Photoshop 2022 Windows 11

New Here ,
Nov 20, 2021 Nov 20, 2021

Copy link to clipboard

Copied

Hi i can not work on newest WIndows 11. My Photoshop just opens and when I try to do something just closes and that all. I can open a file but when i choose a wand or something elese just closes. 

Wersja programu Adobe Photoshop: 23.0.1 20211105.r.68 96a498e x64
Liczba uruchomień: 4
System operacyjny: Windows 10 64 bity
Wersja: 10 lub nowsza 10.0.22000.318
Architektura systemu: Intel rodzina CPU:6, Model:7, Stopień:2 z MMX, SSE dla liczb całkowitych, SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, HyperThreading
Fizyczny licznik procesora: 16
Logiczny licznik procesora: 24
Szybkość procesora: 3187 MHz
Wbudowana pamięć: 32541 MB
Wolna pamięć: 23840 MB
Pamięć dostępna dla programu Photoshop: 25009 MB
Pamięć używana przez program Photoshop: 80 %
SAM SDK Version: 2.0.0-main.887.2
Stan zmiennej ACP.local:
 — Wersja zestawu SDK: 1.50.2
 — Stan synchronizacji głównej: Osiągalna i zgodna
 — Działa synchronizacja główna: 4.21.1.1
 — Wymagana minimalna synchronizacja główna: 4.3.28.24
Konfiguracja pamięci podręcznej ACPL: ^4
Wersja zestawu SDK klienta aktywnej edycji: 3.86.01
Obszar roboczy Manta: Wł.
Warstwy aliasów: Wył.
Paleta modyfikatorów: Wł.
Światła długie: Wł.
Rozmiar płytki obrazu: 1024K
Poziomy pamięci podręcznej obrazu: 4
Podgląd czcionki: Średnia
Wersja HarfBuzz: 2.8.1
TextEngine: jednolity mechanizm tekstowy
 ======= GPU
Stabilny natywny interfejs API: Prawda
Stabilny interfejs API OpenGL: Prawda
Stabilny interfejs API OpenCL: Prawda
GPUDeny:        0
GPUForce:       0
useGPU:        1
useOpenCL:       1
isGPUCapable:     1
GPUName:        NVIDIA GeForce GTX 1080
GPUVendor:       NVIDIA
IsNativeGPUCapable:  1
IsOpenGLGPUCapable:  1
IsOpenCLGPUCapable:  1
HasSufficientRAM:   1
 GPU accessible RAM:         8,471 MB
 Required GPU accessible RAM:    1,500 MB
UseGraphicsProcessorChecked:  1
UseOpenCLChecked:       1
Windows remote desktop: 0
Monitor: 1
 Granice ekranu: góra= 0, lewa strona= 0, dół= 1080, prawa strona= 1920 
 ------- Sniffer output
[0 ms]
 Launch GPUSnifferThread

[0 ms]
 Start RunAllAPIs

[0 ms]
 "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\sniffer.exe" -baseTimeMS=8575701 -comment=Photoshop Version: Adobe Photoshop 23.0.1 20211105.r.68 96a498e x64

[1281 ms]
 Start GetSnifferResult

[2429 ms]
 Start sniffer 2021-11-20 16:37:12
 # Photoshop Version: Adobe Photoshop 23.0.1 20211105.r.68 96a498e x64
 C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\sniffer.exe -baseTimeMS=8575701 -comment=Photoshop Version: Adobe Photoshop 23.0.1 20211105.r.68 96a498e x64
 
 {30 ms}
 Start platform native
  # displays:          1
  Display 0
   Display:           \\.\DISPLAY1
   Main:             TRUE
   Built in:           FALSE
   Stereo:            FALSE
   Bounds:            ((0 0) -> (1,920 1,080), w=1,920, h=1,080)
   Dimensions:          (1,920 1,080)
   Physical size:        (0 0)
   Pixel size:          (0 0)
   Dynamic range:        (0 1)
   Potential dynamic range:   (0 1)
   Reference dynamic range:   (0 0)
   Attached Device:       (DeviceID name=NVIDIA GeForce GTX 1080 index=0 preferred=1)
  
  # devices:          2
  Device 0
   Name:             NVIDIA GeForce GTX 1080
   Preferred:          TRUE
   Power Envelope:        UNKNOWN
   Attachment:          UNKNOWN
   # attached displays:     1
    \\.\DISPLAY1
   GPU accessible RAM:        8,471 MB
   VRAM:               8,471 MB
   Dedicated System RAM:         0 MB
   Shared System RAM:        17,061 MB
   API version:         12.0 (12.0)
   Device version:        12.0 (12.0)
   Vendor name:         NVIDIA
   Driver:            C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_b7184c0e1c94c102\nvldumdx.dll
   Driver date:         2021-11-09 000000.000000-000
   Driver age:          0 months
   Driver version:        30.0.14.9676
   Supports UMA:         UNSUPPORTED
   D3D-ID:            7040
  
  Device 1
   Name:             Intel(R) UHD Graphics 770
   Preferred:          FALSE
   Power Envelope:        UNKNOWN
   Attachment:          UNKNOWN
   # attached displays:     0
   GPU accessible RAM:        17,195 MB
   VRAM:                134 MB
   Dedicated System RAM:         0 MB
   Shared System RAM:        17,061 MB
   API version:         12.0 (12.0)
   Device version:        12.0 (12.0)
   Vendor name:         INTEL
   Driver:
    <>
    C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch.inf_amd64_14420d155fcc3a43\igd10iumd64.dll
    C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch.inf_amd64_14420d155fcc3a43\igd12umd64.dll
   Driver date:         2021-10-13 000000.000000-000
   Driver age:          1 month
   Driver version:        30.0.101.1002
   Supports UMA:         SUPPORTED
   D3D-ID:            18048
 End platform native
 {1224 ms}
 
 {1224 ms}
 Start platform OpenGL
  # displays:          1
  Display 0
   Display:           \\.\DISPLAY1
   Main:             TRUE
   Built in:           FALSE
   Stereo:            FALSE
   Bounds:            ((0 0) -> (1,920 1,080), w=1,920, h=1,080)
   Dimensions:          (1,920 1,080)
   Physical size:        (0 0)
   Pixel size:          (0 0)
   Dynamic range:        (0 1)
   Potential dynamic range:   (0 1)
   Reference dynamic range:   (0 0)
   Attached Device:       (DeviceID name=NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE2 index=0 preferred=1)
  
  # devices:          1
  Device 0
   Name:             NVIDIA GeForce GTX 1080/PCIe/SSE2
   Preferred:          TRUE
   Power Envelope:        INTEGRATED
   Attachment:          UNKNOWN
   # attached displays:     1
    \\.\DISPLAY1
   GPU accessible RAM:        8,471 MB
   VRAM:               8,471 MB
   Dedicated System RAM:         0 MB
   Shared System RAM:        17,061 MB
   API version:         2.1 (2.1.2 NVIDIA 496.76)
   Device version:        2.1 (2.1.2 NVIDIA 496.76)
   Vendor name:         NVIDIA
   Driver:            C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_b7184c0e1c94c102\nvldumdx.dll
   Driver date:         2021-11-09 000000.000000-000
   Driver age:          0 months
   Driver version:        30.0.14.9676
   GLSL version:         1.20 (1.20 NVIDIA via Cg compiler)
 End platform OpenGL
 {1306 ms}
 
 {1306 ms}
 Start platform OpenCL
  # displays:          0
  
  # devices:          2
  Device 0
   Name:             NVIDIA GeForce GTX 1080
   Preferred:          TRUE
   Power Envelope:        DISCRETE
   Attachment:          UNKNOWN
   # attached displays:     0
   GPU accessible RAM:        8,589 MB
   VRAM:               8,589 MB
   Dedicated System RAM:         0 MB
   Shared System RAM:           0 MB
   API version:         3.0 (OpenCL 3.0 CUDA)
   Device version:        3.0 (OpenCL 3.0 CUDA)
   Vendor name:         NVIDIA
   Driver:            UNKNOWN
   Driver date:         UNKNOWN
   Driver age:          UNKNOWN
   Driver version:        UNKNOWN
   Bandwidth:          221 GB / s
   Compute score:        3,562.47
   Device name string:      NVIDIA GeForce GTX 1080
   Device vendor string:     NVIDIA Corporation
   Platform name string:     NVIDIA CUDA 
   Platform vendor string:    NVIDIA Corporation
  
  Device 1
   Name:             Intel(R) UHD Graphics 770
   Preferred:          FALSE
   Power Envelope:        INTEGRATED
   Attachment:          UNKNOWN
   # attached displays:     0
   GPU accessible RAM:        13,648 MB
   VRAM:               13,648 MB
   Dedicated System RAM:         0 MB
   Shared System RAM:           0 MB
   API version:         3.0 (OpenCL 3.0 )
   Device version:        3.0 (OpenCL 3.0 NEO )
   Vendor name:         INTEL
   Driver:            UNKNOWN
   Driver date:         UNKNOWN
   Driver age:          UNKNOWN
   Driver version:        UNKNOWN
   Bandwidth:          81 GB / s
   Compute score:        351.834
   Device name string:      Intel(R) UHD Graphics 770
   Device vendor string:     Intel(R) Corporation
   Platform name string:     Intel(R) OpenCL HD Graphics
   Platform vendor string:    Intel(R) Corporation
 End platform OpenCL
 {2358 ms}
 
 Exit code kExitNormal
 End sniffer 2021-11-20 16:37:15
[kStatusNormal, kExitNormal]

[2430 ms]
 Finish RunAllAPIs

[2431 ms]
 Finish GetSnifferResult

 ------- Sniffer output
 ======= GPU
Typ licencji: Członkostwo
Numer seryjny: 90970426836296118172
GUIDBucket:Composite Core (enable_composite_core): onComposite Core GPU (comp_core_gpu): offComposite Core Threads (comp_core_threads): offComposite Core UI (comp_core_ui): offDocument Graph (enable_doc_graph): off
Folder aplikacji: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\
Tymczasowa ścieżka pliku: C:\Users\krzys\AppData\Local\Temp\
Magazyn programu Photoshop ma we/wy asynchroniczne włączony
Dyski magazynujące:
  Startowy, 446,4 GB, 321,8 GB wolne
Folder wtyczek wymaganych: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\Plug-ins\
Folder wtyczek podstawowych: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Plug-ins\

Zainstalowane składniki:
  A3DLIBS.dll  A3DLIB Dynamic Link Library  9.2.0.112  
  ACE.dll  ACE 2021/09/16-00:39:08  79.210a024  79.210a024
  AdbePM.dll  PatchMatch 2021/09/08:20:32:07  1.5c9d4d882447507e35ce742375a02bb2b8f1fafe  1.5c9d4d882447507e35ce742375a02bb2b8f1fafe
  AdobeLinguistic.dll  Adobe Linguisitc Library  01cbe4a  
  AdobeOwl.dll  Adobe Owl  5.5.0  
  AdobePDFL.dll  PDFL 2021/09/24-00:36:28  79.a094f69  79.a094f69
  AdobePDFSettings.dll  Adobe PDFSettings  1.07  
  AdobePIP.dll  Adobe Product Improvement Program  8.2.0.16  
  AdobeSVGAGM.dll  AdobeSVGAGM  79.105dedb  79.105dedb
  AdobeXMP.dll  Adobe XMP Core 2021/09/09-00:37:38  79.a8731b9  79.a8731b9
  AdobeXMPFiles.dll  Adobe XMP Files 2021/09/09-00:37:38  79.a8731b9  79.a8731b9
  AdobeXMPScript.dll  Adobe XMP Script 2021/09/09-00:37:38  79.a8731b9  79.a8731b9
  adobe_caps.dll  Adobe CAPS  10,0,0,6  
  AGM.dll  AGM 2021/09/16-00:39:08  79.210a024  79.210a024
  AID.dll  AID DLL  1.0.0.33  
  AIDE.dll  AIDE 2021/09/01-00:40:52  79.644b6f3  79.644b6f3
  aifm.dll  AIFM  1.0  23.68434
  AILib.dll  Adobe Illustrator 2022  26.0.0  
  aiport.dll  AIPort  1.0  23.68434
  ARE.dll  ARE 2021/09/16-00:39:08  79.210a024  79.210a024
  AXE8SharedExpat.dll  AXE8SharedExpat 2021/09/02-00:37:22  79.3a98998  79.3a98998
  AXEDOMCore.dll  AXEDOMCore 2021/09/02-00:37:22  79.3a98998  79.3a98998
  Bib.dll  BIB 2021/09/16-00:39:08  79.210a024  79.210a024
  BIBUtils.dll  BIBUtils 2021/09/16-00:39:08  79.210a024  79.210a024
  boost_date_time.dll  photoshopdva  14.0.0  
  boost_filesystem.dll  photoshopdva  14.0.0  
  boost_program_options.dll  photoshopdva  14.0.0  
  boost_regex.dll  photoshopdva  14.0.0  
  boost_system.dll  photoshopdva  14.0.0  
  boost_threads.dll  photoshopdva  14.0.0  
  CoolType.dll  CoolType 2021/09/16-00:39:08  79.210a024  79.210a024
  CRClient.dll  Adobe Crash Reporter Client DLL  4.7.0.0  
  DirectML.dll  DirectML Redistributable Library  1.5.1+210429-0157.1.dml-1.5.adbd007  
  dnssd.dll  Bonjour  3,0,0,2  
  dvaaccelerate.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvaappsupport.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvaaudiodevice.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvacore.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvacrashhandler.dll  Adobe Audition CC 2017  10.0.0  
  dvamarshal.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvamediatypes.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvametadata.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvametadataapi.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvametadataui.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvanet.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvaplayer.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvascripting.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvatransport.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvaui.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvaunittesting.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvavulcansupport.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dynamic-torqnative.dll  Unified Extensibility Platform  uxp-5.5.4-1-60dbcb9  
  dynamiclink.dll  photoshopdva  14.0.0  
  ExtendScript.dll  ExtendScript 2019/07/29-10:07:31  82.2  82.2
  filterport.dll  FilterPort  1.1  O
  icucnv69.dll  International Components for Unicode  Build 13.1.a82691a  
  icudt69.dll  International Components for Unicode  Build 13.1.a82691a  
  icuin69.dll  International Components for Unicode  Build 13.1.a82691a  
  icuuc69.dll  International Components for Unicode  Build 13.1.a82691a  
  igestep30.dll  IGES Reader  9.3.0.113  
  ippcc.dll  ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippcck0.dll  ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippccl9.dll  ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippccy8.dll  ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippcore.dll  core. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Core Library.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippcv.dll  ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippcvk0.dll  ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippcvl9.dll  ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippcvy8.dll  ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippi.dll  ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippik0.dll  ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippil9.dll  ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippiy8.dll  ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ipps.dll  ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippsk0.dll  ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippsl9.dll  ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippsy8.dll  ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippvm.dll  ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippvmk0.dll  ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippvml9.dll  ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippvmy8.dll  ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  JP2KLib.dll  JP2KLib 2021/09/01-00:40:52  79.545e36d  79.545e36d
  libifcoremd.dll  Intel(r) Visual Fortran Compiler  10.0 (Update A)  
  libiomp5md.dll  Intel(R) OpenMP* Runtime Library  5.0  
  libmmd.dll  Intel(R) C/C++/Fortran Compiler  Mainline  
  libzip.dll  photoshopdva  14.0.0  
  LogSession.dll  LogSession  8.2.0.16  
  mediacoreif.dll  photoshopdva  14.0.0  
  Microsoft.AI.MachineLearning.dll  Microsoft® Windows® Operating System  1.8.20210602.2.d4106de  
  mkl_avx2.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_avx512.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_core.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_def.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_mc3.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_sequential.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_vml_avx2.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_vml_avx512.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_vml_def.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_vml_mc3.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  MPS.dll  MPS 2021/09/11-00:41:28  79.6d286d5  79.6d286d5
  onnxruntime.dll  Microsoft® Windows® Operating System  1.8.20210602.2.d4106de  
  opencv_world452.dll  OpenCV library  4.5.2  
  pdfport.dll  PDFPort 2020/11/19-11:34:27  79.625377  79.625377
  Plugin.dll  Adobe Photoshop 2022  23.0  
  PlugPlugExternalObject.dll  Adobe(R) CEP PlugPlugExternalObject Standard Dll (64 bit)  11.2.0  
  PlugPlugOwl.dll  Adobe(R) CSXS PlugPlugOwl Standard Dll (64 bit)  11.2.0.100  
  PSCloud.dll                          1.0.0.1  
  PSRes.dll  Adobe Photoshop 2022  23.0  
  PSViews.dll  Adobe Photoshop 2022  23.0  
  ScCore.dll  ScCore 2019/07/29-10:07:31  82.2  82.2
  SVGRE.dll  SVGRE  79.8a94e6d  79.8a94e6d
  svml_dispmd.dll  Intel(R) C/C++/Fortran Compiler  Mainline  
  tbb.dll  Intel(R) Threading Building Blocks for Windows  2020, 2, 2020, 0311  
  tbbmalloc.dll  Intel(R) Threading Building Blocks for Windows  2020, 2, 2020, 0311  
  TfKernel.dll  Kernel Geom  9.3.0.113  
  TFUGEOM.dll  Adobe, UGeom©  9.3.0.113  
  utest.dll  photoshopdva  14.0.0  
  VulcanControl.dll  Vulcan Application Control Library  6.6.0.000  
  VulcanMessage5.dll  Vulcan Message Library  6.6.0.000  
  WinRTSupport.dll  Adobe Photoshop Windows RT Support  1.0.1.0  
  WRServices.dll  WRServices  Build 17.0.0.5f7ac8f  17.0.0.5f7ac8f
  wu3d.dll  U3D Writer  9.3.0.113  
  Unified Extensibility Platform uxp-5.5.4-1-60dbcb9
  UPIC 2.3.1


Wymagane wtyczki:

  Adaptacyjny szeroki kąt 23.0 — z pliku “Adaptive Wide Angle.8bf”
  Akcentowane krawędzi 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Akwarele 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Blask neonu 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Błyszczące krawędzie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  BMP 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Bryły 3D 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Bryzganie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Camera Raw 14.0.1 — z pliku “Camera Raw.8bi”
  Chmury 23.0 — z pliku “Clouds.8bf”
  Chmury różnicowe 23.0 — z pliku “Clouds.8bf”
  Chrom 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Ciemne kreski 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Cienkopis 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Cineon 23.0 — z pliku “Cineon.8bi”
  Dicom 23.0 — z pliku “Dicom.8bi”
  Dodanie tekstury 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Eksportowanie tabel wyszukiwania kolorów 23.0 — z pliku “Export3DLUT.8be”
  Entropia 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
  Fala 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Falowanie 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Filtr Camera Raw 14.0.1 — z pliku “Camera Raw.8bi”
  Filtr do kadrowania i prostowania zdjęć 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Filtr Pakiet obrazów 23.0 — z pliku “ChannelPort.8bf”
  Flara obiektywu 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Foliowanie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Format IFF 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Formowanie 23.0 — z pliku “Liquify.8bf”
  Fresk 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Gąbka 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Galeria filtrów 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Halide Bottlenecks 23.0 — z pliku “HalideBottlenecks.8bx”
  HDRMergeUI 23.0 — z pliku “HDRMergeUI.8bf”
  HSB/HSL 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  IGES 23.0 — z pliku “U3D.8bi”
  Inteligentne rozmycie 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  JPEG 2000 23.0 — z pliku “JPEG2000.8bi”
  Kadrowanie i prostowanie zdjęć 23.0 — z pliku “CropPhotosAuto.8li”
  Kolorowanie kredkami 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Kolory NTSC 23.0 — z pliku “NTSC Colors.8bf”
  Kontury tuszem 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Korekcja obiektywu 23.0 — z pliku “Lens Correction.8bf”
  Kreda i &węgiel 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Kredka Conte 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Kreskowanie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Krystalizacja 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Kserokopia 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Kurtoza 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
  Łatki 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Maksimum 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
  Maźnięcia farbą 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Mediana 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
  Mezzotinta 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Minimum 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
  Mokry papier 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Morskie fale 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Napylone linie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Obsługa skryptów 23.0 — z pliku “ScriptingSupport.8li”
  Obsługa WIA 23.0 — z pliku “WIASupport.8li”
  Obsługa wieloprocesorowa 23.0 — z pliku “MultiProcessor Support.8bx”
  Odchylenie standardowe 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
  OpenEXR 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Operacje w Matlabie 23.0 — z pliku “ChannelPort.8bf”
  Papier listowy 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Pastele 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  PCX 23.0 — z pliku “PCX.8bi”
  Pixar 23.0 — z pliku “Pixar.8bi”
  Płytki 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Płytki mozaiki 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Pociągnięcia pod kątem 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Podkład 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Podstawa pomiaru 23.0 — z pliku “MeasurementCore.8me”
  Portable Bit Map 23.0 — z pliku “PBM.8bi”
  Posteryzacja krawędzi 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Poszarpane krawędzie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  PRC 23.0 — z pliku “U3D.8bi”
  Przemieszczanie 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Punkt zbiegu 23.0 — z pliku “VanishingPoint.8bf”
  Punktylizacja 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Radiance 23.0 — z pliku “Radiance.8bi”
  Rastrowanie półtonu.. 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Redukcja potrząśnięć 23.0 — z pliku “Shake Reduction.8bf”
  Relief 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Rozmycie promieniste 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Rozmycie soczewkowe 23.0 — z pliku “Lens Blur.8bf”
  Ścieżki do Illustratora 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Ścinanie 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Ściśnięcie 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Sferyzacja 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Siatka pęknięć na filmie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Siatka wyszukiwania kolorów renderowania 23.0 — z pliku “Export3DLUT.8be”
  Skośność 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
  Smużenie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Solaryzacja 23.0 — z pliku “Solarize.8bf”
  Spaces 23.0 — z pliku “Spaces.8li”
  Spękalina 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Średnia 23.0 — z pliku “Average.8bf”
  Średnia arytmetyczna 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
  Stempel 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Suchy pędzel 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Sumi-e 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Sumowanie 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
  Szkło 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Szpachla malarska 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Sztukateria 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Targa 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  U3D 23.0 — z pliku “U3D.8bi”
  Układy FastCore 23.0 — z pliku “FastCore.8bx”
  Układy MMXCore 23.0 — z pliku “MMXCore.8bx”
  Usuń przeplot 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Wariancja 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
  WBMP 23.0 — z pliku “WBMP.8bi”
  Węgiel drzewny 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Wiatr 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Wirówka 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Witraż 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Włókna 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Współrzędne biegunowe 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Wycinanka 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Wzór rastra 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Zakres 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
  Zapisz dla Internetu 23.0 — z pliku “Save for Web.8be”
  Ziarno 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Ziarno błony fotograficznej 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Zmiękczona poświata 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Zygzak 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”

Wtyczki opcjonalne i innych firm: BRAK


Powielone i usunięte wtyczki: BRAK


Wtyczki, których nie można wczytać: BRAK

Roszerzenia Unified Extensibility Platform:

  Home Screen (Wczytano) 5.0.0.120 — z pliku „C:\Program Files\Common Files\Adobe/UXP/Extensions\com.adobe.ccx.start-5.0.0\”
CDO: 1.102.0
    CmdN: 1.9.3
    CDP: 1.127.0
    Projects: 1.0.46
  Discover Panel (Wczytano) 1.11.0.33 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.unifiedpanel\”

  ccx-timeline (Przygotowano) 2.6.41.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.ccx.timeline\”

  CCX Commenting UXP Webview (Wczytano) 21.4.2.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.ccx.comments-webview\”

  CCX Sharesheet UXP (Wczytano) 20.5.0.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.ccx.sharesheet\”

  CC Libraries Panel (Przygotowano) 3.14.242.0 — z pliku „C:\Program Files\Common Files\Adobe/CEP/Extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_14_242\”
CAPTURE: 1.2.18 STOCK: 2.0.30
  Photoshop Cloud Value Dialog (Przygotowano) 1.0.1.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.cloudValueDialog\”

  Photoshop UXP Export-As (Przygotowano) 5.5.11.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.exportAs\”

  Photoshop In App Messaging (Wczytano) 2.4.1.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.inAppMessaging\”

  Photoshop Personalization (Wczytano) 2.0.0.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.personalization\”

  Photoshop Selection Feedback (Przygotowano) 0.5.0.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.selectionFeedback\”

  Plugins Panel (Przygotowano) 1.3.6.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.pluginspanel\”

  IC popup message (Wczytano) 1.0.0.0

  Neural Filters (Zarejestrowane) 1.9.21.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.nfp.gallery\”


Rozszerzenia:

  Biblioteki 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\index.html”
  Nowy Dokument 3.5.0 — z pliku “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.ccx.fnft-3.5.0\fnft.html?v=3.5.0.4”
  Strona główna 2.16.0 — z pliku “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.ccx.start-2.16.0\index.html?v=2.16.0.8”
  com.adobe.stock.panel.licensing-embedded 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\extensions\stock-panel-licensing\index.html”
  com.adobe.capture.extension 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\extensions\capture\capture.html”
  Eksportowanie jako 4.8.15 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
  Eksportowanie jako 4.8.15 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
  com.adobe.cclibraries.manager 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\manager.html”

Zainstalowane urządzenia TWAIN: BRAK
TOPICS
Windows

Views

238

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
New Here ,
Feb 19, 2022 Feb 19, 2022

Copy link to clipboard

Copied

LATEST

Did you find a fix?   Mine is doing the same.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines