Photoshop shuts down

New Here ,
May 16, 2022 May 16, 2022

Copy link to clipboard

Copied

for a few days I have a problem with photoshop. I cut a fragment from the photo and photoshop turns off or throw another raw photo and also turns off. Updated I have a system, I also returned to the old versions of photoshop, nothing works

TOPICS
Windows

Views

105

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Adobe Community Professional ,
May 17, 2022 May 17, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Hi

Try resetting your Photoshop preferences

https://helpx.adobe.com/photoshop/using/preferences.html

If that doesn't help try using the Adobe cleaner tool

https://helpx.adobe.com/creative-cloud/kb/cc-cleaner-tool-installation-problems.html

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
New Here ,
May 17, 2022 May 17, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Unfortunately, this problem is still there, I tried to work on another computer and the tex error occurred there

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
New Here ,
May 17, 2022 May 17, 2022

Copy link to clipboard

Copied

I can't work for a few days and I'm so tired with projects, I need help faster

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Adobe Community Professional ,
May 17, 2022 May 17, 2022

Copy link to clipboard

Copied

"I need help faster" I don't work for Adobe, I just volunteer my time to help on the forum.

Can you post your Photoshop system info from the help menu, in Photoshop go to Help > System Info, hit the copy button and paste the entire thing into this thread

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
New Here ,
May 17, 2022 May 17, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Okey, thank you 😉

Wersja programu Adobe Photoshop: 23.3.2 20220503.r.458 d8a9c44 x64
Liczba uruchomień: 2
System operacyjny: Windows 10 64 bity
Wersja: 10 10.0.19044.1706
Architektura systemu: AMD rodzina CPU:15, Model:2, Stopień:0 z MMX, SSE Integer, SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, HyperThreading
Fizyczny licznik procesora: 4
Logiczny licznik procesora: 8
Szybkość procesora: 3315 MHz
Wbudowana pamięć: 32727 MB
Wolna pamięć: 20979 MB
Pamięć dostępna dla programu Photoshop: 25157 MB
Pamięć używana przez program Photoshop: 70 %
SAM SDK Version: 2.0.0-main.1076
ACP.local Status:
- SDK Version: 2.4.1
- Core Sync Status: Reachable and compatible
- Core Sync Running: 5.10.2.1
- Min Core Sync Required: 4.3.66.0
Wersja zestawu SDK klienta aktywnej edycji: 3.90.3
Obszar roboczy Manta: Wł.
Warstwy aliasów: Wył.
Paleta modyfikatorów: Wł.
Światła długie: Wł.
Rozmiar płytki obrazu: 1028K
Poziomy pamięci podręcznej obrazu: 4
Podgląd czcionki: Średnia
Wersja HarfBuzz: HarfBuzz nie został zainicjowany
TextEngine: Jednolity mechanizm tekstowy
======= GPU
Stabilny natywny interfejs API: Prawda
Stabilny interfejs API OpenGL: Prawda
Stabilny interfejs API OpenCL: Prawda
GPUDeny: 0
GPUForce: 0
useGPU: 1
useOpenCL: 1
isGPUCapable: 1
GPUName: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
GPUVendor: NVIDIA
IsNativeGPUCapable: 1
IsOpenGLGPUCapable: 1
IsOpenCLGPUCapable: 1
HasSufficientRAM: 1
GPU accessible RAM: 4,213 MB
Required GPU accessible RAM: 1,500 MB
UseGraphicsProcessorChecked: 1
UseOpenCLChecked: 1
Windows remote desktop: 0
Monitor: 1
Granice ekranu: góra= 0, lewa strona= 0, dół= 1200, prawa strona= 1920
------- Sniffer output
[0 ms]
Launch GPUSnifferThread

[19 ms]
Start RunAllAPIs

[19 ms]
"C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\sniffer.exe" -baseTimeMS=9919114 -comment=Photoshop Version: Adobe Photoshop 23.3.2 20220503.r.458 d8a9c44 x64

[2200 ms]
Start sniffer 2022-05-17 15:52:04
# Photoshop Version: Adobe Photoshop 23.3.2 20220503.r.458 d8a9c44 x64
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\sniffer.exe -baseTimeMS=9919114 -comment=Photoshop Version: Adobe Photoshop 23.3.2 20220503.r.458 d8a9c44 x64

{416 ms}
Start platform native
# displays: 1
Display 0
Display: \\.\DISPLAY1
Main: TRUE
Built in: FALSE
Stereo: FALSE
Bounds: (0, 0) -> (1,920, 1,200)
Dimensions: (1,920 1,200)
Physical size: (0 0)
Pixel size: (0 0)
Dynamic range: (0 1)
Potential dynamic range: (0 1)
Reference dynamic range: (0 0)
Attached Device: (DeviceID name=NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti index=0 preferred=1)

# devices: 1
Device 0
Name: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Preferred: TRUE
Power Envelope: UNKNOWN
Attachment: UNKNOWN
# attached displays: 1
\\.\DISPLAY1
GPU accessible RAM: 4,213 MB
VRAM: 4,213 MB
Dedicated System RAM: 0 MB
Shared System RAM: 17,158 MB
API version: 12.0 (12.0)
Device version: 12.0 (12.0)
Vendor name: NVIDIA
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_d5d5b9f929f4cb65\nvldumdx.dll
Driver date: 2022-05-04 000000.000000-000
Driver age: 0 months
Driver version: 30.0.15.1277
Supports UMA: UNSUPPORTED
D3D-ID: 7298
End platform native
{1459 ms}

{1460 ms}
Start platform OpenGL
# displays: 1
Display 0
Display: \\.\DISPLAY1
Main: TRUE
Built in: FALSE
Stereo: FALSE
Bounds: (0, 0) -> (1,920, 1,200)
Dimensions: (1,920 1,200)
Physical size: (0 0)
Pixel size: (0 0)
Dynamic range: (0 1)
Potential dynamic range: (0 1)
Reference dynamic range: (0 0)
Attached Device: (DeviceID name=NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 index=0 preferred=1)

# devices: 1
Device 0
Name: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2
Preferred: TRUE
Power Envelope: INTEGRATED
Attachment: UNKNOWN
# attached displays: 1
\\.\DISPLAY1
GPU accessible RAM: 4,213 MB
VRAM: 4,213 MB
Dedicated System RAM: 0 MB
Shared System RAM: 17,158 MB
API version: 2.1 (2.1.2 NVIDIA 512.77)
Device version: 2.1 (2.1.2 NVIDIA 512.77)
Vendor name: NVIDIA
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_d5d5b9f929f4cb65\nvldumdx.dll
Driver date: 2022-05-04 000000.000000-000
Driver age: 0 months
Driver version: 30.0.15.1277
GLSL version: 1.20 (1.20 NVIDIA via Cg compiler)
End platform OpenGL
{1786 ms}

{1786 ms}
Start platform OpenCL
# displays: 0

# devices: 1
Device 0
Name: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Preferred: TRUE
Power Envelope: DISCRETE
Attachment: UNKNOWN
# attached displays: 0
GPU accessible RAM: 4,294 MB
VRAM: 4,294 MB
Dedicated System RAM: 0 MB
Shared System RAM: 0 MB
API version: 3.0 (OpenCL 3.0 CUDA)
Device version: 3.0 (OpenCL 3.0 CUDA)
Vendor name: NVIDIA
Driver: UNKNOWN
Driver date: UNKNOWN
Driver age: UNKNOWN
Driver version: UNKNOWN
Bandwidth: 97 GB / s
Compute score: 888.977
Device name string: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Device vendor string: NVIDIA Corporation
Platform name string: NVIDIA CUDA
Platform vendor string: NVIDIA Corporation
End platform OpenCL
{2099 ms}

Exit code kExitNormal
End sniffer 2022-05-17 15:52:06
[kStatusNormal, kExitNormal]

[2200 ms]
Finish RunAllAPIs

[5718 ms]
Start GetSnifferResult

[5718 ms]
Finish GetSnifferResult

------- Sniffer output
======= GPU
Typ licencji: Członkostwo
Numer seryjny: 94070705745449443663
GUIDBucket:
Composite Core (enable_composite_core): on
Composite Core GPU (comp_core_gpu): on
Composite Core Threads (MultithreadedCompositing): on
Composite Core UI (comp_core_ui): off
Composite Core Feature Prefs (CompCoreFeaturePrefs): off
Document Graph (enable_doc_graph): off

Folder aplikacji: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\
Tymczasowa ścieżka pliku: C:\Users\gabib\AppData\Local\Temp\
Magazyn programu Photoshop ma we/wy asynchroniczne włączony
Dyski magazynujące:
Startowy, 465,1 GB, 405,8 GB wolne
Folder wtyczek wymaganych: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\Plug-ins\
Folder wtyczek podstawowych: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Plug-ins\

Zainstalowane składniki:
A3DLIBS.dll A3DLIB Dynamic Link Library 9.2.0.112
ACE.dll ACE 2022/03/14-13:03:40 79.c41170d 79.c41170d
AdbePM.dll PatchMatch 2022/01/12:10:59:07 1.15de769dc03f392205cdd45bcd7674c35694bb52 1.15de769dc03f392205cdd45bcd7674c35694bb52
AdobeLinguistic.dll Adobe Linguisitc Library 353c9a5
AdobeOwl.dll Adobe Owl 5.5.0
AdobePDFL.dll PDFL 2022/03/30-04:53:11 79.9f64572 79.9f64572
AdobePDFSettings.dll Adobe PDFSettings 1.07
AdobePIP.dll Adobe Product Improvement Program 8.2.0.16
AdobeSVGAGM.dll AdobeSVGAGM 79.cb34c9e 79.cb34c9e
AdobeXMP.dll Adobe XMP Core 2022/03/14-11:26:19 79.9ccc4de 79.9ccc4de
AdobeXMPFiles.dll Adobe XMP Files 2022/03/14-11:26:19 79.9ccc4de 79.9ccc4de
AdobeXMPScript.dll Adobe XMP Script 2022/03/14-11:26:19 79.9ccc4de 79.9ccc4de
adobe_caps.dll Adobe CAPS 10,0,0,6
AGM.dll AGM 2022/03/14-13:03:40 79.c41170d 79.c41170d
AID.dll AID DLL 1.0.0.33
AIDE.dll AIDE 2022/03/11-03:19:26 79.d5f62b5 79.d5f62b5
aifm.dll AIFM 1.0 23.68434
AILib.dll Adobe Illustrator 2022 26.0.0
aiport.dll AIPort 1.0 23.68434
ARE.dll ARE 2022/03/14-13:03:40 79.c41170d 79.c41170d
AXE8SharedExpat.dll AXE8SharedExpat 2022/02/04-19:11:32 79.97e751e 79.97e751e
AXEDOMCore.dll AXEDOMCore 2022/02/04-19:11:32 79.97e751e 79.97e751e
Bib.dll BIB 2022/03/14-13:03:40 79.c41170d 79.c41170d
BIBUtils.dll BIBUtils 2022/03/14-13:03:40 79.c41170d 79.c41170d
boost_chrono.dll photoshopdva 22.0.0
boost_date_time.dll photoshopdva 22.0.0
boost_filesystem.dll photoshopdva 22.0.0
boost_program_options.dll photoshopdva 22.0.0
boost_regex.dll photoshopdva 22.0.0
boost_system.dll photoshopdva 22.0.0
boost_threads.dll photoshopdva 22.0.0
CoolType.dll CoolType 2022/03/14-13:03:40 79.c41170d 79.c41170d
CRClient.dll Adobe Crash Reporter Client DLL 4.7.0.0
DirectML.dll DirectML Redistributable Library 1.5.1+210429-0157.1.dml-1.5.adbd007
dnssd.dll Bonjour 3,0,0,2
dvaaccelerate.dll photoshopdva 22.0.0
dvaappsupport.dll photoshopdva 22.0.0
dvaaudiodevice.dll photoshopdva 22.0.0
dvacore.dll photoshopdva 22.0.0
dvacrashhandler.dll Adobe Audition CC 2017 10.0.0
dvamarshal.dll photoshopdva 22.0.0
dvamediatypes.dll photoshopdva 22.0.0
dvametadata.dll photoshopdva 22.0.0
dvametadataapi.dll photoshopdva 22.0.0
dvametadataUI.dll photoshopdva 22.0.0
dvanet.dll photoshopdva 22.0.0
dvaplayer.dll photoshopdva 22.0.0
dvascripting.dll photoshopdva 22.0.0
dvatransport.dll photoshopdva 22.0.0
dvaui.dll photoshopdva 22.0.0
dvavulcansupport.dll photoshopdva 22.0.0
dynamic-torqnative.dll Unified Extensibility Platform uxp-6.0.2-release
dynamiclink.dll photoshopdva 22.0.0
ExtendScript.dll ExtendScript 2022/01/04-10:07:31 82.3 82.3
filterport.dll FilterPort 1.1 O
icucnv69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
icudt69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
icuin69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
icuuc69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
igestep30.dll IGES Reader 9.3.0.113
ippcc.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcck0.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippccl9.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippccy8.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcore.dll core. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Core Library. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcv.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcvk0.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcvl9.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcvy8.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippi.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippik0.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippil9.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippiy8.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ipps.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippsk0.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippsl9.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippsy8.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvm.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvmk0.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvml9.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvmy8.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
JP2KLib.dll JP2KLib 2022/02/04-19:11:32 79.032215c 79.032215c
libifcoremd.dll Intel(r) Visual Fortran Compiler 10.0 (Update A)
libiomp5md.dll Intel(R) OpenMP* Runtime Library 5.0
libmmd.dll Intel(R) C/C++/Fortran Compiler Mainline
libzip.dll photoshopdva 22.0.0
LogSession.dll LogSession 8.2.0.16
mediacoreif.dll photoshopdva 22.0.0
Microsoft.AI.MachineLearning.dll Microsoft® Windows® Operating System 1.8.20210602.2.d4106de
mkl_avx2.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_avx512.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_core.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_def.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_mc3.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_sequential.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_avx2.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_avx512.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_def.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_mc3.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
MPS.dll MPS 2022/03/11-03:19:26 79.a655e94 79.a655e94
onnxruntime.dll Microsoft® Windows® Operating System 1.8.20210602.2.d4106de
opencv_world452.dll OpenCV library 4.5.2
pdfport.dll PDFPort 2020/11/19-11:34:27 79.625377 79.625377
Plugin.dll Adobe Photoshop 2022 23.3
PlugPlugExternalObject.dll Adobe(R) CEP PlugPlugExternalObject Standard Dll (64 bit) 11.2.0
PlugPlugOwl.dll Adobe(R) CSXS PlugPlugOwl Standard Dll (64 bit) 11.2.0.100
PSCloud.dll 1.0.0.1
PSRes.dll Adobe Photoshop 2022 23.3
PSViews.dll Adobe Photoshop 2022 23.3
ScCore.dll ScCore 2022/01/04-10:07:31 82.3 82.3
SVGRE.dll SVGRE 79.3035f41 79.3035f41
svml_dispmd.dll Intel(R) C/C++/Fortran Compiler Mainline
tbb.dll Intel(R) Threading Building Blocks for Windows 2020, 2, 2020, 0311
tbbmalloc.dll Intel(R) Threading Building Blocks for Windows 2020, 2, 2020, 0311
TfKernel.dll Kernel Geom 9.3.0.113
TFUGEOM.dll Adobe, UGeom© 9.3.0.113
utest.dll photoshopdva 22.0.0
VulcanControl.dll Vulcan Application Control Library 6.6.0.000
VulcanMessage5.dll Vulcan Message Library 6.6.0.000
WinRTSupport.dll Adobe Photoshop Windows RT Support 1.0.1.0
WRServices.dll WRServices Build 17.2.0.3a48b11 17.2.0.3a48b11
wu3d.dll U3D Writer 9.3.0.113
Unified Extensibility Platform uxp-6.0.2-release
UPIC 2.4.1


Wymagane wtyczki:

Adaptacyjny szeroki kąt 23.3 — z pliku “Adaptive Wide Angle.8bf”
Akcentowane krawędzi 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Akwarele 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Blask neonu 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Błyszczące krawędzie 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
BMP 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Bryły 3D 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Bryzganie 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Camera Raw 14.3 — z pliku “Camera Raw.8bi”
Chmury 23.3 — z pliku “Clouds.8bf”
Chmury różnicowe 23.3 — z pliku “Clouds.8bf”
Chrom 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Ciemne kreski 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Cienkopis 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Cineon 23.3 — z pliku “Cineon.8bi”
Dicom 23.3 — z pliku “Dicom.8bi”
Dodanie tekstury 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Eksportowanie tabel wyszukiwania kolorów 23.3 — z pliku “Export3DLUT.8be”
Entropia 23.3 — z pliku “statistics.8ba”
Fala 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Falowanie 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Filtr Camera Raw 14.3 — z pliku “Camera Raw.8bi”
Filtr do kadrowania i prostowania zdjęć 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Filtr Pakiet obrazów 23.3 — z pliku “ChannelPort.8bf”
Flara obiektywu 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Foliowanie 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Format IFF 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Formowanie 23.3 — z pliku “Liquify.8bf”
Fresk 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Gąbka 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Galeria filtrów 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Halide Bottlenecks 23.3 — z pliku “HalideBottlenecks.8bx”
HDRMergeUI 23.3 — z pliku “HDRMergeUI.8bf”
HSB/HSL 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
IGES 23.3 — z pliku “U3D.8bi”
Inteligentne rozmycie 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
JPEG 2000 23.3 — z pliku “JPEG2000.8bi”
Kadrowanie i prostowanie zdjęć 23.3 — z pliku “CropPhotosAuto.8li”
Kolorowanie kredkami 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kolory NTSC 23.3 — z pliku “NTSC Colors.8bf”
Kontury tuszem 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Korekcja obiektywu 23.3 — z pliku “Lens Correction.8bf”
Kreda i &węgiel 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kredka Conte 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kreskowanie 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Krystalizacja 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Kserokopia 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kurtoza 23.3 — z pliku “statistics.8ba”
Łatki 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Maksimum 23.3 — z pliku “statistics.8ba”
Material Filter NO VERSION — z pliku “MaterialFilter.8bf”
Maźnięcia farbą 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Mediana 23.3 — z pliku “statistics.8ba”
Mezzotinta 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Minimum 23.3 — z pliku “statistics.8ba”
Mokry papier 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Morskie fale 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Napylone linie 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Obsługa skryptów 23.3 — z pliku “ScriptingSupport.8li”
Obsługa WIA 23.3 — z pliku “WIASupport.8li”
Obsługa wieloprocesorowa 23.3 — z pliku “MultiProcessor Support.8bx”
Odchylenie standardowe 23.3 — z pliku “statistics.8ba”
OpenEXR 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Operacje w Matlabie 23.3 — z pliku “ChannelPort.8bf”
Papier listowy 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Pastele 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
PCX 23.3 — z pliku “PCX.8bi”
Pixar 23.3 — z pliku “Pixar.8bi”
Płytki 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Płytki mozaiki 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Pociągnięcia pod kątem 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Podkład 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Podstawa pomiaru 23.3 — z pliku “MeasurementCore.8me”
Portable Bit Map 23.3 — z pliku “PBM.8bi”
Posteryzacja krawędzi 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Poszarpane krawędzie 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
PRC 23.3 — z pliku “U3D.8bi”
Przemieszczanie 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Punkt zbiegu 23.3 — z pliku “VanishingPoint.8bf”
Punktylizacja 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Radiance 23.3 — z pliku “Radiance.8bi”
Rastrowanie półtonu.. 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Relief 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Rozmycie promieniste 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Rozmycie soczewkowe 23.3 — z pliku “Lens Blur.8bf”
Ścieżki do Illustratora 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Ścinanie 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Ściśnięcie 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Sferyzacja 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Siatka pęknięć na filmie 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Siatka wyszukiwania kolorów renderowania 23.3 — z pliku “Export3DLUT.8be”
Skośność 23.3 — z pliku “statistics.8ba”
Smużenie 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Solaryzacja 23.3 — z pliku “Solarize.8bf”
Spękalina 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Średnia 23.3 — z pliku “Average.8bf”
Średnia arytmetyczna 23.3 — z pliku “statistics.8ba”
Stempel 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Substance Suite NO VERSION — z pliku “MaterialSuite.8li”
Suchy pędzel 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Sumi-e 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Sumowanie 23.3 — z pliku “statistics.8ba”
Szkło 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Szpachla malarska 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Sztukateria 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Targa 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
U3D 23.3 — z pliku “U3D.8bi”
Układy FastCore 23.3 — z pliku “FastCore.8bx”
Układy MMXCore 23.3 — z pliku “MMXCore.8bx”
Usuń przeplot 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Wariancja 23.3 — z pliku “statistics.8ba”
WBMP 23.3 — z pliku “WBMP.8bi”
Węgiel drzewny 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Wiatr 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Wirówka 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Witraż 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Włókna 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Współrzędne biegunowe 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Wycinanka 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Wzór rastra 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Zakres 23.3 — z pliku “statistics.8ba”
Zapisz dla Internetu 23.3 — z pliku “Save for Web.8be”
Ziarno 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Ziarno błony fotograficznej 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Zmiękczona poświata 23.3 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Zygzak 23.3 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”

Wtyczki opcjonalne i innych firm: BRAK


Powielone i usunięte wtyczki: BRAK


Wtyczki, których nie można wczytać: BRAK

Roszerzenia Unified Extensibility Platform:

Home Screen (Wczytano) 5.9.0.51 — z pliku „C:\Program Files\Common Files\Adobe/UXP/Extensions\com.adobe.ccx.start-5.9.0\”
CDO: 1.116.2
CmdN: 1.11.1
CDP: 1.141.1
Projects: 1.3.7
Moment wczytania: 271 ms; zmiana czasu uruchamiania: 0 ms
ccx-timeline (Przygotowano) 2.6.41.0 — z pliku „Wymagany folder”
CCX Commenting UXP Webview (Wczytano) 22.7.0.0 — z pliku „Wymagany folder”
Moment wczytania: 12547 ms; zmiana czasu uruchamiania: 0 ms
CCX Sharesheet UXP (Przygotowano) 21.4.0.0 — z pliku „Wymagany folder”
Photoshop Cloud Value Dialog (Wczytano) 1.0.1.0 — z pliku „Wymagany folder”
Moment wczytania: 294 ms; zmiana czasu uruchamiania: 0 ms
CC Libraries Panel (Przygotowano) 3.19.218.0 — z pliku „C:\Program Files\Common Files\Adobe/CEP/Extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_19_218\”
CAPTURE: 2.0.26 STOCK: 2.0.40
Neural Filters (Przygotowano) 1.12.1.31 — z pliku „Wymagany folder”
Photoshop UXP Export-As (Przygotowano) 5.8.4.0 — z pliku „Wymagany folder”
Photoshop In App Messaging (Wczytano) 2.7.0.0 — z pliku „Wymagany folder”
Moment wczytania: 12548 ms; zmiana czasu uruchamiania: 0 ms
Photoshop Selection Feedback (Przygotowano) 0.5.0.0 — z pliku „Wymagany folder”
Plugins Panel (Przygotowano) 1.4.3.0 — z pliku „Wymagany folder”
IC popup message (Wczytano) 1.0.0.0
Moment wczytania: 11629 ms; zmiana czasu uruchamiania: 0 ms
Discover Panel (Wczytano) 2.5.0.28 — z pliku „Wymagany folder”
Moment wczytania: 12549 ms; zmiana czasu uruchamiania: 0 ms

Rozszerzenia:

Biblioteki 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_19_218\index.html”
com.adobe.stock.panel.licensing-embedded 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_19_218\extensions\stock-panel-licensing\index.html”
com.adobe.capture.extension 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_19_218\extensions\capture\capture.html”
Eksportowanie jako 4.8.15 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
Eksportowanie jako 4.8.15 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2022\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
com.adobe.cclibraries.manager 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_19_218\manager.html”

Zainstalowane urządzenia TWAIN: BRAK

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Adobe Employee ,
May 17, 2022 May 17, 2022

Copy link to clipboard

Copied

@Gabriela5CC0 I'm not seeing any submitted crash reports from you in our system. If you haven't done so already, please submit all Crash Reports along with your email address: https://helpx.adobe.com/photoshop/kb/submit-crash-reports.html That will help us diagnose the crash.


Senior Product Manager - Customer Advocacy - Digital Imaging

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
New Here ,
May 17, 2022 May 17, 2022

Copy link to clipboard

Copied

LATEST

I did all this according to the instructions, unfortunately I did not show up adobe crash

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines