Highlighted

Photoshop 22 vs 21.4.2

Community Beginner ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Hello. Why is Photoshop 2021 ver. 22 does not work and the message "the command cannot be performed because a program error has occurred" appears. And after installing version 21.2.4, it works fine?

TOPICS
Problem or error

Views

209

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more

Photoshop 22 vs 21.4.2

Community Beginner ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Hello. Why is Photoshop 2021 ver. 22 does not work and the message "the command cannot be performed because a program error has occurred" appears. And after installing version 21.2.4, it works fine?

TOPICS
Problem or error

Views

210

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Oct 26, 2020 1
Most Valuable Participant ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

"Photoshop 2021 ver. 22 does not work and the message "the command cannot be performed because a program error has occurred" appears."

You have a problem. That is not normal.  What have you done to find what caused this this on you machine. Adobe message here is not helpful at all.  I do not even know what you were doing when you get this message. Starting Photoshop,  using a tool, a plug-in , action, script. Like Adobe you provide no useful information.

JJMack

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 2
New Here ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

I have the same error... I try to load a file and the message appears... then I have to force close photoshop.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Most Valuable Participant ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

What do you mean by try to load a file? Load an action set file, Load a Tool Preset?  Photoshop has many Load function, import function, open functions. When/Where did you get the message?

JJMack

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
New Here ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Load a file as in open a file... doesnt matter wich type of file. I found a workaround and i load the laste version available... the .22 does not work.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Most Valuable Participant ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

There is no .22 there is a Phtoshop 2021 version 22.0.   A version .22 may have existed in 1990.

 

Some user have  problems with Photosho 2021 version 22.0 not working are you sure you don't mean version 22.0?

 

 

The major issue I have with 22 is Adobe Broke the Line tool.

JJMack

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Community Beginner ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

I have exactly the same

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Community Beginner ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

It's about the 2021 versions of course. It is rather logical

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Most Valuable Participant ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Do you get a message a hang a  crash what is eaactly the same?

JJMack

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Community Beginner ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Yes, Photoshop 2021, the latest version, i.e. 22.0, which is available in Creative Cloud

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Most Valuable Participant ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

What exactly is the Problem you are having with 22? If 21 starts can you post its information Help>System Info?

JJMack

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Community Beginner ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

I wrote above in the post ...
Unable to create a new document, cannot open any photo ...

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Community Beginner ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

"the command cannot be performed because a program error has occurred" appears."

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Most Valuable Participant ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

What happen when to you try message, hang, crash? Can you post your 21  Help>System info

JJMack

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Community Beginner ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Wersja programu Adobe Photoshop: 21.2.4 20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543 x64
Liczba uruchomień: 3
System operacyjny: Windows 10 64 bity
Wersja: 10 lub nowsza 10.0.19041.546
Architektura systemu: Intel rodzina CPU:6, Model:10, Stopień:7 z MMX, SSE dla liczb całkowitych, SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, HyperThreading
Fizyczny licznik procesora: 4
Logiczny licznik procesora: 8
Szybkość procesora: 1995 MHz
Wbudowana pamięć: 8099 MB
Wolna pamięć: 5176 MB
Pamięć dostępna dla programu Photoshop: 7394 MB
Pamięć używana przez program Photoshop: 70 %
Stan zmiennej ACP.local:
— Wersja zestawu SDK: 1.30.8.3
— Stan synchronizacji głównej: Osiągalna i zgodna
— Działa synchronizacja główna: 4.3.60.8
— Wymagana minimalna synchronizacja główna: 4.3.4.2^Konfiguracja pamięci podręcznej ACPL:
— Czas do wejścia na żywo: 5184000 s
— Rozmiar maksymalny: 20480 MB
— Procent czyszczenia: 50%
— Procent progu: 85%
— Interwał czyszczenia: 60 s
Obszar roboczy Manta: Wył.
Warstwy aliasów: Wył.
Paleta modyfikatorów: Wł.
Światła długie: Wył.
Rozmiar płytki obrazu: 1024K
Poziomy pamięci podręcznej obrazu: 4
Podgląd czcionki: Średnia
Tworzenie tekstu: Latin
Monitor: 1
Granice ekranu: góra= 0, lewa strona= 0, dół= 768, prawa strona= 1366
Rysowanie OpenGL: Wł.
Zezwalaj na obsługę OpenGL na procesorach GPU starszego typu: Nie wykryto.
Tryb rysowania OpenGL: Zaawansowane
Zezwalaj na tryb normalny OpenGL: Prawda.
Zezwalaj na tryb zaawansowany OpenGL: Prawda.
AIFCoreInitialized=1
AIFOGLInitialized=1
OGLContextCreated=1
NumGLGPUs=1
NumCLGPUs=1
NumNativeGPUs=0
glgpu[0].GLVersion="4.1"
glgpu[0].IsIntegratedGLGPU=0
glgpu[0].GLMemoryMB=963
glgpu[0].GLName="Intel(R) HD Graphics 3000"
glgpu[0].GLVendor="NVIDIA Corporation"
glgpu[0].GLVendorID=32902
glgpu[0].GLDriverVersion="?"
glgpu[0].GLRectTextureSize=16384
glgpu[0].GLRenderer="GeForce GT 525M/PCIe/SSE2"
glgpu[0].GLRendererID=278
glgpu[0].HasGLNPOTSupport=1
glgpu[0].GLDriver="?"
glgpu[0].GLDriverDate="?"
glgpu[0].CanCompileProgramGLSL=1
glgpu[0].GLFrameBufferOK=1
glgpu[0].glGetString[GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION]="4.60 NVIDIA"
glgpu[0].glGetProgramivARB[GL_FRAGMENT_PROGRAM_ARB][GL_MAX_PROGRAM_INSTRUCTIONS_ARB]=[65536]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_UNITS]=[4]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_COMBINED_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[192]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[32]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[32]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_DRAW_BUFFERS]=[8]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS]=[4096]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS]=[4096]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VARYING_FLOATS]=[124]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_ATTRIBS]=[16]
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_PROGRAM]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_PROGRAM]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_SHADER]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_SHADER]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_EXT_FRAMEBUFFER_OBJECT]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_RECTANGLE]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_FLOAT]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_OCCLUSION_QUERY]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_BUFFER_OBJECT]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_SHADER_TEXTURE_LOD]=1
clgpu[0].CLPlatformVersion="1.2"
clgpu[0].CLDeviceVersion="1.1 CUDA"
clgpu[0].IsIntegratedCLGPU=0
clgpu[0].CLMemoryMB=1024
clgpu[0].CLName="GeForce GT 525M"
clgpu[0].CLVendor="NVIDIA Corporation"
clgpu[0].CLVendorID=4318
clgpu[0].CLDriverVersion="391.35"
clgpu[0].CLBandwidth=2.48656e+10
clgpu[0].CLCompute=65.3961
Typ licencji: Członkostwo
Numer seryjny: 90960758484303142131
GUIDBucket:Composite Core (enable_composite_core): onComposite Core GPU (comp_core_gpu): offComposite Core UI (comp_core_ui): offDocument Graph (enable_doc_graph): off
Folder aplikacji: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\
Tymczasowa ścieżka pliku: C:\Users\lukas\AppData\Local\Temp\
Magazyn programu Photoshop ma we/wy asynchroniczne włączony
Dyski magazynujące:
Startowy, 227,5 GB, 48,1 GB wolne
Wymagany folder wtyczek: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Required\Plug-ins\
Podstawowy folder wtyczek: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Plug-ins\

Zainstalowane składniki:
A3DLIBS.dll A3DLIB Dynamic Link Library 9.2.0.112
ACE.dll ACE 2020/05/06-01:42:24 79.620289 79.620289
AdbePM.dll PatchMatch 2020/05/26:23:18:05 1.620877 1.620877
AdobeLinguistic.dll Adobe Linguisitc Library 14.0.0.0
AdobeOwl.dll Adobe Owl 5.5.0
AdobePDFL.dll PDFL 2020/05/07-01:07:42 79.382206 79.382206
AdobePIP.dll Adobe Product Improvement Program 8.1.0.68.49183
AdobeSVGAGM.dll AdobeSVGAGM 79.620289 79.620289
AdobeXMP.dll Adobe XMP Core 2020/05/12-16:04:17 79.164460 79.164460
AdobeXMPFiles.dll Adobe XMP Files 2020/05/12-16:04:17 79.164460 79.164460
AdobeXMPScript.dll Adobe XMP Script 2020/05/12-16:04:17 79.164460 79.164460
adobe_caps.dll Adobe CAPS 10,0,0,6
AGM.dll AGM 2020/05/06-01:42:24 79.620289 79.620289
ahclient.dll AdobeHelp Dynamic Link Library 4.1.0.0
AID.dll AID DLL 1.0.0.7
AIDE.dll AIDE 2020/05/13-01:07:45 79.620495 79.620495
ARE.dll ARE 2020/05/06-01:42:24 79.620289 79.620289
AXE8SharedExpat.dll AXE8SharedExpat 2020/04/29-19:51:01 79.620005 79.620005
AXEDOMCore.dll AXEDOMCore 2020/04/29-19:51:01 79.620005 79.620005
Bib.dll BIB 2020/05/06-01:42:24 79.620289 79.620289
BIBUtils.dll BIBUtils 2020/05/06-01:42:24 79.620289 79.620289
boost_date_time.dll photoshopdva 12.1.0
boost_filesystem.dll photoshopdva 12.1.0
boost_system.dll photoshopdva 12.1.0
boost_threads.dll photoshopdva 12.1.0
CoolType.dll CoolType 2020/05/06-01:42:24 79.620289 79.620289
CRClient.dll Adobe Crash Reporter Client DLL 3.0.2.0
dnssd.dll Bonjour 3,0,0,2
dvaaccelerate.dll photoshopdva 12.1.0
dvaappsupport.dll photoshopdva 12.1.0
dvaaudiodevice.dll photoshopdva 12.1.0
dvacore.dll photoshopdva 12.1.0
dvacrashhandler.dll Adobe Audition CC 2017 10.0.0
dvamarshal.dll photoshopdva 12.1.0
dvamediatypes.dll photoshopdva 12.1.0
dvametadata.dll photoshopdva 12.1.0
dvametadataapi.dll photoshopdva 12.1.0
dvametadataui.dll photoshopdva 12.1.0
dvaplayer.dll photoshopdva 12.1.0
dvascripting.dll photoshopdva 12.1.0
dvatransport.dll photoshopdva 12.1.0
dvaui.dll photoshopdva 12.1.0
dvaunittesting.dll photoshopdva 12.1.0
dynamic-torqnative.dll Universal Extensibility Platform uxp-3.8.0.45
dynamiclink.dll photoshopdva 12.1.0
ExtendScript.dll ExtendScript 2019/07/29-10:07:31 82.2 82.2
icucnv64.dll International Components for Unicode Build gtlib_12.0.24171
icudt64.dll International Components for Unicode Build gtlib_12.0.24171
icuuc64.dll International Components for Unicode Build gtlib_12.0.24171
igestep30.dll IGES Reader 9.3.0.113
JP2KLib.dll JP2KLib 2020/04/28-11:43:26 79.274989 79.274989
libifcoremd.dll Intel(r) Visual Fortran Compiler 10.0 (Update A)
libiomp5md.dll Intel(R) OpenMP* Runtime Library 5.0
libmmd.dll Intel(R) C/C++/Fortran Compiler 19.0.0
LogSession.dll LogSession 8.1.0.68.49183
mediacoreif.dll photoshopdva 12.1.0
MPS.dll MPS 2020/05/06-01:42:24 79.620254 79.620254
pdfsettings.dll Adobe PDFSettings 1.07
Photoshop.dll Adobe Photoshop 2020 21.2
Plugin.dll Adobe Photoshop 2020 21.2
PlugPlugExternalObject.dll Adobe(R) CEP PlugPlugExternalObject Standard Dll (64 bit) 9.4.0
PlugPlugOwl.dll Adobe(R) CSXS PlugPlugOwl Standard Dll (64 bit) 9.4.0.146
PSCloud.dll 1.0.0.1
PSViews.dll Adobe Photoshop 2020 21.2
ScCore.dll ScCore 2019/07/29-10:07:31 82.2 82.2
SVGRE.dll SVGRE 79.620289 79.620289
svml_dispmd.dll Intel(R) C/C++/Fortran Compiler 19.0.0
tbb.dll Intel(R) Threading Building Blocks for Windows 2019, 0, 2019, 0410
tbbmalloc.dll Intel(R) Threading Building Blocks for Windows 2019, 0, 2019, 0410
TfFontMgr.dll FontMgr 9.3.0.113
TfKernel.dll Kernel 9.3.0.113
TFKGEOM.dll Kernel Geom 9.3.0.113
TFUGEOM.dll Adobe, UGeom© 9.3.0.113
VulcanControl.dll Vulcan Application Control Library 6.0.0.14
VulcanMessage5.dll Vulcan Message Library 6.0.0.14
WinRTSupport.dll Adobe Photoshop Windows RT Support 21.0.0.0
WRServices.dll WRServices Build 15.3.0.24640 15.3.0.24640
wu3d.dll U3D Writer 9.3.0.113
Unified Extensibility Platform uxp-3.8.0.45


Wtyczki wymagane:

Adaptacyjny szeroki kąt 21.2 — z pliku “Adaptive Wide Angle.8bf”
Akcentowane krawędzi 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Akwarele 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Blask neonu 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Błyszczące krawędzie 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
BMP 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Bryły 3D 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Bryzganie 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Camera Raw 13.0 — z pliku “Camera Raw.8bi”
Chmury 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “Clouds.8bf”
Chmury różnicowe 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “Clouds.8bf”
Chrom 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Ciemne kreski 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Cienkopis 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Cineon 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “Cineon.8bi”
Dicom 21.2 — z pliku “Dicom.8bi”
Dodanie tekstury 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Eazel Acquire 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “EazelAcquire.8ba”
Eksportowanie tabel wyszukiwania kolorów 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “Export3DLUT.8be”
Entropia 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “statistics.8ba”
Fala 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Falowanie 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Filtr Camera Raw 13.0 — z pliku “Camera Raw.8bi”
Filtr do kadrowania i prostowania zdjęć 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Filtr Pakiet obrazów 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “ChannelPort.8bf”
Flara obiektywu 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Foliowanie 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Format IFF 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Formowanie 21.2 — z pliku “Liquify.8bf”
Fresk 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Gąbka 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Galeria filtrów 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Halide Bottlenecks 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “HalideBottlenecks.8bx”
HDRMergeUI 21.2 — z pliku “HDRMergeUI.8bf”
HSB/HSL 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
IGES 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “U3D.8bi”
Inteligentne rozmycie 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
JPEG 2000 21.2 — z pliku “JPEG2000.8bi”
Kadrowanie i prostowanie zdjęć 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “CropPhotosAuto.8li”
Kolorowanie kredkami 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kolory NTSC 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “NTSC Colors.8bf”
Kontury tuszem 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Korekcja obiektywu 21.2 — z pliku “Lens Correction.8bf”
Kreda i &węgiel 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kredka Conte 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kreskowanie 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Krystalizacja 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Kserokopia 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kurtoza 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “statistics.8ba”
Łatki 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Maksimum 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “statistics.8ba”
Maźnięcia farbą 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Mediana 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “statistics.8ba”
Mezzotinta 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Minimum 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “statistics.8ba”
Mokry papier 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Morskie fale 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Napylone linie 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Obsługa skryptów 21.2 — z pliku “ScriptingSupport.8li”
Obsługa WIA 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “WIASupport.8li”
Obsługa wieloprocesorowa 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “MultiProcessor Support.8bx”
Odchylenie standardowe 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “statistics.8ba”
OpenEXR 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Operacje w Matlabie 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “ChannelPort.8bf”
Papier listowy 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Pastele 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
PCX 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “PCX.8bi”
Pixar 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “Pixar.8bi”
Płytki 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Płytki mozaiki 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Pociągnięcia pod kątem 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Podkład 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Podstawa pomiaru 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “MeasurementCore.8me”
Portable Bit Map 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “PBM.8bi”
Posteryzacja krawędzi 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Poszarpane krawędzie 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
PRC 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “U3D.8bi”
Przemieszczanie 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Punkt zbiegu 21.2 — z pliku “VanishingPoint.8bf”
Punktylizacja 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Radiance 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “Radiance.8bi”
Rastrowanie półtonu.. 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Redukcja potrząśnięć 21.2 — z pliku “Shake Reduction.8bf”
Relief 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Rozmycie promieniste 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Rozmycie soczewkowe 21.2 — z pliku “Lens Blur.8bf”
Ścieżki do Illustratora 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Ścinanie 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Ściśnięcie 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Sferyzacja 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Siatka pęknięć na filmie 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Siatka wyszukiwania kolorów renderowania 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “Export3DLUT.8be”
Skośność 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “statistics.8ba”
Smużenie 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Solaryzacja 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “Solarize.8bf”
Spaces 21.2 — z pliku “Spaces.8li”
Spękalina 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Średnia 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “Average.8bf”
Średnia arytmetyczna 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “statistics.8ba”
Stempel 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Suchy pędzel 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Sumi-e 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Sumowanie 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “statistics.8ba”
Szkło 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Szpachla malarska 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Sztukateria 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Targa 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
U3D 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “U3D.8bi”
Układy FastCore 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “FastCore.8bx”
Układy MMXCore 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “MMXCore.8bx”
Usuń przeplot 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Wariancja 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “statistics.8ba”
WBMP 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “WBMP.8bi”
Węgiel drzewny 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Wiatr 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Wirówka 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Witraż 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Włókna 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Współrzędne biegunowe 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Wycinanka 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Wzór rastra 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Zakres 21.2 (20200922.r.323 2020/09/22: 8e8e91e8543) — z pliku “statistics.8ba”
Zapisz dla Internetu 21.2 — z pliku “Save for Web.8be”
Ziarno 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Ziarno błony fotograficznej 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Zmiękczona poświata 21.2 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Zygzak 21.2 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”

Wtyczki opcjonalne i wtyczki innych firm: BRAK


Powielone i wyłączone wtyczki: BRAK


Wtyczki, których wczytanie nie powiodło się: BRAK

Roszerzenia Unified Extensibility Platform:

com.adobe.ccx.start 3.4.2.5 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Required\UXP/\com.adobe.ccx.start\”
CDO: 1.64.3
CmdN: 1.3.4
CDP: 1.91.4
com.adobe.photoshop.exportAs 0.1.0.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.exportAs\”

com.adobe.photoshop.personalization 1.0.0.0 — z pliku „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Required\UXP/\com.adobe.photoshop.personalization\”


Rozszerzenia:

Biblioteki 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_9_275\index.html”
com.adobe.stock.panel.licensing 0.1.0 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Required\CEP\extensions\com.adobe.stock.panel.licensing\index.html”
Nowy Dokument 3.4.0 — z pliku “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.ccx.fnft-3.4.0\fnft.html?v=3.4.0.16”
com.adobe.inapp.typekit.purchase 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_9_275\purchaseTypekit.html”
Strona główna 2.14.0 — z pliku “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.ccx.start-2.14.0\index.html?v=2.14.0.22”
com.adobe.stock.panel.licensing-embedded 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_9_275\extensions\stock-panel-licensing\index.html”
com.adobe.capture.extension 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_9_275\extensions\capture\capture.html”
Motywy Adobe Color 6.1.0 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Required\CEP\extensions\com.adobe.KulerPanel.html\index.html”
Eksportowanie jako 4.8.12 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
Eksportowanie jako 4.8.12 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”

Zainstalowane urządzenia TWAIN: BRAK

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Most Valuable Participant ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

I see something that confuses me it tickles my funny bone.

 

glgpu[0].GLName="Intel(R) HD Graphics 3000"
glgpu[0].GLVendor="NVIDIA Corporation"

glgpu[0].GLDriverVersion="?"

glgpu[0].GLRenderer="GeForce GT 525M/PCIe/SSE2"

glgpu[0].GLDriver="?"
glgpu[0].GLDriverDate="?"

JJMack

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
New Here ,
Nov 12, 2020

Copy link to clipboard

Copied

I am having exactly the same issue. I believe that Photoshop automatically upgraded quite recently. If I attempt to open an image I receive the following message, "Could not complete your request because of a program error". I cannot even close Photoshop, the only way to do this is to close down my computer. I work on a PC using Windows 10, Lightroom works fine.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Nov 12, 2020 0
Community Beginner ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

When I load, for example, a photo, when I want to create a new document and even when I want to close Photoshop, I have this message on version 22 and version 21.4.2 works normally

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
New Here ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Looks like you might be missing your graphic card driver file or Photoshop v. 22.0 (2021) isn't reading graphics card and v. 21.2.4 (2020) is. That's what it seems like to me, I;m no expert as I appear to be having the exact same issue with Photoshop 2021 and not 2020 except I am not having issues with my graphics card.

 

 

glgpu[0].GLDriverVersion="?"

glgpu[0].GLRenderer="GeForce GT 525M/PCIe/SSE2"

glgpu[0].GLDriver="?"
glgpu[0].GLDriverDate="?"

 

Mine reads as follows:

glgpu[0].GLVersion="4.0"
glgpu[0].IsIntegratedGLGPU=1
glgpu[0].GLMemoryMB=1792
glgpu[0].GLName="Intel(R) HD Graphics"
glgpu[0].GLVendor="INTEL"
glgpu[0].GLDriverVersion="10.18.10.4252"
glgpu[0].GLDriver="igdumdim64.dll,igd10iumd64.dll,igd10iumd64.dll"
glgpu[0].GLDriverDate="20150710000000.000000-000"
glgpu[0].GLRenderer="Intel(R) HD Graphics"
glgpu[0].HasGLNPOTSupport=1
glgpu[0].CanCompileProgramGLSL=1
glgpu[0].GLFrameBufferOK=1
clgpu[0].CLPlatformVersion="OpenCL 1.2 "
clgpu[0].CLDeviceVersion="1.2"
clgpu[0].IsIntegratedCLGPU=1
clgpu[0].CLMemoryMB=1414
clgpu[0].CLName="Intel(R) HD Graphics"
clgpu[0].CLVendor="INTEL"
clgpu[0].CLBandwidth=1.200000e+10
clgpu[0].CLCompute=24.112015

 

I hope this helps you understand what I'm trying to inform you.

Jo

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Most Valuable Participant ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

And your driver is 5 years old WOW  5/7/2015

glgpu[0].GLDriverDate="20150710000000.000000-000"

JJMack

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Most Valuable Participant ,
Oct 26, 2020

Copy link to clipboard

Copied

GeForce GT 525M is like 9 years old. https://helpx.adobe.com/photoshop/kb/photoshop-cc-gpu-card-faq.html 

 

image.png

 My Nvidia Quadro K2200 is 6 years old and seems the work OK.  I can stlll fall back to CS6 untill Adobe kills that off. One doe not have to install Photoshop 2021....

 

JJMack

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Oct 26, 2020 0
Community Beginner ,
Nov 12, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Cool! Maybe the district will just run out and buy me all now computers for my lab... *pfffft*

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Nov 12, 2020 0
Community Beginner ,
Nov 12, 2020

Copy link to clipboard

Copied

Same. AND the update keeps forcing itself on my entire computer lab, even after I set it to stop auto updating.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Nov 12, 2020 0