• Global community
  • Language:
   • Deutsch
   • English
   • Español
   • Français
   • Português
 • 日本語コミュニティ
  Dedicated community for Japanese speakers
 • 한국 커뮤니티
  Dedicated community for Korean speakers
Exit
0

RTX 3060 Laptop GPU - Use GPU greyed out

New Here ,
Aug 18, 2021 Aug 18, 2021

Copy link to clipboard

Copied

I have a problem with using GPU (option is greyed out)

default5a7ynjwthi17_1-1629278918617.png

 

Here's my sys info:

Wersja programu Adobe Photoshop: 22.4.3 20210708.r.317 bb896cc x64
Liczba uruchomień: 53
System operacyjny: Windows 10 64 bity
Wersja: 10 lub nowsza 10.0.19041.1151
Architektura systemu: Intel rodzina CPU:6, Model:5, Stopień:2 z MMX, SSE dla liczb całkowitych, SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, HyperThreading
Fizyczny licznik procesora: 6
Logiczny licznik procesora: 12
Szybkość procesora: 2592 MHz
Wbudowana pamięć: 32586 MB
Wolna pamięć: 20888 MB
Pamięć dostępna dla programu Photoshop: 25045 MB
Pamięć używana przez program Photoshop: 70 %
SAM SDK Version: 2.0.0-main.480
Stan zmiennej ACP.local:
 — Wersja zestawu SDK: 1.45.1
 — Stan synchronizacji głównej: Osiągalna i zgodna
 — Działa synchronizacja główna: 4.16.0.22
 — Wymagana minimalna synchronizacja główna: 4.3.28.24
Konfiguracja pamięci podręcznej ACPL: Niedostępna
Wersja zestawu SDK klienta aktywnej edycji: 3.80.01
Obszar roboczy Manta: Wł.
Warstwy aliasów: Wył.
Paleta modyfikatorów: Wł.
Światła długie: Wł.
Wintab Digitizer Services
  Spec Version 1.4
  Impl Version 1.39
  Num Devices 0
Rozmiar płytki obrazu: 1024K
Poziomy pamięci podręcznej obrazu: 4
Podgląd czcionki: Średnia
Tworzenie tekstu: Latin
 ------- GPU
Stabilny natywny interfejs API: Prawda
Stabilny interfejs API OpenGL: Prawda
Stabilny interfejs API OpenCL: Prawda
GPUDeny:        0
GPUForce:       0
useGPU:        0
useOpenCL:       0
isGPUCapable:     0
GPUName:        NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
GPUVendor:       NVIDIA
IsNativeGPUCapable:  1
IsOpenGLGPUCapable:  0
IsOpenCLGPUCapable:  1
HasSufficientRAM:   1
 VRAM:            6,315 MB
 Required VRAM:       1,500 MB
UseGraphicsProcessorChecked:  1
UseOpenCLChecked:       0
Windows remote desktop: 0
Zezwalaj na tryb normalny GPU: Fałsz
Zezwalaj na tryb zaawansowany GPU: Fałsz
Tryb rysowania GPU: Podstawowe
Monitor: 1
 Granice ekranu: góra= 0, lewa strona= 0, dół= 1080, prawa strona= 1920 
Monitor: 2
 Granice ekranu: góra= 0, lewa strona= 3840, dół= 1080, prawa strona= 5760 
Monitor: 3
 Granice ekranu: góra= 0, lewa strona= 1920, dół= 1200, prawa strona= 3840 
# Photoshop Version: Adobe Photoshop 22.4.3 20210708.r.317 bb896cc x64
Start sniffer 2021-08-18 11:20:42
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\sniffer.exe -comment=Photoshop Version: Adobe Photoshop 22.4.3 20210708.r.317 bb896cc x64
0 ms
Start platform native
 # displays:          3
 Display 0
  Display:           \\.\DISPLAY1
  Main:             TRUE
  Built in:           FALSE
  Stereo:            FALSE
  Bounds:            ((0 0) -> (1,280 720), w=1,280, h=720)
  Dimensions:          (1,280 720)
  Physical size:        (0 0)
  Pixel size:          (0 0)
  Dynamic range:        (0 1)
  Potential dynamic range:   (0 1)
  Reference dynamic range:   (0 0)
  Attached Device:       (DeviceID name=Microsoft Basic Render Driver index=0 preferred=1)
 
 Display 1
  Display:           \\.\DISPLAY2
  Main:             FALSE
  Built in:           FALSE
  Stereo:            FALSE
  Bounds:            ((3,840 0) -> (5,760 1,080), w=1,920, h=1,080)
  Dimensions:          (1,920 1,080)
  Physical size:        (0 0)
  Pixel size:          (0 0)
  Dynamic range:        (0 1)
  Potential dynamic range:   (0 1)
  Reference dynamic range:   (0 0)
  Attached Device:       (DeviceID name=NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU index=1 preferred=0)
 
 Display 2
  Display:           \\.\DISPLAY3
  Main:             FALSE
  Built in:           FALSE
  Stereo:            FALSE
  Bounds:            ((1,920 0) -> (3,840 1,200), w=1,920, h=1,200)
  Dimensions:          (1,920 1,200)
  Physical size:        (0 0)
  Pixel size:          (0 0)
  Dynamic range:        (0 1)
  Potential dynamic range:   (0 1)
  Reference dynamic range:   (0 0)
  Attached Device:       (DeviceID name=NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU index=1 preferred=0)
 
 # devices:          3
 Device 0
  Name:             Microsoft Basic Render Driver
  Preferred:          TRUE
  Power Envelope:        UNKNOWN
  Attachment:          UNKNOWN
  # attached displays:     1
   \\.\DISPLAY1
  GPU accessible RAM:        17,084 MB
  VRAM:                 0 MB
  Dedicated System RAM:         0 MB
  Shared System RAM:        17,084 MB
  API version:         12.0 (12.0)
  Device version:        12.0 (12.0)
  Vendor name:         UNKNOWN
  Driver:            UNKOWN
  Driver date:         UNKNOWN
  Driver age:          UNKNOWN
  Driver version:        UNKNOWN
  Supports UMA:         1
  D3D-ID:            140
 
 Device 1
  Name:             NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
  Preferred:          FALSE
  Power Envelope:        UNKNOWN
  Attachment:          UNKNOWN
  # attached displays:     2
   \\.\DISPLAY2
   \\.\DISPLAY3
  GPU accessible RAM:        6,315 MB
  VRAM:               6,315 MB
  Dedicated System RAM:         0 MB
  Shared System RAM:        17,084 MB
  API version:         12.0 (12.0)
  Device version:        12.0 (12.0)
  Vendor name:         NVIDIA
  Driver:            C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvmii.inf_amd64_98bfadabde66765d\nvldumdx.dll
  Driver date:         2021-08-05 000000.000000-000
  Driver age:          0 months
  Driver version:        30.0.14.7168
  Supports UMA:         0
  D3D-ID:            9504
 
 Device 2
  Name:             NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
  Preferred:          FALSE
  Power Envelope:        UNKNOWN
  Attachment:          UNKNOWN
  # attached displays:     0
  GPU accessible RAM:        6,315 MB
  VRAM:               6,315 MB
  Dedicated System RAM:         0 MB
  Shared System RAM:        17,084 MB
  API version:         12.0 (12.0)
  Device version:        12.0 (12.0)
  Vendor name:         NVIDIA
  Driver:            C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvmii.inf_amd64_98bfadabde66765d\nvldumdx.dll
  Driver date:         2021-08-05 000000.000000-000
  Driver age:          0 months
  Driver version:        30.0.14.7168
  Supports UMA:         0
  D3D-ID:            9504
End platform native

379 ms
379 ms
Start platform OpenGL
 # displays:          3
 Display 0
  Display:           \\.\DISPLAY1
  Main:             TRUE
  Built in:           FALSE
  Stereo:            FALSE
  Bounds:            ((0 0) -> (1,280 720), w=1,280, h=720)
  Dimensions:          (1,280 720)
  Physical size:        (0 0)
  Pixel size:          (0 0)
  Dynamic range:        (0 1)
  Potential dynamic range:   (0 1)
  Reference dynamic range:   (0 0)
  Attached Device:       NONE
 
 Display 1
  Display:           \\.\DISPLAY2
  Main:             FALSE
  Built in:           FALSE
  Stereo:            FALSE
  Bounds:            ((3,840 0) -> (5,760 1,080), w=1,920, h=1,080)
  Dimensions:          (1,920 1,080)
  Physical size:        (0 0)
  Pixel size:          (0 0)
  Dynamic range:        (0 1)
  Potential dynamic range:   (0 1)
  Reference dynamic range:   (0 0)
  Attached Device:       NONE
 
 Display 2
  Display:           \\.\DISPLAY3
  Main:             FALSE
  Built in:           FALSE
  Stereo:            FALSE
  Bounds:            ((1,920 0) -> (3,840 1,200), w=1,920, h=1,200)
  Dimensions:          (1,920 1,200)
  Physical size:        (0 0)
  Pixel size:          (0 0)
  Dynamic range:        (0 1)
  Potential dynamic range:   (0 1)
  Reference dynamic range:   (0 0)
  Attached Device:       NONE
 
 # devices:          0
End platform OpenGL

427 ms
427 ms
Start platform OpenCL
 # displays:          0
 
 # devices:          1
 Device 0
  Name:             NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
  Preferred:          TRUE
  Power Envelope:        DISCRETE
  Attachment:          UNKNOWN
  # attached displays:     0
  GPU accessible RAM:        6,442 MB
  VRAM:               6,442 MB
  Dedicated System RAM:         0 MB
  Shared System RAM:           0 MB
  API version:         3.0 (OpenCL 3.0 CUDA)
  Device version:        3.0 (OpenCL 3.0 CUDA)
  Vendor name:         NVIDIA
  Driver:            UNKNOWN
  Driver date:         UNKNOWN
  Driver age:          UNKNOWN
  Driver version:        UNKNOWN
  Bandwidth:          258 GB / s
  Compute score:        4,846.46
  Device name string:      NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
  Device vendor string:     NVIDIA Corporation
  Platform name string:     NVIDIA CUDA 
  Platform vendor string:    NVIDIA Corporation
End platform OpenCL

682 ms
End sniffer 2021-08-18 11:20:42
Exit code kExitNormal
Exit code : kExitNormal
Status  : kStatusNormal
 ------- GPU
Typ licencji: Członkostwo
Numer seryjny: 94070736641537499968
GUIDBucket:Composite Core (enable_composite_core): onComposite Core GPU (comp_core_gpu): offComposite Core Threads (comp_core_threads): offComposite Core UI (comp_core_ui): offDocument Graph (enable_doc_graph): off
Folder aplikacji: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\
Tymczasowa ścieżka pliku: C:\Users\WERONI~1.BUR\AppData\Local\Temp\
Magazyn programu Photoshop ma we/wy asynchroniczne włączony
Dyski magazynujące:
  Startowy, 953,3 GB, 538,2 GB wolne
Folder wtyczek wymaganych: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\Plug-ins\
Folder wtyczek podstawowych: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Plug-ins\

Zainstalowane składniki:
  A3DLIBS.dll  A3DLIB Dynamic Link Library  9.2.0.112  
  ACE.dll  ACE 2021/06/17-21:05:37  79.6230c9c  79.6230c9c
  AdbePM.dll  PatchMatch 2021/06/11:21:35:30  1.630273  1.630273
  AdobeLinguistic.dll  Adobe Linguisitc Library  14.3.0.8d27706  
  AdobeOwl.dll  Adobe Owl  5.5.0  
  AdobePDFL.dll  PDFL 2021/06/17-21:05:37  79.fa1226f  79.fa1226f
  AdobePDFSettings.dll  Adobe PDFSettings  1.07  
  AdobePIP.dll  Adobe Product Improvement Program  8.2.0.16  
  AdobeSVGAGM.dll  AdobeSVGAGM  79.5786aef  79.5786aef
  AdobeXMP.dll  Adobe XMP Core 2021/06/14-18:28:11  79.217bca6  79.217bca6
  AdobeXMPFiles.dll  Adobe XMP Files 2021/06/14-18:28:11  79.217bca6  79.217bca6
  AdobeXMPScript.dll  Adobe XMP Script 2021/06/14-18:28:11  79.217bca6  79.217bca6
  adobe_caps.dll  Adobe CAPS  10,0,0,6  
  AGM.dll  AGM 2021/06/17-21:05:37  79.6230c9c  79.6230c9c
  AID.dll  AID DLL  1.0.0.21  
  AIDE.dll  AIDE 2021/06/11-21:30:55  79.1afc25f  79.1afc25f
  ARE.dll  ARE 2021/06/17-21:05:37  79.6230c9c  79.6230c9c
  AXE8SharedExpat.dll  AXE8SharedExpat 2021/06/14-14:42:05  79.d56d744  79.d56d744
  AXEDOMCore.dll  AXEDOMCore 2021/06/14-14:42:05  79.d56d744  79.d56d744
  Bib.dll  BIB 2021/06/17-21:05:37  79.6230c9c  79.6230c9c
  BIBUtils.dll  BIBUtils 2021/06/17-21:05:37  79.6230c9c  79.6230c9c
  boost_date_time.dll  photoshopdva  14.0.0  
  boost_filesystem.dll  photoshopdva  14.0.0  
  boost_program_options.dll  photoshopdva  14.0.0  
  boost_regex.dll  photoshopdva  14.0.0  
  boost_system.dll  photoshopdva  14.0.0  
  boost_threads.dll  photoshopdva  14.0.0  
  CoolType.dll  CoolType 2021/06/17-21:05:37  79.6230c9c  79.6230c9c
  CRClient.dll  Adobe Crash Reporter Client DLL  4.7.0.0  
  DirectML.dll  DirectML Redistributable Library  1.4.0+201111-2330.1.fe.bdb07c7  
  dnssd.dll  Bonjour  3,0,0,2  
  dvaaccelerate.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvaappsupport.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvaaudiodevice.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvacore.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvacrashhandler.dll  Adobe Audition CC 2017  10.0.0  
  dvamarshal.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvamediatypes.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvametadata.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvametadataapi.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvametadataui.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvanet.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvaplayer.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvascripting.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvatransport.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvaui.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvaunittesting.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dvavulcansupport.dll  photoshopdva  14.0.0  
  dynamic-torqnative.dll  Unified Extensibility Platform  uxp-5.0.3.86  
  dynamiclink.dll  photoshopdva  14.0.0  
  ExtendScript.dll  ExtendScript 2019/07/29-10:07:31  82.2  82.2
  icucnv67.dll  International Components for Unicode  Build 12.1.d22a981  
  icudt67.dll  International Components for Unicode  Build 12.1.d22a981  
  icuuc67.dll  International Components for Unicode  Build 12.1.d22a981  
  igestep30.dll  IGES Reader  9.3.0.113  
  ippcc.dll  ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippcck0.dll  ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippccl9.dll  ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippccy8.dll  ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippcore.dll  core. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Core Library.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippcv.dll  ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippcvk0.dll  ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippcvl9.dll  ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippcvy8.dll  ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippi.dll  ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippik0.dll  ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippil9.dll  ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippiy8.dll  ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ipps.dll  ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippsk0.dll  ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippsl9.dll  ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippsy8.dll  ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippvm.dll  ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippvmk0.dll  ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippvml9.dll  ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  ippvmy8.dll  ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math.  2020.0.1 (r0x35c5ec66)  
  JP2KLib.dll  JP2KLib 2021/06/14-16:52:12  79.0d5b258  79.0d5b258
  libifcoremd.dll  Intel(r) Visual Fortran Compiler  10.0 (Update A)  
  libiomp5md.dll  Intel(R) OpenMP* Runtime Library  5.0  
  libmmd.dll  Intel(R) C/C++/Fortran Compiler  Mainline  
  libzip.dll  photoshopdva  14.0.0  
  LogSession.dll  LogSession  8.2.0.16  
  mediacoreif.dll  photoshopdva  14.0.0  
  Microsoft.AI.MachineLearning.dll  Microsoft® Windows® Operating System  1.6.20201209.5.718ca7f  
  mkl_avx2.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_avx512.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_core.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_def.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_mc3.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_sequential.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_vml_avx2.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_vml_avx512.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_vml_def.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  mkl_vml_mc3.dll  Intel® Math Kernel Library  2020.0  
  MPS.dll  MPS 2021/06/17-21:05:37  79.deb3704  79.deb3704
  onnxruntime.dll  Microsoft® Windows® Operating System  1.6.20201209.5.718ca7f  
  opencv_world452.dll  OpenCV library  4.5.2  
  Plugin.dll  Adobe Photoshop 2021  22.4  
  PlugPlugExternalObject.dll  Adobe(R) CEP PlugPlugExternalObject Standard Dll (64 bit)  10.1.0  
  PlugPlugOwl.dll  Adobe(R) CSXS PlugPlugOwl Standard Dll (64 bit)  10.1.0.15  
  PSCloud.dll                          1.0.0.1  
  PSRes.dll  Adobe Photoshop 2021  22.4  
  PSViews.dll  Adobe Photoshop 2021  22.4  
  ScCore.dll  ScCore 2019/07/29-10:07:31  82.2  82.2
  SVGRE.dll  SVGRE  79.da06e70  79.da06e70
  svml_dispmd.dll  Intel(R) C/C++/Fortran Compiler  Mainline  
  tbb.dll  Intel(R) Threading Building Blocks for Windows  2020, 2, 2020, 0311  
  tbbmalloc.dll  Intel(R) Threading Building Blocks for Windows  2020, 2, 2020, 0311  
  TfKernel.dll  Kernel Geom  9.3.0.113  
  TFUGEOM.dll  Adobe, UGeom©  9.3.0.113  
  utest.dll  photoshopdva  14.0.0  
  VulcanControl.dll  Vulcan Application Control Library  6.6.0.000  
  VulcanMessage5.dll  Vulcan Message Library  6.6.0.000  
  WinRTSupport.dll  Adobe Photoshop Windows RT Support  22.2.0.0  
  WRServices.dll  WRServices  Build 16.1.0.7af3873  16.1.0.7af3873
  wu3d.dll  U3D Writer  9.3.0.113  
  Unified Extensibility Platform uxp-5.0.3.86


Wymagane wtyczki:

  Adaptacyjny szeroki kąt 22.4 — z pliku “Adaptive Wide Angle.8bf”
  Akcentowane krawędzi 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Akwarele 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Blask neonu 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Błyszczące krawędzie 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  BMP 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Bryły 3D 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Bryzganie 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Camera Raw 13.4 — z pliku “Camera Raw.8bi”
  Chmury 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “Clouds.8bf”
  Chmury różnicowe 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “Clouds.8bf”
  Chrom 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Ciemne kreski 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Cienkopis 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Cineon 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “Cineon.8bi”
  Dicom 22.4 — z pliku “Dicom.8bi”
  Dodanie tekstury 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Eksportowanie tabel wyszukiwania kolorów 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “Export3DLUT.8be”
  Entropia 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “statistics.8ba”
  Fala 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Falowanie 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Filtr Camera Raw 13.4 — z pliku “Camera Raw.8bi”
  Filtr do kadrowania i prostowania zdjęć 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Filtr Pakiet obrazów 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “ChannelPort.8bf”
  Flara obiektywu 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Foliowanie 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Format IFF 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Formowanie 22.4 — z pliku “Liquify.8bf”
  Fresk 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Gąbka 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Galeria filtrów 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Halide Bottlenecks 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “HalideBottlenecks.8bx”
  HDRMergeUI 22.4 — z pliku “HDRMergeUI.8bf”
  HSB/HSL 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  IGES 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “U3D.8bi”
  Inteligentne rozmycie 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  JPEG 2000 22.4 — z pliku “JPEG2000.8bi”
  Kadrowanie i prostowanie zdjęć 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “CropPhotosAuto.8li”
  Kolorowanie kredkami 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Kolory NTSC 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “NTSC Colors.8bf”
  Kontury tuszem 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Korekcja obiektywu 22.4 — z pliku “Lens Correction.8bf”
  Kreda i &węgiel 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Kredka Conte 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Kreskowanie 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Krystalizacja 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Kserokopia 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Kurtoza 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “statistics.8ba”
  Łatki 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Maksimum 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “statistics.8ba”
  Maźnięcia farbą 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Mediana 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “statistics.8ba”
  Mezzotinta 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Minimum 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “statistics.8ba”
  Mokry papier 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Morskie fale 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Napylone linie 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Obsługa skryptów 22.4 — z pliku “ScriptingSupport.8li”
  Obsługa WIA 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “WIASupport.8li”
  Obsługa wieloprocesorowa 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “MultiProcessor Support.8bx”
  Odchylenie standardowe 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “statistics.8ba”
  OpenEXR 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Operacje w Matlabie 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “ChannelPort.8bf”
  Papier listowy 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Pastele 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  PCX 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “PCX.8bi”
  Pixar 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “Pixar.8bi”
  Płytki 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Płytki mozaiki 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Pociągnięcia pod kątem 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Podkład 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Podstawa pomiaru 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “MeasurementCore.8me”
  Portable Bit Map 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “PBM.8bi”
  Posteryzacja krawędzi 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Poszarpane krawędzie 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  PRC 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “U3D.8bi”
  Przemieszczanie 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Punkt zbiegu 22.4 — z pliku “VanishingPoint.8bf”
  Punktylizacja 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Radiance 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “Radiance.8bi”
  Rastrowanie półtonu.. 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Redukcja potrząśnięć 22.4 — z pliku “Shake Reduction.8bf”
  Relief 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Rozmycie promieniste 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Rozmycie soczewkowe 22.4 — z pliku “Lens Blur.8bf”
  Ścieżki do Illustratora 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Ścinanie 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Ściśnięcie 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Sferyzacja 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Siatka pęknięć na filmie 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Siatka wyszukiwania kolorów renderowania 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “Export3DLUT.8be”
  Skośność 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “statistics.8ba”
  Smużenie 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Solaryzacja 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “Solarize.8bf”
  Spaces 22.4 — z pliku “Spaces.8li”
  Spękalina 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Średnia 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “Average.8bf”
  Średnia arytmetyczna 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “statistics.8ba”
  Stempel 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Suchy pędzel 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Sumi-e 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Sumowanie 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “statistics.8ba”
  Szkło 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Szpachla malarska 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Sztukateria 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Targa 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  U3D 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “U3D.8bi”
  Układy FastCore 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “FastCore.8bx”
  Układy MMXCore 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “MMXCore.8bx”
  Usuń przeplot 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Wariancja 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “statistics.8ba”
  WBMP 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “WBMP.8bi”
  Węgiel drzewny 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Wiatr 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Wirówka 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Witraż 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Włókna 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Współrzędne biegunowe 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
  Wycinanka 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Wzór rastra 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Zakres 22.4 (20210708.r.317 bb896cc) — z pliku “statistics.8ba”
  Zapisz dla Internetu 22.4 — z pliku “Save for Web.8be”
  Ziarno 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Ziarno błony fotograficznej 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Zmiękczona poświata 22.4 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
  Zygzak 22.4 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”

Wtyczki opcjonalne i innych firm: BRAK


Powielone i usunięte wtyczki: BRAK


Wtyczki, których nie można wczytać: BRAK

Roszerzenia Unified Extensibility Platform:

  Home Screen (Wczytano) 4.3.0.56 — z pliku „C:\Program Files\Common Files\Adobe/UXP/Extensions\com.adobe.ccx.start-4.3.0\”
CDO: 1.89.0
    CmdN: 1.8.3
    CDP: 1.112.0
  Discover Panel (Wczytano) 1.7.0.59 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.unifiedpanel\”

  ccx-timeline (Przygotowano) 2.6.37.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.ccx.timeline\”

  CCX Sharesheet UXP (Przygotowano) 19.1.0.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.ccx.sharesheet\”

  Neural Filters (Przygotowano) 1.6.5.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.nfp.gallery\”

  Photoshop UXP Export-As (Wczytano) 5.5.0.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.exportAs\”

  Photoshop In App Messaging (Wczytano) 2.2.1.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.inAppMessaging\”

  Photoshop Personalization (Wczytano) 2.0.0.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.personalization\”

  Plugins Panel (Przygotowano) 1.2.0.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.pluginspanel\”


Rozszerzenia:

  Biblioteki 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_13_164\index.html”
  Nowy Dokument 3.5.0 — z pliku “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.ccx.fnft-3.5.0\fnft.html?v=3.5.0.4”
  Strona główna 2.16.0 — z pliku “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.ccx.start-2.16.0\index.html?v=2.16.0.8”
  com.adobe.stock.panel.licensing-embedded 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_13_164\extensions\stock-panel-licensing\index.html”
  com.adobe.capture.extension 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_13_164\extensions\capture\capture.html”
  Motywy Adobe Color 6.1.0 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\CEP\extensions\com.adobe.KulerPanel.html\index.html”
  Eksportowanie jako 4.8.13 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
  Eksportowanie jako 4.8.13 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
  com.adobe.cclibraries.manager 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_13_164\manager.html”

Zainstalowane urządzenia TWAIN: BRAK

 Also tried using LTS version of Photoshos, still no luck.
Tried with nvidia studio and game ready drivers (latest version)

Thanks for any help 🙂

TOPICS
Windows

Views

2.4K

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines

correct answers 1 Correct answer

New Here , Oct 28, 2021 Oct 28, 2021

UPDATE: You have to set your main screen to your laptop screen. I had my external screen set as main screen which is connected via USB and then it didn't work. If I connected it via HDMI and set it to main screen the graphics card was detected properly, too.

Votes

Translate

Translate
Community Expert ,
Aug 18, 2021 Aug 18, 2021

Copy link to clipboard

Copied

Your graphics card is no longer compatible. Happened to many of us with the last update. 


Melissa Piccone | Adobe Trainer | Pluralsight Author | Fine Artist

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
New Here ,
Aug 19, 2021 Aug 19, 2021

Copy link to clipboard

Copied

Ok I understand. Do you know which version of the PS has the GPU compatible? I might want to downgrade just for the 3D functions.

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Expert ,
Aug 19, 2021 Aug 19, 2021

Copy link to clipboard

Copied

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Expert ,
Aug 19, 2021 Aug 19, 2021

Copy link to clipboard

Copied

quote

Your graphics card is no longer compatible. Happened to many of us with the last update. 


By @melissapiccone

Why is a RTX3060 GPU no longer compatible with Photoshop, the RTX3060 exceeds the recommended GPU system requirements, supports DirectX 12 and was only released this year

https://www.nvidia.com/en-gb/geforce/gaming-laptops/compare/

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
New Here ,
Oct 27, 2021 Oct 27, 2021

Copy link to clipboard

Copied

WHAT?! How can this be that the RTX 3060 is no longer compatible? Can Adobe please commend on the reason behind this?

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
New Here ,
Oct 28, 2021 Oct 28, 2021

Copy link to clipboard

Copied

UPDATE: You have to set your main screen to your laptop screen. I had my external screen set as main screen which is connected via USB and then it didn't work. If I connected it via HDMI and set it to main screen the graphics card was detected properly, too.

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Explorer ,
Apr 23, 2023 Apr 23, 2023

Copy link to clipboard

Copied

LATEST

Does  anyone know how I can revert to the previous version of RAW before version 15.3 because that still works for me?

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Beginner ,
Nov 16, 2021 Nov 16, 2021

Copy link to clipboard

Copied

How can that be? This card is pretty new. Im about to buy a laptop with this card. 

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Beginner ,
Nov 16, 2021 Nov 16, 2021

Copy link to clipboard

Copied

I think that person is confused or maybe they mean a lot of cards are not getting recognized (glitch). There's no way that graphics card is not meant to work. 

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines