P: Polish Language Translation Errors

Explorer ,
Apr 22, 2022 Apr 22, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Klasa Lightroom 11,3

Windows 10

 

1. „Twórz” powinien być „Wywoływanie” (Develop)

2. „Woda” powinna być „Akwamaryn”

3. „Adobe Poziom” powinno być „Adobe Krajobraz” (Landscape=Krajobraz)

4. „Adobe Pionowo” powinno być „Adobe Portret” (Portret=Portret)

5. „Pionowa powinna być „Korekta perspektywy”

6. „Szczegół” powinno być „Szczegóły”

7. „Moduł biblioteki i skróty...” powinno być „Skróty moduł biblioteki...”

8. „$$$/AgBezels/KeyRemapping/MacCommand=Polecenie” powinno być „$$$/AgBezels/KeyRemapping/MacCommand=Command”

9. „$$$/AgBezels/KeyRemapping/WinControl=Sterowanie” powinno być „$$$/AgBezels/KeyRemapping/WinControl=Ctrl”

10. „$$$/AgDevelopShortcuts/Create_Virtual_Copy/Key=Polecenie + '” powinno być „$$$/AgDevelopShortcuts/Create_Virtual_Copy/Key=Ctrl + '”

11. „$$$/AgDevelopShortcuts/Rotate_left/Key=Polecenie + [” powinno być „$$$/AgDevelopShortcuts/Rotate_left/Key=Ctrl + [”

12. „$$$/AgDevelopShortcuts/Rotate_left/Key=Polecenie+]” powinno być „$$$/AgDevelopShortcuts/Rotate_left/Key=Ctrl+]”

13. "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/RotateLeftKey=Polecenie + [" powinno być "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/RotateLeftKey=Ctrl+["

14. „$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/RotateLeftKey=Polecenie + ]” powinno być „$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/RotateLeftKey=Ctrl + ]”

15. "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/Zoom_in/Key=Polecenie + =" powinno być "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/Zoom_in/Key=Ctrl +="

16. "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/Zoom_in/Key=Polecenie + -" powinno być "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/Zoom_in/Key=Ctrl + -"

17. "$$$/AgNavigator/ZoomRadios/FitToView=DOPASOWANIE" lepiej jak będzie "$$$/AgNavigator/ZoomRadios/FitToView=DOPASUJ"

 

Na razie takie błędy zauwazyłem

TOPICS
Windows

Views

73

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
no replies

Have something to add?

Join the conversation