ביטול כלי בפוטטשופ

New Here ,
Nov 24, 2020

Copy link to clipboard

Copied

היי אני נותנת לחיצה נוספת על הכלי והוא לא מתבטל רק נותן לי לעבור מכלי לכלי. 

תודה על עזרתכם

TOPICS
How to

Views

22

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more

ביטול כלי בפוטטשופ

New Here ,
Nov 24, 2020

Copy link to clipboard

Copied

היי אני נותנת לחיצה נוספת על הכלי והוא לא מתבטל רק נותן לי לעבור מכלי לכלי. 

תודה על עזרתכם

TOPICS
How to

Views

23

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Nov 24, 2020 0

Have something to add?

Join the conversation