• Global community
  • Language:
   • Deutsch
   • English
   • Español
   • Français
   • Português
 • 日本語コミュニティ
  Dedicated community for Japanese speakers
 • 한국 커뮤니티
  Dedicated community for Korean speakers
Exit
0

istock and photoshop beta

New Here ,
Jan 02, 2024 Jan 02, 2024

Copy link to clipboard

Copied

Tôi muốn dùng thử Photoshop Beta mà không tốn tiền để mùa giải sợ không thể sử dụng được! có phiên bản dùng thử 7 ngày nhưng tôi không cài đặt được, yêu cầu cài đặt iStock trong khi tôi không cần iStock, bạn có thể hướng dẫn tôi không

TOPICS
Desktop-Windows

Views

1.2K

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
New Here ,
Jan 02, 2024 Jan 02, 2024

Copy link to clipboard

Copied

help me

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Expert ,
Jan 03, 2024 Jan 03, 2024

Copy link to clipboard

Copied

LATEST

Hi @ngọc tín34562036gxv1 what happens when you try to install via the Creative Cloud desktop app? The 7-day trial version is for regular photoshop, not beta so try installing that first.

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines