• Global community
  • Language:
   • Deutsch
   • English
   • Español
   • Français
   • Português
 • 日本語コミュニティ
  Dedicated community for Japanese speakers
 • 한국 커뮤니티
  Dedicated community for Korean speakers
Exit
0

Doporučená HW konfigurace PC pro střih videa

New Here ,
May 12, 2017 May 12, 2017

Copy link to clipboard

Copied

Dobrý den,

už delší čas řešíme stále se vracející problém s HW nedostatečností pro střih videa a to i po upgradu PC.

Nároky se stále zvyšují a to jak na již zmiňovaný HW PC, tak samozřejmě i na formáty pořizované moderními

kamerami. Chápu, že to spolu úzce souvisí, a proto bych se rád zeptal, co nejvíce ovlivňuje výkon při střihu

videa v Adobe Premiere CC2017. Je to procesor? RAM? Grafická karta? Co má největší prioritu? Je lepší AMD

s OpenCL nebo nVidia s CUDA a je v tom veliký rozdíl? Momentálně máme ve studiu pracovní stanici HP Z440

s grafickou kartou AMD FirePro W5100, CPU Intel Xeon E5-1620 (8 jader - 3,5 GHz) a 16 GB RAM. Nejčastěji

pracujeme s video formáty .MXF ve full HD rozlišení 50p. Při multi-camovém střihu, kde by byly i jen

tři kamery- tři stopy s tímto formátem, PC totálně nezvládá a je nutné soubory překonvertovat do nižších formátů.

Budu rád za každou radu a za každý tip. Předem mockrát děkuji a přeji hezký den.

Hello,

For a long time, we've been solving the ever-recurring problem with HW inadequacy for editing videos, even after upgrading the PC.
Claims are increasing, both on the already mentioned HW PC and, of course, on the formats made by modern Cameras.

I understand that this is closely related, so I'd like to ask you how much the editing performance affects Videos in Adobe Premiere CC2017.

Is it a processor? RAM? Graphic card? What is the top priority? Better AMD With OpenCL or nVidia with CUDA and is there a big difference?

We currently have a HP Z440 workstation in the studio With AMD FirePro W5100 graphics card, Intel Xeon E5-1620 CPU (8 kernels - 3.5 GHz)

and 16 GB of RAM. Most often We work with .MXF video formats in full HD resolution of 50p. In multi-cam editing, where they would be just
Three cameras - three tracks with this format, the PC is totally unmanageable, and the files must be converted to lower formats.

I will be happy for every advice and every tip. Thank you in advance and wish a nice day.

Views

776

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Expert ,
May 12, 2017 May 12, 2017

Copy link to clipboard

Copied

LATEST

I moved this to the Hardware Forum.

Votes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines