Centrera bild vid zoom

New Here ,
Mar 24, 2022 Mar 24, 2022

Copy link to clipboard

Copied

När jag öppnar en bild i photoshop lägger den sig centrerat, men efter jag bytt storlek så flyttar den sig till vänster och vid zoom försvinner den nästan ut till vänster. Det har kommit med den senaste versionen 23.1.1. Finns det någon inställning som gör att bilden alltid oavsett zoom håller sig centrerad som i tidigare versioner?

TOPICS
Actions and scripting , Cross-app workflows , macOS

Views

71

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines

correct answers 1 Correct answer

Adobe Community Professional , Mar 24, 2022 Mar 24, 2022
Hi Do you have Overscroll enabled in preferences by any chance, if so disable it

Likes

Translate

Translate
Adobe Community Professional ,
Mar 24, 2022 Mar 24, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Hi

Do you have Overscroll enabled in preferences by any chance, if so disable it2022-03-24 08_49_32-Untitled-1 @ 39.9% (RGB_8) _.png

 

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
New Here ,
Mar 24, 2022 Mar 24, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Thank you very much for the help 🙂 

 

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Adobe Community Professional ,
Mar 24, 2022 Mar 24, 2022

Copy link to clipboard

Copied

LATEST

You're welcome 🙂

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines