Broken DynamicLink audio sound track

New Here ,
Mar 22, 2021 Mar 22, 2021

Copy link to clipboard

Copied

I'm working to create a video with photos and music and audio sound track.

Yesterday all seem fine, but to day I got some broken link to the different soundtrack and music.

 

How can I correct this?

 

System info:

Adobe Photoshop-versjon: 22.3.0 20210302.r.49 660cd2e x64
Antall starter: 119
Operativsystem: Windows 10 64 biter
Versjon: 10 eller nyere 10.0.19041.804
Systemarkitektur: Intel CPU Family:6, Model:12, Stepping:3 med MMX, SSE-heltall, SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, HyperThreading
Fysisk prosessorantall: 4
Logisk prosessorantall: 8
Prosessorhastighet: 3093 MHz
Innebygd minne: 16300 MB
Ledig minne: 8947 MB
Minne tilgjengelig for Photoshop: 14912 MB
Minne som brukes av Photoshop: 60 %
SAM SDK Version: 2.0.0-main.363.5
ACP.local-status:
- SDK-versjon: 1.41.1.1
- Status for kjernesynk.: Tilgjengelig og kompatibel
- Kjernesynk. pågår: 4.9.0.19
- Min. kjernesynk. som kreves: 4.3.28.24
ACPL-bufferkonfig.:
- Levetid: 5184000 sekunder
- Maks størrelse: 20480 MB
- Prosentandel for tømming: 50 %
- Prosentandel for grense: 85 %
- Tømmingsintervall: 60 sekunder
Sanntidsredigering klient SDK-Versjon: 3.79.23
Presets Status:
- Pensler: 28 local / 0 synced
- Graderinger: 183 local / 0 synced
- Mønstre: 10 local / 0 synced
- Former: 54 local / 0 synced
- Stiler: 21 local / 0 synced
- Fargekart: 122 local / 0 synced
Innebygd GPU: Deaktivert.
Manta-lerret: Aktivert.
Aliaslag: Deaktivert.
Modifikatorpalett: Aktivert.
Fjernlys: Aktivert.
Bilderutestørrelse: 1024K
Bildebuffernivåer: 4
Skrifttypeforhåndsvisning: Middels
Tekstverktøy: Latin
GPU Sniffer krasjet den 22.03.2021 kl. 18.28.50
------- GetVideoCardInformation
ADVARSEL (1042:Intel(R) HD Graphics 4600): driver er over 12 måneder gammel (20161216000000.000000-000)
ADVARSEL (4068:NVIDIA GeForce GT 750M): driver er over 12 måneder gammel (20150722000000.000000-000)
ADVARSEL (GeForce GT 750M/PCIe/SSE2): driver er over 12 måneder gammel (20150722000000.000000-000)
ADVARSEL (1042:Intel(R) HD Graphics 4600): har 117MB VRAM, må være minst 2000MB
ADVARSEL (Intel(R) HD Graphics 4600): har 1708MB VRAM, må være minst 2000MB
ADVARSEL (GeForce GT 750M/PCIe/SSE2): har 1990MB VRAM, må være minst 2000MB
TilstrekkeligVideoMinForTeksturer: Sann.
GjørGPUStøtteFunksjon( kGPUFunksjon_Alle 😞 Sann.
PSGLDokTegningOSVersjonTest: Sann.
IgnorerVideoMinKrav: Usann.
InnebygdGPUTilgjengelig: Sann.
OpenCLGPUTilgjengelig: Sann.
OpenGLGPUTilgjengelig: Sann.
HentAIFDelingKontekst: Sann.
StøtterOpenGL(): Sann.
gInnstillinger.HentPhotoshopKrasjet(): Usann.
gpuE (forbyOpenGLVinduer): Usann.
Skjerm: 1
Vis grenser: øverst= 0, venstre= 0, nederst= 1440, høyre= 2560
OpenGL Drawing: Aktivert.
Tillat eldre gpu-er for OpenGL: Ikke oppdaget.
Modus for OpenGL Drawing: Avansert
Tillat normal modus for OpenGL: Sann.
Tillat avansert modus for OpenGL: Sann.
# Photoshop Version: 20210302.r.49 660cd2e
Building native platform & platform info strutcture
Native platform info successfully constructed
Begin native platform info:
Platform info:
Displays:
Display \\.\DISPLAY1
isMain = 1
isBuiltIn = 0
isStereo = 0
bounds = ((0 0) -> (2560 1440), w=2560, h=1440)
dimensions = (2560 1440)
physicalSize = (0 0)
pixelSize = (0 0)
dynamic range = (0 1)
potential dynamic range = (0 1)
reference dynamic range = (0 0)
device = (DeviceID name=1042:Intel(R) HD Graphics 4600 index=0 preferred=1)
Devices:
(DeviceID name=1042:Intel(R) HD Graphics 4600 index=0 preferred=1)
Power Envelope : UNKNOWN
Device is removable : UNKNOWN
displays: 1
\\.\DISPLAY1
VRAM: 117MB
Dedicated System RAM: 0MB
SharedSystem RAM: 2147MB
Platform specifics:
Device name: 1042:Intel(R) HD Graphics 4600
Vendor name: INTEL
Description: Intel(R) HD Graphics 4600
D3D-ID: 1042
(DeviceID name=4068:NVIDIA GeForce GT 750M index=1 preferred=0)
Power Envelope : UNKNOWN
Device is removable : UNKNOWN
displays: 0
VRAM: 2087MB
Dedicated System RAM: 0MB
SharedSystem RAM: 8545MB
Platform specifics:
Device name: 4068:NVIDIA GeForce GT 750M
Vendor name: NVIDIA
Description: NVIDIA GeForce GT 750M
D3D-ID: 4068
End platform info.
End native platform info.
Building OpenGL platform & platform info strutcture
OpenGL platform info successfully constructed
Begin OpenGL platform info:
Platform info:
Displays:
Display \\.\DISPLAY1
isMain = 1
isBuiltIn = 0
isStereo = 0
bounds = ((0 0) -> (2560 1440), w=2560, h=1440)
dimensions = (2560 1440)
physicalSize = (0 0)
pixelSize = (0 0)
dynamic range = (0 1)
potential dynamic range = (0 1)
reference dynamic range = (0 0)
device = (DeviceID name=Intel(R) HD Graphics 4600 index=0 preferred=1)
Devices:
(DeviceID name=Intel(R) HD Graphics 4600 index=0 preferred=1)
Power Envelope : INTEGRATED
Device is removable : UNKNOWN
displays: 1
\\.\DISPLAY1
VRAM: 2048MB
Dedicated System RAM: 0MB
SharedSystem RAM: 0MB
Platform specifics:
Device name: Intel(R) HD Graphics 4600
Vendor name: INTEL
OpenGL version: 4.3 (4.3.0 - Build 20.19.15.4568)
GLSL version: 4.30 (4.30 - Build 20.19.15.4568)
End platform info.
End OpenGL platform info.
Building OpenCL platform & platform info strutcture
OpenCL platform info successfully constructed
Begin OpenCL platform info:
Platform info:
Displays:
Devices:
(DeviceID name=Intel(R) HD Graphics 4600 index=0 preferred=0)
Power Envelope : INTEGRATED
Device is removable : UNKNOWN
displays: 0
VRAM: 1708MB
Dedicated System RAM: 0MB
SharedSystem RAM: 0MB
Platform specifics:
Device name: Intel(R) HD Graphics 4600
Vendor name: INTEL
Device version: 1.2 (OpenCL 1.2 )
OpenCL platform name: Intel(R) OpenCL
OpenCL platform vesion: 1.2 (OpenCL 1.2 )
(DeviceID name=GeForce GT 750M index=1 preferred=1)
Power Envelope : DISCRETE
Device is removable : UNKNOWN
displays: 0
VRAM: 2147MB
Dedicated System RAM: 0MB
SharedSystem RAM: 0MB
Platform specifics:
Device name: GeForce GT 750M
Vendor name: NVIDIA
Device version: 1.2 (OpenCL 1.2 CUDA)
OpenCL platform name: NVIDIA CUDA
OpenCL platform vesion: 1.2 (OpenCL 1.2 CUDA 7.5.15)
End platform info.
End OpenCL platform info.
Tester="Photoshop"
snifferStart="2021-03-22_18:28:47"
NumGLGPUs=1
glgpu[0].GLVersion="4.3"
glgpu[0].IsIntegratedGLGPU=1
glgpu[0].GLMemoryMB=2048
glgpu[0].GLName="Intel(R) HD Graphics 4600"
glgpu[0].GLVendor="INTEL"
glgpu[0].GLDriverVersion="20.19.15.4568"
glgpu[0].GLDriver="igdumdim64.dll,igd10iumd64.dll,igd10iumd64.dll,igd12umd64.dll"
glgpu[0].GLDriverDate="20161216000000.000000-000"
glgpu[0].GLRenderer="Intel(R) HD Graphics 4600"
glgpu[0].HasGLNPOTSupport=1
glgpu[0].CanCompileProgramGLSL=1
glgpu[0].GLFrameBufferOK=1
glgpu[0].GLIsPreferred=1
NumCLGPUs=2
clgpu[0].CLPlatformVersion="OpenCL 1.2 "
clgpu[0].CLDeviceVersion="1.2"
clgpu[0].IsIntegratedCLGPU=1
clgpu[0].CLMemoryMB=1708
clgpu[0].CLName="Intel(R) HD Graphics 4600"
clgpu[0].CLVendor="INTEL"
clgpu[0].CUDASupported=0
clgpu[0].CLIsPreferred=0
clgpu[0].CLBandwidth=2.200000e+10
clgpu[0].CLCompute=176.210212
clgpu[0].CLRawDeviceName=Intel(R) HD Graphics 4600
clgpu[0].CLRawDeviceVendor=Intel(R) Corporation
clgpu[0].CLRawPlatformName=Intel(R) OpenCL
clgpu[0].CLRawPlatformVendor=Intel(R) Corporation
clgpu[1].CLPlatformVersion="OpenCL 1.2 CUDA 7.5.15"
clgpu[1].CLDeviceVersion="1.2"
clgpu[1].IsIntegratedCLGPU=0
clgpu[1].CLMemoryMB=2147
clgpu[1].CLName="GeForce GT 750M"
clgpu[1].CLVendor="NVIDIA"
clgpu[1].CUDASupported=0
clgpu[1].CLIsPreferred=1
clgpu[1].CLBandwidth=5.500000e+10
clgpu[1].CLCompute=189.662196
clgpu[1].CLRawDeviceName=GeForce GT 750M
clgpu[1].CLRawDeviceVendor=NVIDIA Corporation
clgpu[1].CLRawPlatformName=NVIDIA CUDA
clgpu[1].CLRawPlatformVendor=NVIDIA Corporation
NumNativeGPUs=2
nativegpu[0].NativeName="1042:Intel(R) HD Graphics 4600"
nativegpu[0].NativeTotalRAMInMB=2264
nativegpu[0].NativeVRAMInMB=117
nativegpu[0].NativeSharedSystemRAMInMB=2147
nativegpu[0].NativeDedicatedSystemRAMInMB=0
nativegpu[0].NativeVendor="INTEL"
nativegpu[0].NativeDriver="igdumdim64.dll,igd10iumd64.dll,igd10iumd64.dll,igd12umd64.dll"
nativegpu[0].NativeDriverVersion="20.19.15.4568"
nativegpu[0].NativeDriverDate="20161216000000.000000-000"
nativegpu[0].NativePowerEnvelope="UNKNOWN"
nativegpu[0].NativeDeviceAttachment="UNKNOWN"
nativegpu[0].NativeAPIVersion="12.0 (12.0)"
nativegpu[0].NativeIsPreferred=1
nativegpu[1].NativeName="4068:NVIDIA GeForce GT 750M"
nativegpu[1].NativeTotalRAMInMB=10632
nativegpu[1].NativeVRAMInMB=2087
nativegpu[1].NativeSharedSystemRAMInMB=8545
nativegpu[1].NativeDedicatedSystemRAMInMB=0
nativegpu[1].NativeVendor="NVIDIA"
nativegpu[1].NativeDriver="nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll"
nativegpu[1].NativeDriverVersion="10.18.13.5362"
nativegpu[1].NativeDriverDate="20150722000000.000000-000"
nativegpu[1].NativePowerEnvelope="UNKNOWN"
nativegpu[1].NativeDeviceAttachment="UNKNOWN"
nativegpu[1].NativeAPIVersion="12.0 (12.0)"
nativegpu[1].NativeIsPreferred=0
snifferEnd="2021-03-22_18:28:49"
------- GetVideoCardInformation
$$$/LE/SysInfo/LicenseType=License Type: $$$/CSerialNumber/LicenseTypeSubscription=Subscription^rSerienummer: 96040137891882555526
GUIDBucket:Composite Core (enable_composite_core): onComposite Core GPU (comp_core_gpu): offComposite Core Threads (comp_core_threads): offComposite Core UI (comp_core_ui): offDocument Graph (enable_doc_graph): off
Programmappe: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\
Bane til midlertidig fil: C:\Users\Morten\AppData\Local\Temp\
Photoshop-skisse har asynkron I/U aktiv
Arbeidsdisk(er):
Oppstart, 1,82T, 697,2G ledig
Påkrevd mappe for plugin-moduler: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\Plug-ins\
Hovedmappe for plugin-moduler: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Plug-ins\

Installerte komponenter:
A3DLIBS.dll A3DLIB Dynamic Link Library 9.2.0.112
ACE.dll ACE 2021/02/13-21:23:31 79.628125 79.628125
AdbePM.dll PatchMatch 2021/02/16:23:29:29 1.628247 1.628247
AdobeLinguistic.dll Adobe Linguisitc Library developer.633ca06620e3b28a3ccee5d61e3e97bd84fe66b3
AdobeOwl.dll Adobe Owl 5.5.0
AdobePDFL.dll PDFL 2020/08/08-01:12:48 79.395135 79.395135
AdobePDFSettings.dll Adobe PDFSettings 1.07
AdobePIP.dll Adobe Product Improvement Program 8.2.0.7
AdobeSVGAGM.dll AdobeSVGAGM 79.628125 79.628125
AdobeXMP.dll Adobe XMP Core 2021/02/15-11:52:13 79.164753 79.164753
AdobeXMPFiles.dll Adobe XMP Files 2021/02/15-11:52:13 79.164753 79.164753
AdobeXMPScript.dll Adobe XMP Script 2021/02/15-11:52:13 79.164753 79.164753
adobe_caps.dll Adobe CAPS 10,0,0,6
AGM.dll AGM 2021/02/13-21:23:31 79.628125 79.628125
AID.dll AID DLL 1.0.0.12
AIDE.dll AIDE 2021/02/17-19:47:02 79.627469 79.627469
ARE.dll ARE 2021/02/13-21:23:31 79.628125 79.628125
AXE8SharedExpat.dll AXE8SharedExpat 2020/08/01-01:08:32 79.622927 79.622927
AXEDOMCore.dll AXEDOMCore 2020/08/01-01:08:32 79.622927 79.622927
Bib.dll BIB 2021/02/13-21:23:31 79.628125 79.628125
BIBUtils.dll BIBUtils 2021/02/13-21:23:31 79.628125 79.628125
boost_date_time.dll photoshopdva 14.0.0
boost_filesystem.dll photoshopdva 14.0.0
boost_program_options.dll photoshopdva 14.0.0
boost_regex.dll photoshopdva 14.0.0
boost_system.dll photoshopdva 14.0.0
boost_threads.dll photoshopdva 14.0.0
CoolType.dll CoolType 2021/02/13-21:23:31 79.628125 79.628125
CRClient.dll Adobe Crash Reporter Client DLL 4.7.0.0
DirectML.dll DirectML Redistributable Library 1.4.0+201111-2330.1.fe.bdb07c7
dnssd.dll Bonjour 3,0,0,2
dvaaccelerate.dll photoshopdva 14.0.0
dvaappsupport.dll photoshopdva 14.0.0
dvaaudiodevice.dll photoshopdva 14.0.0
dvacore.dll photoshopdva 14.0.0
dvacrashhandler.dll Adobe Audition CC 2017 10.0.0
dvamarshal.dll photoshopdva 14.0.0
dvamediatypes.dll photoshopdva 14.0.0
dvametadata.dll photoshopdva 14.0.0
dvametadataapi.dll photoshopdva 14.0.0
dvametadataui.dll photoshopdva 14.0.0
dvanet.dll photoshopdva 14.0.0
dvaplayer.dll photoshopdva 14.0.0
dvascripting.dll photoshopdva 14.0.0
dvatransport.dll photoshopdva 14.0.0
dvaui.dll photoshopdva 14.0.0
dvaunittesting.dll photoshopdva 14.0.0
dvavulcansupport.dll photoshopdva 14.0.0
dynamiclink.dll photoshopdva 14.0.0
ExtendScript.dll ExtendScript 2019/07/29-10:07:31 82.2 82.2
icucnv66.dll International Components for Unicode Build dev.1a8973dfe99250a665e321702b3d76963c65bdfe
icudt66.dll International Components for Unicode Build dev.1a8973dfe99250a665e321702b3d76963c65bdfe
icuuc66.dll International Components for Unicode Build dev.1a8973dfe99250a665e321702b3d76963c65bdfe
igestep30.dll IGES Reader 9.3.0.113
ippcc.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcck0.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippccl9.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippccy8.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcore.dll core. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Core Library. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcv.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcvk0.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcvl9.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippcvy8.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippi.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippik0.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippil9.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippiy8.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ipps.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippsk0.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippsl9.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippsy8.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvm.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvmk0.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvml9.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
ippvmy8.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2020.0.1 (r0x35c5ec66)
JP2KLib.dll JP2KLib 2021/02/17-19:47:02 79.277121 79.277121
libifcoremd.dll Intel(r) Visual Fortran Compiler 10.0 (Update A)
libiomp5md.dll Intel(R) OpenMP* Runtime Library 5.0
libmmd.dll Intel(R) C/C++/Fortran Compiler Mainline
libzip.dll photoshopdva 14.0.0
LogSession.dll LogSession 8.2.0.7
mediacoreif.dll photoshopdva 14.0.0
Microsoft.AI.MachineLearning.dll Microsoft® Windows® Operating System 1.6.20201209.5.718ca7f
mkl_avx2.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_avx512.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_core.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_def.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_mc3.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_sequential.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_avx2.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_avx512.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_def.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
mkl_vml_mc3.dll Intel® Math Kernel Library 2020.0
MPS.dll MPS 2021/02/13-00:38:12 79.628096 79.628096
onnxruntime.dll Microsoft® Windows® Operating System 1.6.20201209.5.718ca7f
opencv_world440.dll OpenCV library 4.4.0
Photoshop.dll Adobe Photoshop 2021 22.3
Plugin.dll Adobe Photoshop 2021 22.3
PlugPlugExternalObject.dll Adobe(R) CEP PlugPlugExternalObject Standard Dll (64 bit) 10.1.0
PlugPlugOwl.dll Adobe(R) CSXS PlugPlugOwl Standard Dll (64 bit) 10.1.0.15
PSCloud.dll 1.0.0.1
PSViews.dll Adobe Photoshop 2021 22.3
ScCore.dll ScCore 2019/07/29-10:07:31 82.2 82.2
SVGRE.dll SVGRE 79.623146 79.623146
svml_dispmd.dll Intel(R) C/C++/Fortran Compiler Mainline
tbb.dll Intel(R) Threading Building Blocks for Windows 2020, 2, 2020, 0311
tbbmalloc.dll Intel(R) Threading Building Blocks for Windows 2020, 2, 2020, 0311
TfKernel.dll Kernel Geom 9.3.0.113
TFUGEOM.dll Adobe, UGeom© 9.3.0.113
utest.dll photoshopdva 14.0.0
VulcanControl.dll Vulcan Application Control Library 6.6.0.000
VulcanMessage5.dll Vulcan Message Library 6.6.0.000
WinRTSupport.dll Adobe Photoshop Windows RT Support 22.2.0.0
WRServices.dll WRServices Build 16.1.0.7af3873 16.1.0.7af3873
wu3d.dll U3D Writer 9.3.0.113
Enhetlig utvidelsesplattform uxp-4.4.1.71


Påkrevde plugin-moduler:

Avrevne kanter 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Baner til Illustrator 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Basrelieff 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Beskjær og rett opp bilder 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “CropPhotosAuto.8li”
Bildepakkefilter 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “ChannelPort.8bf”
BMP 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Bølger 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Camera Raw 13.2 – fra filen “Camera Raw.8bi”
Camera Raw-filter 13.2 – fra filen “Camera Raw.8bi”
Cineon 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “Cineon.8bi”
Conté Crayon 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Dicom 22.3 – fra filen “Dicom.8bi”
Diffus glød 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Dobbelteksponerte skyer 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “Clouds.8bf”
Eksporter tabeller for Slå opp farge 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “Export3DLUT.8be”
Ekstruder 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Entropi 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “statistics.8ba”
Fargeblyant 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Fargekonturer 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
FastCore-rutiner 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “FastCore.8bx”
Fiber 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Filmkorn 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Filteret Beskjær og rett opp bilder 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Filtergalleri 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Fiskeøye 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Fjern linjesprang 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Flislegging 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Forflytt 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Forskyv vannrett 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Forsvinningspunkt 22.3 – fra filen “VanishingPoint.8bf”
Fotokopi 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Fresko 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Gips 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Gjengi rutenett for Slå opp farge 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “Export3DLUT.8be”
Gjennomsnitt 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “Average.8bf”
Gjør flytende 22.3 – fra filen “Liquify.8bf”
Glass 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Glassmaleri 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Glødende kanter 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Gni ut 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Grafisk penn 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Grove pastellfarger 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Halide Bottlenecks 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “HalideBottlenecks.8bx”
HDRMergeUI 22.3 – fra filen “HDRMergeUI.8bf”
HSB/HSL 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
IFF-format 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
IGES 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “U3D.8bi”
JPEG 2000 22.3 – fra filen “JPEG2000.8bi”
Justerbar vidvinkel 22.3 – fra filen “Adaptive Wide Angle.8bf”
Kladdepapir 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Klattmaleri 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Korn 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Krakelering 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Kritt og kullstift 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Krom 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Krusninger 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Krysskravering 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Krystalliser 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Kullstift 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Kurtose 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “statistics.8ba”
Lagre for web 22.3 – fra filen “Save for Web.8be”
Lappeteppe 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Maksimum 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “statistics.8ba”
Målekjerne 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “MeasurementCore.8me”
Markerte kanter 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Matlab Operation 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “ChannelPort.8bf”
Median 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “statistics.8ba”
Mezzotint 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Middelverdi 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “statistics.8ba”
Minimum 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “statistics.8ba”
MMXCore-rutiner 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “MMXCore.8bx”
Mørke kanter 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Mosaikkfliser 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Motlysslør 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Neonglød 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
NTSC-farger 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “NTSC Colors.8bf”
Objektivkorrigering 22.3 – fra filen “Lens Correction.8bf”
Objektivuskarphet 22.3 – fra filen “Lens Blur.8bf”
Område 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “statistics.8ba”
OpenEXR 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Palettkniv 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
PCX 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “PCX.8bi”
Pixar 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “Pixar.8bi”
Plakatkanter 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Plastinnpakning 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Pointillisteffekt 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Polare koordinater 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Portable Bit Map 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “PBM.8bi”
PRC 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “U3D.8bi”
Rastermønster 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Ringer i vann 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Ristereduksjon 22.3 – fra filen “Shake Reduction.8bf”
Rutenett 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Simuler raster 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Skråstilling 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “statistics.8ba”
Skummende hav 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Skvett 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Skyer 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “Clouds.8bf”
Smart uskarphet 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Snurp 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Snurr 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Solarisasjon 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “Solarize.8bf”
Spaces 22.3 – fra filen “Spaces.8li”
Spraystrøk 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Standardavvik 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “statistics.8ba”
Stempel 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Støtte for skripting 22.3 – fra filen “ScriptingSupport.8li”
Sumi-e 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Summering 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “statistics.8ba”
Svamp 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Targa 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Teksturering 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Tillegg for flerprosessorstøtte 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “MultiProcessor Support.8bx”
Tørr pensel 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
U3D 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “U3D.8bi”
Undermaling 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Utskjæring 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Utstråling 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “Radiance.8bi”
Vannfarger 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Varians 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “statistics.8ba”
Vått papir 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
Vind 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”
Vinklede strøk 22.3 – fra filen “Filter Gallery.8bf”
WIA-støtte 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “WIASupport.8li”
Wireless Bitmap 22.3 (20210302.r.49 660cd2e) – fra filen “WBMP.8bi”
Zoom/roter uskarpt 22.3 – fra filen “Standard MultiPlugin.8bf”

Valgfrie og tredjeparts plugin-moduler: INGEN


Dupliserte og deaktiverte plugin-moduler: INGEN


Plugin-moduler som ikke ble lastet inn: INGEN

Enhetlig utvidelsesplattform – utvidelser:

Home Screen (Lastet inn) 4.0.0.55 – fra filen "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.ccx.start\"
CDO: 1.84.0
CmdN: 1.7.1
CDP: 1.107.0
Unified Panel (Lastet inn) 1.3.0.78 – fra filen "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.unifiedpanel\"

ccx-timeline (Klargjort) 2.6.37.0 – fra filen "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.ccx.timeline\"

Neural Filters (Klargjort) 1.4.11.0 – fra filen "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.nfp.gallery\"

Photoshop UXP Export-As (Klargjort) 5.4.3.0 – fra filen "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.exportAs\"

Photoshop Personalization (Lastet inn) 1.0.0.0 – fra filen "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.personalization\"

Plugins Panel (Lastet inn) 1.2.0.0 – fra filen "C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\UXP/\com.adobe.pluginspanel\"


Tillegg:

Biblioteker 1.0.0 - fra filen “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_12_165-1\index.html”
Nytt dokument 3.5.0 - fra filen “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.ccx.fnft-3.5.0\fnft.html?v=3.5.0.4”
Hjem 2.16.0 - fra filen “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.ccx.start-2.16.0\index.html?v=2.16.0.8”
com.adobe.capture.extension 1.0.0 - fra filen “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_12_165-1\extensions\capture\capture.html”
com.adobe.stock.panel.licensing-embedded 1.0.0 - fra filen “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_12_165-1\extensions\stock-panel-licensing\index.html”
Adobe Color-temaer 6.1.0 - fra filen “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\CEP\extensions\com.adobe.KulerPanel.html\index.html”
Eksporter som 4.8.13 - fra filen “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
Eksporter som 4.8.13 - fra filen “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2021\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
com.adobe.cclibraries.manager 1.0.0 - fra filen “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_12_165-1\manager.html”

Installerte TWAIN-enheter: INGEN

 

Thank's in advance

 

Morten Leine

TOPICS
Performance, Problem or error, Windows

Views

19

Likes

translate

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
no replies

Have something to add?

Join the conversation