Why do changes in RH not get into my final output?

Apr 24, 2015

Copy link to clipboard

Copied

RH 9.02.271

On Windows 7 64-bit

On Windows Vista 32-bit Virtual Machine

Hi RoboHelpers,

I've been using RH 9 for many years now, and have a problem I can't explain.

We got our main project back from our translators and I started building and testing our chm output.

On one topic, we have this portion of correct RH content:

However, in the chm output, it looks like this:

Notice that the image, caption, and step 2 are missing. It simply ends after the first item. All text to the end of the topic, including the footer is missing.

The HTML for the topic, insofar as I can tell, is fine:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<meta name="topic-check-list" content="First Draft,Added To TOC,Links,Index keywords,Images,Tested" />

<meta name="topic-status" content="Complete" />

<meta name="template" content="Standard.htt" />

<meta name="build tags" content="Pcdmis" />

<meta name="generator" content="Adobe RoboHelp 9" />

<title>ACR3: Krok 5 - Proveďte první ruční zásah</title>

<link rel="StyleSheet" href="../Pcdmis40.css" type="text/css" />

</head>

<body>

<h4>Krok 5 - Proveďte první ruční zásah</h4>

<p class="BodyText">Při zahájení procesu kalibrace vás řada oken se zprávami

povede procesem měření, kdy se zaznamenají dvě polohy a změří dva ruční

zásahy. K úplné definici orientace tohoto zásobníku v rovině XY stroje

jsou nutné tři zásahy.</p>

<p class="BodyText">Stojan MUSÍ BÝT vyrovnaný paralelně s osou X nebo Y.

Ruční zásahy lokalizují zásobník v prostoru stroje. Postupujte podle této

nápovědy a proveďte potřebné zásahy, jak ukazují obrázky pro každý zásah.</p>

<p class="BodyText">Renishaw poskytuje seřizovací kalibr se zásobníkem.

Proveďte první ruční zásah na horní ploše seřizovacícho měřidla vloženého

v portu 1. Použijte seřizovací měřidlo k provedení zásahů u portu 1 bez

nutnosti použít tělo sondy.</p>

<p class="Figure"><img src="ACR3_files/Setting_gauge_ACR3.jpg" alt="" border="0" /></p>

<p class="Caption">Seřizovací kalibr</p>

<p class="BodyText">Výzva k prvnímu ručnímu zásahu na horní část plochy:</p>

<div class="MsgBox">

    <div class="MsgBoxTitle">

        Zpráva PC-DMIS

    </div>

    <p>Odjistěte rychlospojku kloubu a odeberte sestavu sondy.</p>

    <p>Po odebrání sondy použijte ovladač k přesunu <?rh-ignored text="autojoint" ?>automatického

     kloubu nad středovou štěrbinu seřizovacího kalibru v portu 1.</p>

    <p>Pomalu spouštějte hlavu sondy, tak aby se <?rh-ignored text="autojoint" ?>automatický

     kloub právě dotkl horní plochy seřizovacího kalibru, který může být

     použit dle potřeby jako listová měrka. Dejte pozor, abyste během tohoto

     procesu nezměnili polohu ACR3.</p>

    <p>Jakmile je v poloze, klikněte na OK.</p>

</div>

<p class="Caption">Výzva k prvnímu ručnímu zásahu</p>

<ol type="1">

    <li><p class="BodyText">Použijte ovladač stroje k umístění automatického

     kloubu přímo na horní plochu seřizovacího kalibru, jak je vidět dole.</p></li>

</ol>

<p class="Figure" style="margin-left: 40px;"><img src="ACR3_files/First_manual_hit_ACR3.jpg"

                                                     alt="" style="border: none;"

                                                     border="0" /></p>

<p class="Caption" style="margin-left: 40px;">Automatický kloub umístěný

přímo na vrchu seřizovacího kalibru</p>

<ol start="2" type="1">

    <li><p class="BodyText">Jste-li připraveni provést první měření, klikněte

     na <span class="bold">OK</span> se sondou v poloze.</p></li>

</ol>

<p class="BodyText">V<a href="ACR3_Step_6_Take_Second_Manual_Hit.htm" title="Krok 6 - Proveďte druhý ruční zásah">

dalším kroku</a>, provedete druhý ruční zásah.</p>

<?rh-placeholder type="footer" ?>

</body>

</html>

Does anyone have any ideas why my content in the chm simply stops in the output?

In addition, something else seems to be going on. For example, as a test, I tried making a change to this topic and to some other topics and regenerated the help, but the changes never ended up in the test chm output. It's like the content is stuck during generation at some point in time and isn't refreshing, getting the latest. The RH source looks fine, but not the output. I've tried restarting my comp and regenerating and I get the same thing. What's strange though is that I created another test chm output with just the one above topic and excluding all others, and it shows the entire topic with the changes just fine.

Thanks in advance for any help or ideas.

I figured out the problem. (After the many hours I spent on this, it's always disheartening to figure out how easy the fix actually was. *rolls eyes*)

The issue was I had an old chm in the project folder root. If you have a chm in the root of your project directory, it uses that chm instead of what you built. I knew this, but had forgotten I had the bad chm in the root folder. So, I deleted the chm from the project root and regenerated the chm and viola, it worked! Thankfully, the problem is now solved. At least now I know what it is (or in this case I re-know). I just wish my brain had alerted me earlier to this. Such is life.

Thanks everyone for the help.

TOPICS
HTML

Views

275

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more

Why do changes in RH not get into my final output?

Apr 24, 2015

Copy link to clipboard

Copied

RH 9.02.271

On Windows 7 64-bit

On Windows Vista 32-bit Virtual Machine

Hi RoboHelpers,

I've been using RH 9 for many years now, and have a problem I can't explain.

We got our main project back from our translators and I started building and testing our chm output.

On one topic, we have this portion of correct RH content:

However, in the chm output, it looks like this:

Notice that the image, caption, and step 2 are missing. It simply ends after the first item. All text to the end of the topic, including the footer is missing.

The HTML for the topic, insofar as I can tell, is fine:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<meta name="topic-check-list" content="First Draft,Added To TOC,Links,Index keywords,Images,Tested" />

<meta name="topic-status" content="Complete" />

<meta name="template" content="Standard.htt" />

<meta name="build tags" content="Pcdmis" />

<meta name="generator" content="Adobe RoboHelp 9" />

<title>ACR3: Krok 5 - Proveďte první ruční zásah</title>

<link rel="StyleSheet" href="../Pcdmis40.css" type="text/css" />

</head>

<body>

<h4>Krok 5 - Proveďte první ruční zásah</h4>

<p class="BodyText">Při zahájení procesu kalibrace vás řada oken se zprávami

povede procesem měření, kdy se zaznamenají dvě polohy a změří dva ruční

zásahy. K úplné definici orientace tohoto zásobníku v rovině XY stroje

jsou nutné tři zásahy.</p>

<p class="BodyText">Stojan MUSÍ BÝT vyrovnaný paralelně s osou X nebo Y.

Ruční zásahy lokalizují zásobník v prostoru stroje. Postupujte podle této

nápovědy a proveďte potřebné zásahy, jak ukazují obrázky pro každý zásah.</p>

<p class="BodyText">Renishaw poskytuje seřizovací kalibr se zásobníkem.

Proveďte první ruční zásah na horní ploše seřizovacícho měřidla vloženého

v portu 1. Použijte seřizovací měřidlo k provedení zásahů u portu 1 bez

nutnosti použít tělo sondy.</p>

<p class="Figure"><img src="ACR3_files/Setting_gauge_ACR3.jpg" alt="" border="0" /></p>

<p class="Caption">Seřizovací kalibr</p>

<p class="BodyText">Výzva k prvnímu ručnímu zásahu na horní část plochy:</p>

<div class="MsgBox">

    <div class="MsgBoxTitle">

        Zpráva PC-DMIS

    </div>

    <p>Odjistěte rychlospojku kloubu a odeberte sestavu sondy.</p>

    <p>Po odebrání sondy použijte ovladač k přesunu <?rh-ignored text="autojoint" ?>automatického

     kloubu nad středovou štěrbinu seřizovacího kalibru v portu 1.</p>

    <p>Pomalu spouštějte hlavu sondy, tak aby se <?rh-ignored text="autojoint" ?>automatický

     kloub právě dotkl horní plochy seřizovacího kalibru, který může být

     použit dle potřeby jako listová měrka. Dejte pozor, abyste během tohoto

     procesu nezměnili polohu ACR3.</p>

    <p>Jakmile je v poloze, klikněte na OK.</p>

</div>

<p class="Caption">Výzva k prvnímu ručnímu zásahu</p>

<ol type="1">

    <li><p class="BodyText">Použijte ovladač stroje k umístění automatického

     kloubu přímo na horní plochu seřizovacího kalibru, jak je vidět dole.</p></li>

</ol>

<p class="Figure" style="margin-left: 40px;"><img src="ACR3_files/First_manual_hit_ACR3.jpg"

                                                     alt="" style="border: none;"

                                                     border="0" /></p>

<p class="Caption" style="margin-left: 40px;">Automatický kloub umístěný

přímo na vrchu seřizovacího kalibru</p>

<ol start="2" type="1">

    <li><p class="BodyText">Jste-li připraveni provést první měření, klikněte

     na <span class="bold">OK</span> se sondou v poloze.</p></li>

</ol>

<p class="BodyText">V<a href="ACR3_Step_6_Take_Second_Manual_Hit.htm" title="Krok 6 - Proveďte druhý ruční zásah">

dalším kroku</a>, provedete druhý ruční zásah.</p>

<?rh-placeholder type="footer" ?>

</body>

</html>

Does anyone have any ideas why my content in the chm simply stops in the output?

In addition, something else seems to be going on. For example, as a test, I tried making a change to this topic and to some other topics and regenerated the help, but the changes never ended up in the test chm output. It's like the content is stuck during generation at some point in time and isn't refreshing, getting the latest. The RH source looks fine, but not the output. I've tried restarting my comp and regenerating and I get the same thing. What's strange though is that I created another test chm output with just the one above topic and excluding all others, and it shows the entire topic with the changes just fine.

Thanks in advance for any help or ideas.

I figured out the problem. (After the many hours I spent on this, it's always disheartening to figure out how easy the fix actually was. *rolls eyes*)

The issue was I had an old chm in the project folder root. If you have a chm in the root of your project directory, it uses that chm instead of what you built. I knew this, but had forgotten I had the bad chm in the root folder. So, I deleted the chm from the project root and regenerated the chm and viola, it worked! Thankfully, the problem is now solved. At least now I know what it is (or in this case I re-know). I just wish my brain had alerted me earlier to this. Such is life.

Thanks everyone for the help.

TOPICS
HTML

Views

276

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Apr 24, 2015 0
Apr 24, 2015

Copy link to clipboard

Copied

Hi there

When you look at the Output View, are you seeing any issues?

If you examine the source code for the topic where the image fails to show, do you see that the image is actually being referenced?

Are you using Conditional Build Tags and Expressions?

Cheers... Rick

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Apr 24, 2015 0
Apr 25, 2015

Copy link to clipboard

Copied

Also try running File > W3C Compliance > Validate All.

Does this return any errors? (Warnings are fine, but errors can cause problems when you create output.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Apr 25, 2015 0
Apr 27, 2015

Copy link to clipboard

Copied

Hi Willam. Thanks for responding. This did find one error: There was an image on an entirely different topic that was missing a closing quotation mark for an image attribute. But there wasn't any error or warning on the topic in question.

I've fixed it and rebuilt the chm now. I very rarely use this validate option (in fact, I forgot it existed), but it looks like it might be a useful tool to correcting things.

Unfortunately, the chm still exhibits the same problems and it's still not accepting any changes made in the RH source.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Apr 27, 2015 0
Apr 27, 2015

Copy link to clipboard

Copied

Based on that gnarly code I'm seeing, I'm going to speculate that your translators may have inadvertently munged this particular HTML page.

Cheers... Rick

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Apr 27, 2015 0
Apr 27, 2015

Copy link to clipboard

Copied

I don't think so in this case. I say that because my initial post has the html code we got back from our translators and in RH it looks fine. The strange html above is merely what shows up in the chm output for some reason. Why the code appears that way in the chm output and not in the source is a mystery to me.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Apr 27, 2015 0
Apr 27, 2015

Copy link to clipboard

Copied

Have you tried genning WebHelp to see how that topic looks in the output?

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Apr 27, 2015 0
Apr 27, 2015

Copy link to clipboard

Copied

Hi Rick. I tried generating WebHelp, it worked fine. My changes are displayed as expected. So the problem appears to be something to related to the CHM output.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Apr 27, 2015 0
Apr 27, 2015

Copy link to clipboard

Copied

Hi Rick. Thanks for the quick reply.

Output view? - Yes, there are some HHC5003 errors for some missing images but nothing related to the topic or image in question that I can see.

Image referenced? - Yes, it's being referenced in the RH html properly. However, the html somehow gets corrupted in the chm file. In the chm file, if I right-click on the file and choose View | Source, there is some odd code though where that image should be (shown in red):

<ol type="1">

    <li><p

        class="BodyText" style="font-style: normal;">Použijte ovladač stroje k um&iacute;stěn&iacute; automatick&eacute;ho kloubu př&iacute;mo na horn&iacute; plochu seřizovac&iacute;ho kalibru, jak je vidět dole.</p></li>

</ol>

<p class="Figure" style="margin-left: 40px;><img src=" acr3_files="" /first_manual_hit_acr3.jpg"="" alt="" border="0" </p="" <p="" class="Caption" style="margin-left: 40px;" automatick="" &yacute;="" kloub="" um="" &iacute;stěn&yacute;="" p="" ř&iacute;mo="" na="" vrchu="" se="" řizovac&iacute;ho="" kalibru="" </p="" <ol="" start="2" type="1" <li="" <p="" class="BodyText" style="font-style: normal;" jste-li="" p="" řipraveni="" prov="" &eacute;st="" prvn="" &iacute;="" m="" ěřen&iacute;,="" klikn="" ěte="" na="" <span="" class="bold" ok="" </span="" se="" sondou="" v="" poloze.="" </p="" </li="" </ol="" <p="" class="BodyText" style="font-style: normal;" v="" <a="" href="ACR3_Step_6_Take_Second_Manual_Hit.htm" title="Krok 6 - Proveďte druh&yacute; ručn&iacute; z&aacute;sah" dal="" &scaron;&iacute;m="" kroku="" </a="" ,="" provedete="" druh="" &yacute;="" ru="" čn&iacute;="" z="" &aacute;sah.</p="" <?rh-placeholder="" type="footer" ?="">

</body>

</html>

Very weird.

Conditional Build Tags? - None on this topic.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Apr 27, 2015 0
Apr 27, 2015

Copy link to clipboard

Copied

I just had somewhat of a breakthrough. In a test SSL, I set all the conditional build tags to None and rebuilt the chm, and the contents come in fine. So, somewhere, some CBT is causing an issue that's corrupting the chm. I'll do some more testing excluding CBTs one at a time to see which one it fails on.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Apr 27, 2015 0
Apr 27, 2015

Copy link to clipboard

Copied

I figured out the problem. (After the many hours I spent on this, it's always disheartening to figure out how easy the fix actually was. *rolls eyes*)

The issue was I had an old chm in the project folder root. If you have a chm in the root of your project directory, it uses that chm instead of what you built. I knew this, but had forgotten I had the bad chm in the root folder. So, I deleted the chm from the project root and regenerated the chm and viola, it worked! Thankfully, the problem is now solved. At least now I know what it is (or in this case I re-know). I just wish my brain had alerted me earlier to this. Such is life.

Thanks everyone for the help.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Apr 27, 2015 0
Apr 27, 2015

Copy link to clipboard

Copied

LOL, glad you sorted it!

So many times in these forums folks will say they aren't seeing changes and so many times it ends up being the exact condition you describe. They are looking at an old version of the content. Yet they seem irritated if we suggest that this may be the case!

Cheers... Rick

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Apr 27, 2015 0
Apr 27, 2015

Copy link to clipboard

Copied

Heh. I would've *loved* for someone to have suggested what was causing this early on. I appreciate the help you and Willam gave. It's nice to have good helpers like you on these forums. Even though I found out the problem on my own, your post did help me start looking in the right direction by wondering why it worked fine in WebHelp output. Anyway, Keep it up.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community Guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
Reply
Loading...
Apr 27, 2015 0