Welcome Dialog

Welcome to the Community!

We have a brand new look! Take a tour with us and explore the latest updates on Adobe Support Community.


Issues with cursor in Photoshop 2022 (23.0.0)

Community Beginner ,
Oct 25, 2021 Oct 25, 2021

Copy link to clipboard

Copied

Hi, today my photoshop got automatic update to 2022 (23.0.0), but there is some bugs.

1) When i move cursor from canvas out to for example ruler or layer window or toolbar. Cursor have same weird lags for 1 second or less when hover over object which i mention before.

2) when i hovering over tools in toolbar, animation on tools has delay... maybe just visual problem...

3) same zoom problem like this https://community.adobe.com/t5/photoshop-ecosystem-discussions/new-photoshop-v-23-0-zoom-extremely-l...

4) cursor have lags when i use spot healing brush  (painting area for heal).

Win 10

I try reset settings but same.

Thanks for help

TOPICS
Windows

Views

64

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Beginner ,
Oct 27, 2021 Oct 27, 2021

Copy link to clipboard

Copied

1) temporary solution, turn off ruler...

3) disabling Enable Flick Panning and Animated Zoom from Edit > Preferences > Tools fixes the issue.

 

 

There is system info..

 

Adobe Photoshop verze: 23.0.0 20211013.r.36 623993d x64
Počet spuštění: 154
Operační systém: Windows 10 (64bitová verze)
Verze: 10 nebo novější 10.0.19042.1288
Systémová architektura: řada CPU Intel: 6, model: 14, taktování: 12 s MMX, SSE Integer, SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, HyperThreading
Počet fyzických procesorů: 8
Počet logických procesorů: 16
Rychlost procesoru: 3600 MHz
Vestavěná paměť: 32706 MB
Volná paměť: 20965 MB
Paměť dostupná pro Photoshop: 25141 MB
Paměť používaná Photoshopem: 70 %
SAM SDK Version: 2.0.0-main.887.2
Stav ACP.local:
– Verze-SDK: 1.50.2
– Stav CoreSync: Dostupné a kompatibilní
– Spuštěná verze CoreSync: 4.21.1.1
– Min. vyžadovaná verze CoreSync: 4.3.28.24
Konfigurace vyrovnávací paměti ACPL: ^4
Verze sady Live Edit Client SDK: 3.86.01
Plátno Manta: Zapnuto.
Vrstvy aliasů: Vypnuto.
Paleta modifikátorů: Zapnuto.
Dálkový paprsek: Zapnuto.
Wintab Digitizer Services
Spec Version 1.4
Impl Version 1.39
Num Devices 0
Velikost vyrovnávací paměti dlaždice: 1024 kB
Úrovní vyrovnávací paměti pro obrazy: 4
Náhled písma: Střední
Verze knihovny HarfBuzz: 2.8.1
Textový modul: Sjednocený textový modul
======= GPU
Stabilní rozhraní Native API: True
Stabilní rozhraní OpenGL API: True
Stabilní rozhraní OpenCL API: True
GPUDeny: 0
GPUForce: 0
useGPU: 1
useOpenCL: 0
isGPUCapable: 1
GPUName: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER
GPUVendor: NVIDIA
IsNativeGPUCapable: 1
IsOpenGLGPUCapable: 1
IsOpenCLGPUCapable: 1
HasSufficientRAM: 1
GPU accessible RAM: 8,399 MB
Required GPU accessible RAM: 1,500 MB
UseGraphicsProcessorChecked: 1
UseOpenCLChecked: 0
Windows remote desktop: 0
Zobrazení: 1
Hranice zobrazení: horní= 0, vlevo= 0, spodní= 1440, vpravo= 2560
------- Sniffer output
[0 ms]
Launch GPUSnifferThread

[0 ms]
Start RunAllAPIs

[0 ms]
"C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\sniffer.exe" -baseTimeMS=1948906 -comment=Photoshop Version: Adobe Photoshop 23.0.0 20211013.r.36 623993d x64

[534 ms]
Start sniffer 2021-10-27 10:29:36
# Photoshop Version: Adobe Photoshop 23.0.0 20211013.r.36 623993d x64
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\sniffer.exe -baseTimeMS=1948906 -comment=Photoshop Version: Adobe Photoshop 23.0.0 20211013.r.36 623993d x64

{46 ms}
Start platform native
# displays: 1
Display 0
Display: \\.\DISPLAY1
Main: TRUE
Built in: FALSE
Stereo: FALSE
Bounds: ((0 0) -> (2,560 1,440), w=2,560, h=1,440)
Dimensions: (2,560 1,440)
Physical size: (0 0)
Pixel size: (0 0)
Dynamic range: (0 1)
Potential dynamic range: (0 1)
Reference dynamic range: (0 0)
Attached Device: (DeviceID name=NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER index=0 preferred=1)

# devices: 1
Device 0
Name: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER
Preferred: TRUE
Power Envelope: UNKNOWN
Attachment: UNKNOWN
# attached displays: 1
\\.\DISPLAY1
GPU accessible RAM: 8,399 MB
VRAM: 8,399 MB
Dedicated System RAM: 0 MB
Shared System RAM: 17,147 MB
API version: 12.0 (12.0)
Device version: 12.0 (12.0)
Vendor name: NVIDIA
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispsi.inf_amd64_d3ead92e8ba045de\nvldumdx.dll
Driver date: 2021-09-13 000000.000000-000
Driver age: 1 month
Driver version: 30.0.14.7212
Supports UMA: UNSUPPORTED
D3D-ID: 7809
End platform native
{226 ms}

{226 ms}
Start platform OpenGL
# displays: 1
Display 0
Display: \\.\DISPLAY1
Main: TRUE
Built in: FALSE
Stereo: FALSE
Bounds: ((0 0) -> (2,560 1,440), w=2,560, h=1,440)
Dimensions: (2,560 1,440)
Physical size: (0 0)
Pixel size: (0 0)
Dynamic range: (0 1)
Potential dynamic range: (0 1)
Reference dynamic range: (0 0)
Attached Device: (DeviceID name=NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER/PCIe/SSE2 index=0 preferred=1)

# devices: 1
Device 0
Name: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER/PCIe/SSE2
Preferred: TRUE
Power Envelope: INTEGRATED
Attachment: UNKNOWN
# attached displays: 1
\\.\DISPLAY1
GPU accessible RAM: 8,399 MB
VRAM: 8,399 MB
Dedicated System RAM: 0 MB
Shared System RAM: 17,147 MB
API version: 2.1 (2.1.2 NVIDIA 472.12)
Device version: 2.1 (2.1.2 NVIDIA 472.12)
Vendor name: NVIDIA
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispsi.inf_amd64_d3ead92e8ba045de\nvldumdx.dll
Driver date: 2021-09-13 000000.000000-000
Driver age: 1 month
Driver version: 30.0.14.7212
GLSL version: 1.20 (1.20 NVIDIA via Cg compiler)
End platform OpenGL
{320 ms}

{320 ms}
Start platform OpenCL
# displays: 0

# devices: 1
Device 0
Name: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER
Preferred: TRUE
Power Envelope: DISCRETE
Attachment: UNKNOWN
# attached displays: 0
GPU accessible RAM: 8,589 MB
VRAM: 8,589 MB
Dedicated System RAM: 0 MB
Shared System RAM: 0 MB
API version: 3.0 (OpenCL 3.0 CUDA)
Device version: 3.0 (OpenCL 3.0 CUDA)
Vendor name: NVIDIA
Driver: UNKNOWN
Driver date: UNKNOWN
Driver age: UNKNOWN
Driver version: UNKNOWN
Bandwidth: 408 GB / s
Compute score: 4,633.49
Device name string: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER
Device vendor string: NVIDIA Corporation
Platform name string: NVIDIA CUDA
Platform vendor string: NVIDIA Corporation
End platform OpenCL
{456 ms}

Exit code kExitNormal
End sniffer 2021-10-27 10:29:36
[kStatusNormal, kExitNormal]

[534 ms]
Finish RunAllAPIs

[3061 ms]
Start GetSnifferResult

[3061 ms]
Finish GetSnifferResult

------- Sniffer output
======= GPU
Typ licence: Předplatné
Sériové číslo: 96040028700843575402
GUIDBucket:Composite Core (enable_composite_core): onComposite Core GPU (comp_core_gpu): offComposite Core Threads (comp_core_threads): offComposite Core UI (comp_core_ui): offDocument Graph (enable_doc_graph): off
Složka aplikace: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\
Cesta dočasného souboru: C:\Users\radek\AppData\Local\Temp\
Photoshop odkládá s použitím asynchronního I/O zapnuto
Odkládací disk(y):
Startovací, 465,2 GB, 100,8 GB volného
Složka vyžadovaných zásuvných modulů: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\Plug-ins\
Primární složka zásuvných modulů: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Plug-ins\

Nainstalované komponenty:
A3DLIBS.dll A3DLIB Dynamic Link Library 9.2.0.112
ACE.dll ACE 2021/09/16-00:39:08 79.210a024 79.210a024
AdbePM.dll PatchMatch 2021/09/08:20:32:07 1.5c9d4d882447507e35ce742375a02bb2b8f1fafe 1.5c9d4d882447507e35ce742375a02bb2b8f1fafe
AdobeLinguistic.dll Adobe Linguisitc Library 01cbe4a
AdobeOwl.dll Adobe Owl 5.5.0
AdobePDFL.dll PDFL 2021/09/24-00:36:28 79.a094f69 79.a094f69
AdobePDFSettings.dll Adobe PDFSettings 1.07
AdobePIP.dll Adobe Product Improvement Program 8.2.0.16
AdobeSVGAGM.dll AdobeSVGAGM 79.105dedb 79.105dedb
AdobeXMP.dll Adobe XMP Core 2021/09/09-00:37:38 79.a8731b9 79.a8731b9
AdobeXMPFiles.dll Adobe XMP Files 2021/09/09-00:37:38 79.a8731b9 79.a8731b9
AdobeXMPScript.dll Adobe XMP Script 2021/09/09-00:37:38 79.a8731b9 79.a8731b9
adobe_caps.dll Adobe CAPS 10,0,0,6
AGM.dll AGM 2021/09/16-00:39:08 79.210a024 79.210a024
AID.dll AID DLL 1.0.0.33
AIDE.dll AIDE 2021/09/01-00:40:52 79.644b6f3 79.644b6f3
aifm.dll AIFM 1.0 23.68434
AILib.dll Adobe Illustrator 2022 26.0.0
aiport.dll AIPort 1.0 23.68434
ARE.dll ARE 2021/09/16-00:39:08 79.210a024 79.210a024
AXE8SharedExpat.dll AXE8SharedExpat 2021/09/02-00:37:22 79.3a98998 79.3a98998
AXEDOMCore.dll AXEDOMCore 2021/09/02-00:37:22 79.3a98998 79.3a98998
Bib.dll BIB 2021/09/16-00:39:08 79.210a024 79.210a024
BIBUtils.dll BIBUtils 2021/09/16-00:39:08 79.210a024 79.210a024
boost_date_time.dll photoshopdva 14.0.0
boost_filesystem.dll photoshopdva 14.0.0
boost_program_options.dll photoshopdva 14.0.0
boost_regex.dll photoshopdva 14.0.0
boost_system.dll photoshopdva 14.0.0
boost_threads.dll photoshopdva 14.0.0
CoolType.dll CoolType 2021/09/16-00:39:08 79.210a024 79.210a024
CRClient.dll Adobe Crash Reporter Client DLL 4.7.0.0
DirectML.dll DirectML Redistributable Library 1.5.1+210429-0157.1.dml-1.5.adbd007
dnssd.dll Bonjour 3,0,0,2
dvaaccelerate.dll photoshopdva 14.0.0
dvaappsupport.dll photoshopdva 14.0.0
dvaaudiodevice.dll photoshopdva 14.0.0
dvacore.dll photoshopdva 14.0.0
dvacrashhandler.dll Adobe Audition CC 2017 10.0.0
dvamarshal.dll photoshopdva 14.0.0
dvamediatypes.dll photoshopdva 14.0.0
dvametadata.dll photoshopdva 14.0.0
dvametadataapi.dll photoshopdva 14.0.0
dvametadataui.dll photoshopdva 14.0.0
dvanet.dll photoshopdva 14.0.0
dvaplayer.dll photoshopdva 14.0.0
dvascripting.dll photoshopdva 14.0.0
dvatransport.dll photoshopdva 14.0.0
dvaui.dll photoshopdva 14.0.0
dvaunittesting.dll photoshopdva 14.0.0
dvavulcansupport.dll photoshopdva 14.0.0
dynamic-torqnative.dll Unified Extensibility Platform uxp-5.5.1-5-fb2eede
dynamiclink.dll photoshopdva 14.0.0
ExtendScript.dll ExtendScript 2019/07/29-10:07:31 82.2 82.2
filterport.dll FilterPort 1.1 O
icucnv69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
icudt69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
icuin69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
icuuc69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
igestep30.dll IGES Reader 9.3.0.113
ippcc.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcck0.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippccl9.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippccy8.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcore.dll core. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Core Library. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcv.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcvk0.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcvl9.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcvy8.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippi.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippik0.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippil9.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippiy8.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ipps.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippsk0.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippsl9.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippsy8.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvm.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvmk0.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvml9.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvmy8.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
JP2KLib.dll JP2KLib 2021/09/01-00:40:52 79.545e36d 79.545e36d
libifcoremd.dll Intel(r) Visual Fortran Compiler 10.0 (Update A)
libiomp5md.dll Intel(R) OpenMP* Runtime Library 5.0
libmmd.dll Intel(R) C/C++/Fortran Compiler Mainline
libzip.dll photoshopdva 14.0.0
LogSession.dll LogSession 8.2.0.16
mediacoreif.dll photoshopdva 14.0.0
Microsoft.AI.MachineLearning.dll Microsoft® Windows® Operating System 1.8.20210602.2.d4106de
mkl_avx2.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_avx512.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_core.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_def.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_mc3.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_sequential.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_avx2.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_avx512.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_def.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_mc3.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
MPS.dll MPS 2021/09/11-00:41:28 79.6d286d5 79.6d286d5
onnxruntime.dll Microsoft® Windows® Operating System 1.8.20210602.2.d4106de
opencv_world452.dll OpenCV library 4.5.2
pdfport.dll PDFPort 2020/11/19-11:34:27 79.625377 79.625377
Plugin.dll Adobe Photoshop 2022 23.0
PlugPlugExternalObject.dll Adobe(R) CEP PlugPlugExternalObject Standard Dll (64 bit) 11.2.0
PlugPlugOwl.dll Adobe(R) CSXS PlugPlugOwl Standard Dll (64 bit) 11.2.0.100
PSCloud.dll 1.0.0.1
PSRes.dll Adobe Photoshop 2022 23.0
PSViews.dll Adobe Photoshop 2022 23.0
ScCore.dll ScCore 2019/07/29-10:07:31 82.2 82.2
SVGRE.dll SVGRE 79.8a94e6d 79.8a94e6d
svml_dispmd.dll Intel(R) C/C++/Fortran Compiler Mainline
tbb.dll Intel(R) Threading Building Blocks for Windows 2020, 2, 2020, 0311
tbbmalloc.dll Intel(R) Threading Building Blocks for Windows 2020, 2, 2020, 0311
TfKernel.dll Kernel Geom 9.3.0.113
TFUGEOM.dll Adobe, UGeom© 9.3.0.113
utest.dll photoshopdva 14.0.0
VulcanControl.dll Vulcan Application Control Library 6.6.0.000
VulcanMessage5.dll Vulcan Message Library 6.6.0.000
WinRTSupport.dll Adobe Photoshop Windows RT Support 1.0.1.0
WRServices.dll WRServices Build 17.0.0.5f7ac8f 17.0.0.5f7ac8f
wu3d.dll U3D Writer 9.3.0.113
UXP: uxp-5.5.1-5-fb2eede
UPIC 2.3.1


Vyžadované zásuvné moduly:

Adaptivní široký úhel 23.0 – ze souboru “Adaptive Wide Angle.8bf”
Akvarel 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Asymetrie 23.0 – ze souboru “statistics.8ba”
Barevné pastelky 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Barevný polotón 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Basreliéf 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
BMP 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Camera Raw 14.0 – ze souboru “Camera Raw.8bi”
Cesty do Illustratoru 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Chróm 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Cikcak 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Cineon 23.0 – ze souboru “Cineon.8bi”
Conté pastel 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Dicom 23.0 – ze souboru “Dicom.8bi”
Dlaždice 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Dopisní papír 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Entropie 23.0 – ze souboru “statistics.8ba”
Exportovat vyhledávací tabulky barev 23.0 – ze souboru “Export3DLUT.8be”
FastCore podprogramy 23.0 – ze souboru “FastCore.8bx”
Filtr Camera Raw 14.0 – ze souboru “Camera Raw.8bi”
Filtr Oříznout a narovnat fotografie 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Filtr Sada obrazů 23.0 – ze souboru “ChannelPort.8bf”
Formát IFF 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Fotokopie 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Freska 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Galerie filtrů 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Halide Bottlenecks 23.0 – ze souboru “HalideBottlenecks.8bx”
HDRMergeUI 23.0 – ze souboru “HDRMergeUI.8bf”
Houba 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Hrubé pastely 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
HSB/HSL 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
IGES 23.0 – ze souboru “U3D.8bi”
Inkoustové obrysy 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Inteligentní rozostření 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Jádro měření 23.0 – ze souboru “MeasurementCore.8me”
JPEG 2000 23.0 – ze souboru “JPEG2000.8bi”
Korekce objektivu 23.0 – ze souboru “Lens Correction.8bf”
Křída a uhel 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Kruhové rozostření 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Krystalizace 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Malířská špachtle 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Matlab Operation 23.0 – ze souboru “ChannelPort.8bf”
Maximum 23.0 – ze souboru “statistics.8ba”
Medián 23.0 – ze souboru “statistics.8ba”
Mezzotinta 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Minimum 23.0 – ze souboru “statistics.8ba”
Míra fluktuace 23.0 – ze souboru “statistics.8ba”
MMXCore podprogramy 23.0 – ze souboru “MMXCore.8bx”
Mozaikové dlaždice 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Mozaikové okno 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Multiprocesorová podpora 23.0 – ze souboru “MultiProcessor Support.8bx”
Nastříkané tahy 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Neónová záře 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
NTSC barvy 23.0 – ze souboru “NTSC Colors.8bf”
Oblaka 23.0 – ze souboru “Clouds.8bf”
Odečíst oblaka 23.0 – ze souboru “Clouds.8bf”
Odlesk objektivu 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Odstranit prokládání 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
OpenEXR 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Oříznout a narovnat fotografie 23.0 – ze souboru “CropPhotosAuto.8li”
Otisk 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
PCX 23.0 – ze souboru “PCX.8bi”
Pixar 23.0 – ze souboru “Pixar.8bi”
Plakátové obrysy 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Plastikový obal 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Podmalba 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Podpora skriptování 23.0 – ze souboru “ScriptingSupport.8li”
Podpora WIA 23.0 – ze souboru “WIASupport.8li”
Pointilizace 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Polární souřadnice 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Polotónový vzorek 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Portable Bit Map 23.0 – ze souboru “PBM.8bi”
Postřik 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Potrhané obrysy 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Praskliny 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
PRC 23.0 – ze souboru “U3D.8bi”
Přestavět 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Prohnutí 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Průměr 23.0 – ze souboru “Average.8bf”
Radiance 23.0 – ze souboru “Radiance.8bi”
Redukce chvění 23.0 – ze souboru “Shake Reduction.8bf”
Rozmazání 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Rozostření objektivu 23.0 – ze souboru “Lens Blur.8bf”
Rozptyl 23.0 – ze souboru “statistics.8ba”
Rozptýlené světlo 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Rozsah 23.0 – ze souboru “statistics.8ba”
Rýsovací pero 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Sádra 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Síťovina 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Sklo 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Slátanina 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Šmouhy barvy 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Solarizace 23.0 – ze souboru “Solarize.8bf”
Součet 23.0 – ze souboru “statistics.8ba”
Spaces 23.0 – ze souboru “Spaces.8li”
Šrafování 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Standardní odchylka 23.0 – ze souboru “statistics.8ba”
Stř. hodnota 23.0 – ze souboru “statistics.8ba”
Střih 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Suchý štětec 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Sumi-e 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Targa 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Texturování 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Tmavé tahy 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Tvarování 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
U3D 23.0 – ze souboru “U3D.8bi”
Úběžný bod 23.0 – ze souboru “VanishingPoint.8bf”
Uhlokresba 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Úhlové tahy 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Uložit pro Web 23.0 – ze souboru “Save for Web.8be”
Vítr 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Vlákna 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Vlhký papír 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Vlna 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Vyhledávací mřížka barev pro vykreslování 23.0 – ze souboru “Export3DLUT.8be”
Vystřižení 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
WBMP 23.0 – ze souboru “WBMP.8bi”
Zaoblení 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Zářící obrysy 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Zkapalnění 23.0 – ze souboru “Liquify.8bf”
Zkroutit 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Zrnění 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Zrnitý film 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Zvlnění 23.0 – ze souboru “Standard MultiPlugin.8bf”
Zvlnění moře 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”
Zvýraznění obrysů 23.0 – ze souboru “Filter Gallery.8bf”

Volitelné zásuvné moduly a zásuvné moduly jiných výrobců: žádné


Duplicitní a zakázané zásuvné moduly: žádné


Zásuvné moduly, které se nepodařilo načíst: žádné

UXP – rozšíření:

Home Screen (Načteno) 5.0.0.118 – ze souboru "C:\Program Files\Common Files\Adobe/UXP/Extensions\com.adobe.ccx.start-5.0.0\"
CDO: 1.102.0
CmdN: 1.9.1
CDP: 1.127.0
Projects: 1.0.46
Discover Panel (Načteno) 1.10.0.53 – ze souboru "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.unifiedpanel\"

ccx-timeline (Připraveno) 2.6.41.0 – ze souboru "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.ccx.timeline\"

CCX Commenting UXP Webview (Načteno) 21.4.2.0 – ze souboru "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.ccx.comments-webview\"

CCX Sharesheet UXP (Načteno) 20.5.0.0 – ze souboru "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.ccx.sharesheet\"

CC Libraries Panel (Připraveno) 3.14.242.0 – ze souboru "C:\Program Files\Common Files\Adobe/CEP/Extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_14_242\"
CAPTURE: 1.2.18 STOCK: 2.0.30
Photoshop Cloud Value Dialog (Připraveno) 1.0.0.0 – ze souboru "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.cloudValueDialog\"

Photoshop UXP Export-As (Připraveno) 5.5.9.0 – ze souboru "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.exportAs\"

Photoshop In App Messaging (Načteno) 2.4.1.0 – ze souboru "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.inAppMessaging\"

Photoshop Personalization (Načteno) 2.0.0.0 – ze souboru "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.personalization\"

Photoshop Selection Feedback (Připraveno) 0.5.0.0 – ze souboru "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.selectionFeedback\"

Plugins Panel (Připraveno) 1.3.5.0 – ze souboru "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.pluginspanel\"

IC popup message (Načteno) 1.0.0.0

Neural Filters (Registrováno) 1.9.21.0 – ze souboru "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.nfp.gallery\"


Rozšíření:

Knihovny 1.0.0 – ze souboru “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\index.html”
Nový dokument 3.5.0 – ze souboru “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.ccx.fnft-3.5.0\fnft.html?v=3.5.0.4”
Domovská stránka 2.16.0 – ze souboru “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.ccx.start-2.16.0\index.html?v=2.16.0.8”
com.adobe.stock.panel.licensing-embedded 1.0.0 – ze souboru “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\extensions\stock-panel-licensing\index.html”
com.adobe.capture.extension 1.0.0 – ze souboru “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\extensions\capture\capture.html”
Loupedeck 1.0.0 – ze souboru “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.loupedeck.photoshop\index.html”
Exportovat jako 4.8.15 – ze souboru “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
Exportovat jako 4.8.15 – ze souboru “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
com.adobe.cclibraries.manager 1.0.0 – ze souboru “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\manager.html”

Instalovaná zařízení TWAIN: ŽÁDNÁ

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
New Here ,
Nov 02, 2021 Nov 02, 2021

Copy link to clipboard

Copied

LATEST

Same here regarding numbers 1,3 and 4. Moreover, the new selection tools are sluggish. Expecting a .1 sooner than later.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines