overzichtstabel ook voor de B-knop. 

Ik heb al heel veel tijd besteed aan een poging om te helpen, om te begrijpen wat uist gewents wordt. Ben er zeker van dat ik hier een oplossing kan aan geven maar het betekent dat ik u een volledige oplossing moet aanbieden en dat valt wel buiten de scope van een forum om kleine problemen op te lossen. Kennis en begrip van variabelen, advanced en shared actions is heel embryonaal. Dat is enkel een vaststelling, iedereen heeft leertijd nodig. Kijk op mijn blog,  sinds 2008 heb ik heel wat advanced actions gecrëerd en sinds shared actions verschenen met Captivate7 ben ik een fervente verdedidiger van deze niewe acties, die veel flexibeler zijn.

 

 

 

 

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Beginner ,
May 12, 2020 May 12, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Sorry dat ik misschien zo moeilijk doe. Maar het probleem is dat er geen goed of fout antwoord is per vraag. Het gaat hier om de Kilmann test en afhankelijk van de antwoorden heb je bepaalde persoonseigenschappen. Dus zowel A als B is goed. Alle antwoorden moeten dus hetzelfde behandeld worden. het enige wat ik nu dus moet doen is zorgen dat het gegeven antwoord een waarde geeft aan de variabele zodat ik kan een totaal krijg per kolom. De kolom met de hoogste score is dan namelijk een overheersende eigenschap van de persoon.

Als de cursist een volgende keer de test maakt moet hij ook voor de andere optie kunnen kiezen. i k snap nu waar ik moet zoeken en hoop er dan uit te komen.

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Expert ,
May 12, 2020 May 12, 2020

Copy link to clipboard

Copied

LATEST

Probleem is niet dat dit een survey is, heb ook daarover heel wat geblogd. Probleem is dat mijn vragen niet beantwoord worden, en dat het begrip 'Boolean' blijkbaar ook niet duidelijk is.

 

Het wordt veel eenvoudiger indien niet toegelaten wordt tijdens dezelfde sessie dat een beantwoorde vraag (keuze A of B) nog gewijzigd wordt.  Maar als je die wijziging toelaat wordt het beetje gecompliceerder.

 

Een basisfout in mijn ogen is dat Ja en Nee niet aan mekaar gekoppeld zijn in de setup. Dit is toch een Ja/Nee, Waar/OnWaar paar, typisch voor een survey. Als Ja wordt geantwoord, zou Nee moeten uitgesloten worden of vice versa. Het gebruik van een 'radiobuttons' interaction zou dit heel duidelijk maken. Niet twee geliljkwaardige knoppen.

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Resources
Help resources