Welcome Dialog

Welcome to the Community!

We have a brand new look! Take a tour with us and explore the latest updates on Adobe Support Community.


Photoshop 23.x broken just like 22.x (GPU performance)

Explorer ,
Nov 04, 2021 Nov 04, 2021

Copy link to clipboard

Copied

I realized my Photoshop 21.x disappeared, Creative Cloud App updated to 23.x and now I can't run 21.x anymore. Problem is that 22.x was broken because it uses GPU very badly and performance is catastrophic. I found in 23.x same problem.

 

My previous topic about this issue:

https://community.adobe.com/t5/photoshop-ecosystem-discussions/could-you-point-me-to-workaround-for-...

https://community.adobe.com/t5/photoshop-ecosystem-discussions/photoshop-2021-22-5-1-running-horribl...

(my post was moved there)

then this:

https://community.adobe.com/t5/photoshop-ecosystem-discussions/availability-of-older-versions-of-pho...

 

I am posting full system info from 23:

 

Wersja programu Adobe Photoshop: 23.0.0 20211013.r.36 623993d x64
Liczba uruchomień: 14
System operacyjny: Windows 10 64 bity
Wersja: 10 lub nowsza 10.0.19043.1288
Architektura systemu: Intel rodzina CPU:6, Model:14, Stopień:3 z MMX, SSE dla liczb całkowitych, SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, HyperThreading
Fizyczny licznik procesora: 4
Logiczny licznik procesora: 8
Szybkość procesora: 3408 MHz
Wbudowana pamięć: 16288 MB
Wolna pamięć: 10431 MB
Pamięć dostępna dla programu Photoshop: 12007 MB
Pamięć używana przez program Photoshop: 70 %
SAM SDK Version: 2.0.0-main.887.2
Stan zmiennej ACP.local:
— Wersja zestawu SDK: 1.50.2
— Stan synchronizacji głównej: Osiągalna i zgodna
— Działa synchronizacja główna: 4.21.1.1
— Wymagana minimalna synchronizacja główna: 4.3.28.24
Konfiguracja pamięci podręcznej ACPL: ^4
Wersja zestawu SDK klienta aktywnej edycji: 3.86.01
Obszar roboczy Manta: Wł.
Warstwy aliasów: Wył.
Paleta modyfikatorów: Wł.
Światła długie: Wł.
Wintab Digitizer Services
Spec Version 1.4
Impl Version 1.39
Num Devices 1
Rozmiar płytki obrazu: 1024K
Poziomy pamięci podręcznej obrazu: 4
Podgląd czcionki: Średnia
Wersja HarfBuzz: 2.8.1
TextEngine: jednolity mechanizm tekstowy
======= GPU
Stabilny natywny interfejs API: Prawda
Stabilny interfejs API OpenGL: Prawda
Stabilny interfejs API OpenCL: Prawda
GPUDeny: 0
GPUForce: 0
useGPU: 1
useOpenCL: 1
isGPUCapable: 1
GPUName: NVIDIA GeForce RTX 2070
GPUVendor: NVIDIA
IsNativeGPUCapable: 1
IsOpenGLGPUCapable: 1
IsOpenCLGPUCapable: 1
HasSufficientRAM: 1
GPU accessible RAM: 8,421 MB
Required GPU accessible RAM: 1,500 MB
UseGraphicsProcessorChecked: 1
UseOpenCLChecked: 1
Windows remote desktop: 0
Monitor: 1
Granice ekranu: góra= 0, lewa strona= 0, dół= 1080, prawa strona= 1920
Monitor: 2
Granice ekranu: góra= 0, lewa strona= 1920, dół= 1080, prawa strona= 3840
------- Sniffer output
[0 ms]
Launch GPUSnifferThread

[2 ms]
Start RunAllAPIs

[2 ms]
"C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\sniffer.exe" -baseTimeMS=1494720746 -comment=Photoshop Version: Adobe Photoshop 23.0.0 20211013.r.36 623993d x64

[827 ms]
Start sniffer 2021-11-05 00:08:05
# Photoshop Version: Adobe Photoshop 23.0.0 20211013.r.36 623993d x64
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\sniffer.exe -baseTimeMS=1494720746 -comment=Photoshop Version: Adobe Photoshop 23.0.0 20211013.r.36 623993d x64

{138 ms}
Start platform native
# displays: 2
Display 0
Display: \\.\DISPLAY1
Main: TRUE
Built in: FALSE
Stereo: FALSE
Bounds: ((0 0) -> (1,920 1,080), w=1,920, h=1,080)
Dimensions: (1,920 1,080)
Physical size: (0 0)
Pixel size: (0 0)
Dynamic range: (0 1)
Potential dynamic range: (0 1)
Reference dynamic range: (0 0)
Attached Device: (DeviceID name=NVIDIA GeForce RTX 2070 index=0 preferred=1)

Display 1
Display: \\.\DISPLAY2
Main: FALSE
Built in: FALSE
Stereo: FALSE
Bounds: ((1,920 0) -> (3,840 1,080), w=1,920, h=1,080)
Dimensions: (1,920 1,080)
Physical size: (0 0)
Pixel size: (0 0)
Dynamic range: (0 1)
Potential dynamic range: (0 1)
Reference dynamic range: (0 0)
Attached Device: (DeviceID name=NVIDIA GeForce RTX 2070 index=0 preferred=1)

# devices: 1
Device 0
Name: NVIDIA GeForce RTX 2070
Preferred: TRUE
Power Envelope: UNKNOWN
Attachment: UNKNOWN
# attached displays: 2
\\.\DISPLAY1
\\.\DISPLAY2
GPU accessible RAM: 8,421 MB
VRAM: 8,421 MB
Dedicated System RAM: 0 MB
Shared System RAM: 8,539 MB
API version: 12.0 (12.0)
Device version: 12.0 (12.0)
Vendor name: NVIDIA
Model: NVIDIA_GEFORCE_RTX_2070
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvmdi.inf_amd64_c903e327075f556c\nvldumdx.dll
Driver date: 2021-10-06 000000.000000-000
Driver age: 1 month
Driver version: 30.0.14.9613
Supports UMA: UNSUPPORTED
D3D-ID: 7938
End platform native
{353 ms}

{353 ms}
Start platform OpenGL
# displays: 2
Display 0
Display: \\.\DISPLAY1
Main: TRUE
Built in: FALSE
Stereo: FALSE
Bounds: ((0 0) -> (1,920 1,080), w=1,920, h=1,080)
Dimensions: (1,920 1,080)
Physical size: (0 0)
Pixel size: (0 0)
Dynamic range: (0 1)
Potential dynamic range: (0 1)
Reference dynamic range: (0 0)
Attached Device: (DeviceID name=NVIDIA GeForce RTX 2070/PCIe/SSE2 index=0 preferred=1)

Display 1
Display: \\.\DISPLAY2
Main: FALSE
Built in: FALSE
Stereo: FALSE
Bounds: ((1,920 0) -> (3,840 1,080), w=1,920, h=1,080)
Dimensions: (1,920 1,080)
Physical size: (0 0)
Pixel size: (0 0)
Dynamic range: (0 1)
Potential dynamic range: (0 1)
Reference dynamic range: (0 0)
Attached Device: (DeviceID name=NVIDIA GeForce RTX 2070/PCIe/SSE2 index=0 preferred=1)

# devices: 1
Device 0
Name: NVIDIA GeForce RTX 2070/PCIe/SSE2
Preferred: TRUE
Power Envelope: INTEGRATED
Attachment: UNKNOWN
# attached displays: 2
\\.\DISPLAY1
\\.\DISPLAY2
GPU accessible RAM: 8,421 MB
VRAM: 8,421 MB
Dedicated System RAM: 0 MB
Shared System RAM: 8,539 MB
API version: 2.1 (2.1.2 NVIDIA 496.13)
Device version: 2.1 (2.1.2 NVIDIA 496.13)
Vendor name: NVIDIA
Model: NVIDIA_GEFORCE_RTX_2070
Driver: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvmdi.inf_amd64_c903e327075f556c\nvldumdx.dll
Driver date: 2021-10-06 000000.000000-000
Driver age: 1 month
Driver version: 30.0.14.9613
GLSL version: 1.20 (1.20 NVIDIA via Cg compiler)
End platform OpenGL
{489 ms}

{489 ms}
Start platform OpenCL
# displays: 0

# devices: 1
Device 0
Name: NVIDIA GeForce RTX 2070
Preferred: TRUE
Power Envelope: DISCRETE
Attachment: UNKNOWN
# attached displays: 0
GPU accessible RAM: 8,589 MB
VRAM: 8,589 MB
Dedicated System RAM: 0 MB
Shared System RAM: 0 MB
API version: 3.0 (OpenCL 3.0 CUDA)
Device version: 3.0 (OpenCL 3.0 CUDA)
Vendor name: NVIDIA
Model: NVIDIA_GEFORCE_RTX_2070
Driver: UNKNOWN
Driver date: UNKNOWN
Driver age: UNKNOWN
Driver version: UNKNOWN
Bandwidth: 234 GB / s
Compute score: 2,926.51
Device name string: NVIDIA GeForce RTX 2070
Device vendor string: NVIDIA Corporation
Platform name string: NVIDIA CUDA
Platform vendor string: NVIDIA Corporation
End platform OpenCL
{742 ms}

Exit code kExitNormal
End sniffer 2021-11-05 00:08:06
[kStatusNormal, kExitNormal]

[827 ms]
Finish RunAllAPIs

[4332 ms]
Start GetSnifferResult

[4332 ms]
Finish GetSnifferResult

------- Sniffer output
======= GPU
Typ licencji: Członkostwo
Numer seryjny: 96040637016389302320
GUIDBucket:Composite Core (enable_composite_core): onComposite Core GPU (comp_core_gpu): offComposite Core Threads (comp_core_threads): offComposite Core UI (comp_core_ui): offDocument Graph (enable_doc_graph): off
Folder aplikacji: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\
Tymczasowa ścieżka pliku: C:\Users\Jacek\AppData\Local\Temp\
Magazyn programu Photoshop ma we/wy asynchroniczne włączony
Dyski magazynujące:
Startowy, 222,6 GB, 25,6 GB wolne
Folder wtyczek wymaganych: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\Plug-ins\
Folder wtyczek podstawowych: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Plug-ins\

Zainstalowane składniki:
A3DLIBS.dll A3DLIB Dynamic Link Library 9.2.0.112
ACE.dll ACE 2021/09/16-00:39:08 79.210a024 79.210a024
AdbePM.dll PatchMatch 2021/09/08:20:32:07 1.5c9d4d882447507e35ce742375a02bb2b8f1fafe 1.5c9d4d882447507e35ce742375a02bb2b8f1fafe
AdobeLinguistic.dll Adobe Linguisitc Library 01cbe4a
AdobeOwl.dll Adobe Owl 5.5.0
AdobePDFL.dll PDFL 2021/09/24-00:36:28 79.a094f69 79.a094f69
AdobePDFSettings.dll Adobe PDFSettings 1.07
AdobePIP.dll Adobe Product Improvement Program 8.2.0.16
AdobeSVGAGM.dll AdobeSVGAGM 79.105dedb 79.105dedb
AdobeXMP.dll Adobe XMP Core 2021/09/09-00:37:38 79.a8731b9 79.a8731b9
AdobeXMPFiles.dll Adobe XMP Files 2021/09/09-00:37:38 79.a8731b9 79.a8731b9
AdobeXMPScript.dll Adobe XMP Script 2021/09/09-00:37:38 79.a8731b9 79.a8731b9
adobe_caps.dll Adobe CAPS 10,0,0,6
AGM.dll AGM 2021/09/16-00:39:08 79.210a024 79.210a024
AID.dll AID DLL 1.0.0.33
AIDE.dll AIDE 2021/09/01-00:40:52 79.644b6f3 79.644b6f3
aifm.dll AIFM 1.0 23.68434
AILib.dll Adobe Illustrator 2022 26.0.0
aiport.dll AIPort 1.0 23.68434
ARE.dll ARE 2021/09/16-00:39:08 79.210a024 79.210a024
AXE8SharedExpat.dll AXE8SharedExpat 2021/09/02-00:37:22 79.3a98998 79.3a98998
AXEDOMCore.dll AXEDOMCore 2021/09/02-00:37:22 79.3a98998 79.3a98998
Bib.dll BIB 2021/09/16-00:39:08 79.210a024 79.210a024
BIBUtils.dll BIBUtils 2021/09/16-00:39:08 79.210a024 79.210a024
boost_date_time.dll photoshopdva 14.0.0
boost_filesystem.dll photoshopdva 14.0.0
boost_program_options.dll photoshopdva 14.0.0
boost_regex.dll photoshopdva 14.0.0
boost_system.dll photoshopdva 14.0.0
boost_threads.dll photoshopdva 14.0.0
CoolType.dll CoolType 2021/09/16-00:39:08 79.210a024 79.210a024
CRClient.dll Adobe Crash Reporter Client DLL 4.7.0.0
DirectML.dll DirectML Redistributable Library 1.5.1+210429-0157.1.dml-1.5.adbd007
dnssd.dll Bonjour 3,0,0,2
dvaaccelerate.dll photoshopdva 14.0.0
dvaappsupport.dll photoshopdva 14.0.0
dvaaudiodevice.dll photoshopdva 14.0.0
dvacore.dll photoshopdva 14.0.0
dvacrashhandler.dll Adobe Audition CC 2017 10.0.0
dvamarshal.dll photoshopdva 14.0.0
dvamediatypes.dll photoshopdva 14.0.0
dvametadata.dll photoshopdva 14.0.0
dvametadataapi.dll photoshopdva 14.0.0
dvametadataui.dll photoshopdva 14.0.0
dvanet.dll photoshopdva 14.0.0
dvaplayer.dll photoshopdva 14.0.0
dvascripting.dll photoshopdva 14.0.0
dvatransport.dll photoshopdva 14.0.0
dvaui.dll photoshopdva 14.0.0
dvaunittesting.dll photoshopdva 14.0.0
dvavulcansupport.dll photoshopdva 14.0.0
dynamic-torqnative.dll Unified Extensibility Platform uxp-5.5.1-5-fb2eede
dynamiclink.dll photoshopdva 14.0.0
ExtendScript.dll ExtendScript 2019/07/29-10:07:31 82.2 82.2
filterport.dll FilterPort 1.1 O
icucnv69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
icudt69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
icuin69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
icuuc69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
igestep30.dll IGES Reader 9.3.0.113
ippcc.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcck0.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippccl9.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippccy8.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcore.dll core. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Core Library. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcv.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcvk0.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcvl9.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcvy8.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippi.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippik0.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippil9.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippiy8.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ipps.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippsk0.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippsl9.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippsy8.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvm.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvmk0.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvml9.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvmy8.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
JP2KLib.dll JP2KLib 2021/09/01-00:40:52 79.545e36d 79.545e36d
libifcoremd.dll Intel(r) Visual Fortran Compiler 10.0 (Update A)
libiomp5md.dll Intel(R) OpenMP* Runtime Library 5.0
libmmd.dll Intel(R) C/C++/Fortran Compiler Mainline
libzip.dll photoshopdva 14.0.0
LogSession.dll LogSession 8.2.0.16
mediacoreif.dll photoshopdva 14.0.0
Microsoft.AI.MachineLearning.dll Microsoft® Windows® Operating System 1.8.20210602.2.d4106de
mkl_avx2.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_avx512.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_core.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_def.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_mc3.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_sequential.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_avx2.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_avx512.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_def.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_mc3.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
MPS.dll MPS 2021/09/11-00:41:28 79.6d286d5 79.6d286d5
onnxruntime.dll Microsoft® Windows® Operating System 1.8.20210602.2.d4106de
opencv_world452.dll OpenCV library 4.5.2
pdfport.dll PDFPort 2020/11/19-11:34:27 79.625377 79.625377
Plugin.dll Adobe Photoshop 2022 23.0
PlugPlugExternalObject.dll Adobe(R) CEP PlugPlugExternalObject Standard Dll (64 bit) 11.2.0
PlugPlugOwl.dll Adobe(R) CSXS PlugPlugOwl Standard Dll (64 bit) 11.2.0.100
PSCloud.dll 1.0.0.1
PSRes.dll Adobe Photoshop 2022 23.0
PSViews.dll Adobe Photoshop 2022 23.0
ScCore.dll ScCore 2019/07/29-10:07:31 82.2 82.2
SVGRE.dll SVGRE 79.8a94e6d 79.8a94e6d
svml_dispmd.dll Intel(R) C/C++/Fortran Compiler Mainline
tbb.dll Intel(R) Threading Building Blocks for Windows 2020, 2, 2020, 0311
tbbmalloc.dll Intel(R) Threading Building Blocks for Windows 2020, 2, 2020, 0311
TfKernel.dll Kernel Geom 9.3.0.113
TFUGEOM.dll Adobe, UGeom© 9.3.0.113
utest.dll photoshopdva 14.0.0
VulcanControl.dll Vulcan Application Control Library 6.6.0.000
VulcanMessage5.dll Vulcan Message Library 6.6.0.000
WinRTSupport.dll Adobe Photoshop Windows RT Support 1.0.1.0
WRServices.dll WRServices Build 17.0.0.5f7ac8f 17.0.0.5f7ac8f
wu3d.dll U3D Writer 9.3.0.113
Unified Extensibility Platform uxp-5.5.1-5-fb2eede
UPIC 2.3.1


Wymagane wtyczki:

Adaptacyjny szeroki kąt 23.0 — z pliku “Adaptive Wide Angle.8bf”
Akcentowane krawędzi 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Akwarele 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Blask neonu 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Błyszczące krawędzie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
BMP 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Bryły 3D 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Bryzganie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Camera Raw 14.0 — z pliku “Camera Raw.8bi”
Chmury 23.0 — z pliku “Clouds.8bf”
Chmury różnicowe 23.0 — z pliku “Clouds.8bf”
Chrom 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Ciemne kreski 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Cienkopis 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Cineon 23.0 — z pliku “Cineon.8bi”
Dicom 23.0 — z pliku “Dicom.8bi”
Dodanie tekstury 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Eksportowanie tabel wyszukiwania kolorów 23.0 — z pliku “Export3DLUT.8be”
Entropia 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
Fala 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Falowanie 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Filtr Camera Raw 14.0 — z pliku “Camera Raw.8bi”
Filtr do kadrowania i prostowania zdjęć 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Filtr Pakiet obrazów 23.0 — z pliku “ChannelPort.8bf”
Flara obiektywu 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Foliowanie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Format IFF 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Formowanie 23.0 — z pliku “Liquify.8bf”
Fresk 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Gąbka 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Galeria filtrów 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Halide Bottlenecks 23.0 — z pliku “HalideBottlenecks.8bx”
HDRMergeUI 23.0 — z pliku “HDRMergeUI.8bf”
HSB/HSL 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
IGES 23.0 — z pliku “U3D.8bi”
Inteligentne rozmycie 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
JPEG 2000 23.0 — z pliku “JPEG2000.8bi”
Kadrowanie i prostowanie zdjęć 23.0 — z pliku “CropPhotosAuto.8li”
Kolorowanie kredkami 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kolory NTSC 23.0 — z pliku “NTSC Colors.8bf”
Kontury tuszem 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Korekcja obiektywu 23.0 — z pliku “Lens Correction.8bf”
Kreda i &węgiel 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kredka Conte 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kreskowanie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Krystalizacja 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Kserokopia 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kurtoza 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
Łatki 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Maksimum 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
Maźnięcia farbą 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Mediana 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
Mezzotinta 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Minimum 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
Mokry papier 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Morskie fale 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Napylone linie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Obsługa skryptów 23.0 — z pliku “ScriptingSupport.8li”
Obsługa WIA 23.0 — z pliku “WIASupport.8li”
Obsługa wieloprocesorowa 23.0 — z pliku “MultiProcessor Support.8bx”
Odchylenie standardowe 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
OpenEXR 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Operacje w Matlabie 23.0 — z pliku “ChannelPort.8bf”
Papier listowy 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Pastele 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
PCX 23.0 — z pliku “PCX.8bi”
Pixar 23.0 — z pliku “Pixar.8bi”
Płytki 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Płytki mozaiki 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Pociągnięcia pod kątem 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Podkład 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Podstawa pomiaru 23.0 — z pliku “MeasurementCore.8me”
Portable Bit Map 23.0 — z pliku “PBM.8bi”
Posteryzacja krawędzi 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Poszarpane krawędzie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
PRC 23.0 — z pliku “U3D.8bi”
Przemieszczanie 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Punkt zbiegu 23.0 — z pliku “VanishingPoint.8bf”
Punktylizacja 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Radiance 23.0 — z pliku “Radiance.8bi”
Rastrowanie półtonu.. 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Redukcja potrząśnięć 23.0 — z pliku “Shake Reduction.8bf”
Relief 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Rozmycie promieniste 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Rozmycie soczewkowe 23.0 — z pliku “Lens Blur.8bf”
Ścieżki do Illustratora 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Ścinanie 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Ściśnięcie 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Sferyzacja 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Siatka pęknięć na filmie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Siatka wyszukiwania kolorów renderowania 23.0 — z pliku “Export3DLUT.8be”
Skośność 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
Smużenie 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Solaryzacja 23.0 — z pliku “Solarize.8bf”
Spaces 23.0 — z pliku “Spaces.8li”
Spękalina 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Średnia 23.0 — z pliku “Average.8bf”
Średnia arytmetyczna 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
Stempel 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Suchy pędzel 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Sumi-e 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Sumowanie 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
Szkło 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Szpachla malarska 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Sztukateria 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Targa 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
U3D 23.0 — z pliku “U3D.8bi”
Układy FastCore 23.0 — z pliku “FastCore.8bx”
Układy MMXCore 23.0 — z pliku “MMXCore.8bx”
Usuń przeplot 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Wariancja 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
WBMP 23.0 — z pliku “WBMP.8bi”
Węgiel drzewny 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Wiatr 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Wirówka 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Witraż 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Włókna 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Współrzędne biegunowe 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Wycinanka 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Wzór rastra 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Zakres 23.0 — z pliku “statistics.8ba”
Zapisz dla Internetu 23.0 — z pliku “Save for Web.8be”
Ziarno 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Ziarno błony fotograficznej 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Zmiękczona poświata 23.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Zygzak 23.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”

Wtyczki opcjonalne i innych firm: BRAK


Powielone i usunięte wtyczki: BRAK


Wtyczki, których nie można wczytać: BRAK

Roszerzenia Unified Extensibility Platform:

Home Screen (Wczytano) 5.0.0.118 — z pliku „C:\Program Files\Common Files\Adobe/UXP/Extensions\com.adobe.ccx.start-5.0.0\”
CDO: 1.102.0
CmdN: 1.9.1
CDP: 1.127.0
Projects: 1.0.46
Discover Panel (Wczytano) 1.10.0.53 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.unifiedpanel\”

ccx-timeline (Przygotowano) 2.6.41.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.ccx.timeline\”

CCX Commenting UXP Webview (Wczytano) 21.4.2.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.ccx.comments-webview\”

CCX Sharesheet UXP (Wczytano) 20.5.0.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.ccx.sharesheet\”

CC Libraries Panel (Przygotowano) 3.14.242.0 — z pliku „C:\Program Files\Common Files\Adobe/CEP/Extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_14_242\”
CAPTURE: 1.2.18 STOCK: 2.0.30
Photoshop Cloud Value Dialog (Przygotowano) 1.0.0.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.cloudValueDialog\”

Photoshop UXP Export-As (Przygotowano) 5.5.9.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.exportAs\”

Photoshop In App Messaging (Wczytano) 2.4.1.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.inAppMessaging\”

Photoshop Personalization (Wczytano) 2.0.0.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.personalization\”

Photoshop Selection Feedback (Przygotowano) 0.5.0.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.selectionFeedback\”

Plugins Panel (Przygotowano) 1.3.5.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.pluginspanel\”

IC popup message (Wczytano) 1.0.0.0

Neural Filters (Zarejestrowane) 1.9.21.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\UXP/\com.adobe.nfp.gallery\”


Rozszerzenia:

Biblioteki 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\index.html”
Nowy Dokument 3.5.0 — z pliku “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.ccx.fnft-3.5.0\fnft.html?v=3.5.0.4”
Strona główna 2.16.0 — z pliku “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.ccx.start-2.16.0\index.html?v=2.16.0.8”
com.adobe.capture.extension 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\extensions\capture\capture.html”
com.adobe.stock.panel.licensing-embedded 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\extensions\stock-panel-licensing\index.html”
Eksportowanie jako 4.8.15 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
TKActionsV4 1.0.4 — z pliku “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.tk.actionsvfour\index.html”
Eksportowanie jako 4.8.15 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
com.adobe.cclibraries.manager 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\manager.html”

Zainstalowane urządzenia TWAIN: BRAK

TOPICS
Windows

Views

38

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
no replies

Have something to add?

Join the conversation