• Global community
  • Language:
   • Deutsch
   • English
   • Español
   • Français
   • Português
 • 日本語コミュニティ
  Dedicated community for Japanese speakers
 • 한국 커뮤니티
  Dedicated community for Korean speakers

Filtr formowanie nie uruchamia się z powodu błędu dyskowego.

New Here ,
Nov 11, 2022 Nov 11, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Nie mogę uruchomić filtru formowanie , ponieważ występuje błąd dyskowy. Cokolwiek to znaczy. Scratch disk nie jest zapełniony, ponad 100 GB wolne jest. Jedynie karta graficzna ma pamieć vram 1 GB, powinno być 1,5 GB. Czy to może być powodem?

TOPICS
Windows

Views

112

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Expert ,
Nov 11, 2022 Nov 11, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Start by resetting the preferences:

 

Preferences in Photoshop

 

Other than that the Liquify filter not loading typically indicates a misconfiguration in the graphics card, so try updating the graphics driver. In your case also check the various hardware acceleration options in the PS preferences and turn off stuff like native canvas. Your card doesn't really meet the requirements, but with toned down settings it should work on a general level. Finally try to access the filter with the Alt key held down to revert to legacy mode without GPU functions.

 

Mylenium

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Community Expert ,
Nov 11, 2022 Nov 11, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Go to Photoshop Help Menu/System info and copy/paste details here.

It could be more than just your VRAM affecting your PS.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
New Here ,
Nov 12, 2022 Nov 12, 2022

Copy link to clipboard

Copied

LATEST

Wersja programu Adobe Photoshop: 24.0.0 20221013.r.59 3a3d761 x64
Liczba uruchomień: 22
System operacyjny: Windows 10 64 bity
Wersja: 10 10.0.19044.2251
Architektura systemu: Intel rodzina CPU:6, Model:10, Stopień:9 z MMX, SSE Integer, SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX
Fizyczny licznik procesora: 4
Szybkość procesora: 3193 MHz
Wbudowana pamięć: 16339 MB
Wolna pamięć: 13452 MB
Pamięć dostępna dla programu Photoshop: 12047 MB
Pamięć używana przez program Photoshop: 90 %
Moduł obsługi awarii: Adobe
DCX Version: 6.7.2
SAM SDK Version: 2.0.0-main.1415
ACP.local Status:
- SDK Version: 2.7.1.2
- Core Sync Status: Reachable and compatible
- Core Sync Running: 5.17.9.1
- Min Core Sync Required: 4.3.66.28
Wersja zestawu SDK klienta aktywnej edycji: 3.91.3
Poświadczenia zawartości są niedostępne
Obszar roboczy Manta: Wł.
Warstwy aliasów: Wył.
Paleta modyfikatorów: Wł.
Światła długie: Wł.
Rozmiar płytki obrazu: 1028K
Poziomy pamięci podręcznej obrazu: 8
Podgląd czcionki: Średnia
Wersja HarfBuzz: 4.3.0
TextEngine: Jednolity mechanizm tekstowy
======= GPU
Stabilny natywny interfejs API: Prawda
Stabilny interfejs API OpenGL: Prawda
Stabilny interfejs API OpenCL: Prawda
Renderowanie wypaczania D3D12: Prawda
GPUDeny: 0
GPUForce: 0
useGPU: 0
useOpenCL: 0
isGPUCapable: 0
GPUName: AMD Radeon HD 7800 Series
GPUVendor: AMD
IsNativeGPUCapable: 1
IsOpenGLGPUCapable: 1
IsOpenCLGPUCapable: 1
HasSufficientRAM: 0
GPU accessible RAM: 1,052 MB
Required GPU accessible RAM: 1,500 MB
UseGraphicsProcessorChecked: 1
UseOpenCLChecked: 1
Windows remote desktop: 0
Monitor: 1
Granice ekranu: góra= 0, lewa strona= 0, dół= 1080, prawa strona= 1920
------- Sniffer output
[0 ms]
Launch GPUSnifferThread

[1 ms]
Start RunAllAPIs

[1 ms]
"C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2023\sniffer.exe" -baseTimeMS=105441381 -comment=Photoshop Version: Adobe Photoshop 24.0.0 20221013.r.59 3a3d761 x64

[1540 ms]
Start sniffer 2022-11-12 20:50:37
# Photoshop Version: Adobe Photoshop 24.0.0 20221013.r.59 3a3d761 x64
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2023\sniffer.exe -baseTimeMS=105441381 -comment=Photoshop Version: Adobe Photoshop 24.0.0 20221013.r.59 3a3d761 x64

{112 ms}
Start platform native
# displays: 1
Display 0
Display: \\.\DISPLAY1
Main: TRUE
Built in: FALSE
Stereo: FALSE
Bounds: (0, 0) -> (1,920, 1,080)
Dimensions: (1,920 1,080)
Physical size: (0 0)
Pixel size: (0 0)
Dynamic range: (0 1)
Potential dynamic range: (0 1)
Reference dynamic range: (0 0)
Attached Device: (DeviceID name=AMD Radeon HD 7800 Series index=0 preferred=1)

# devices: 1
Device 0
Name: AMD Radeon HD 7800 Series
Preferred: TRUE
Power Envelope: UNKNOWN
Attachment: UNKNOWN
# attached displays: 1
\\.\DISPLAY1
GPU accessible RAM: 1,052 MB
VRAM: 1,052 MB
Dedicated System RAM: 0 MB
Shared System RAM: 8,566 MB
API version: 12.0 (12.0)
Device version: 12.0 (12.0)
Vendor name: AMD
Driver date: 2022-08-02 000000.000000-000
Driver age: 3 months
Driver version: 27.20.20913.2000
Supports UMA: UNSUPPORTED
D3D-ID: 26649
End platform native
{458 ms}

{458 ms}
Start platform OpenGL
# displays: 1
Display 0
Display: \\.\DISPLAY1
Main: TRUE
Built in: FALSE
Stereo: FALSE
Bounds: (0, 0) -> (1,920, 1,080)
Dimensions: (1,920 1,080)
Physical size: (0 0)
Pixel size: (0 0)
Dynamic range: (0 1)
Potential dynamic range: (0 1)
Reference dynamic range: (0 0)
Attached Device: (DeviceID name=AMD Radeon HD 7800 Series index=0 preferred=1)

# devices: 1
Device 0
Name: AMD Radeon HD 7800 Series
Preferred: TRUE
Power Envelope: INTEGRATED
Attachment: UNKNOWN
# attached displays: 1
\\.\DISPLAY1
GPU accessible RAM: 1,052 MB
VRAM: 1,052 MB
Dedicated System RAM: 0 MB
Shared System RAM: 8,566 MB
API version: 4.6 (4.6.14830 Compatibility Profile Context 22.6.1 27.20.20913.2000)
Device version: 4.6 (4.6.14830 Compatibility Profile Context 22.6.1 27.20.20913.2000)
Vendor name: AMD
Driver date: 2022-08-02 000000.000000-000
Driver age: 3 months
Driver version: 27.20.20913.2000
GLSL version: 4.60 (4.60)
End platform OpenGL
{689 ms}

{689 ms}
Start platform OpenCL
# displays: 0

# devices: 1
Device 0
Name: Pitcairn
Preferred: TRUE
Power Envelope: DISCRETE
Attachment: UNKNOWN
# attached displays: 0
GPU accessible RAM: 1,073 MB
VRAM: 1,073 MB
Dedicated System RAM: 0 MB
Shared System RAM: 0 MB
API version: 2.1 (OpenCL 2.1 AMD-APP (3240.7))
Device version: 1.2 (OpenCL 1.2 AMD-APP (3240.7))
Vendor name: AMD
Driver date: UNKNOWN
Driver age: UNKNOWN
Driver version: UNKNOWN
Bandwidth: 112 GB / s
Compute score: 804.661
Device name string: Pitcairn
Device vendor string: Advanced Micro Devices, Inc.
Platform name string: AMD Accelerated Parallel Processing
Platform vendor string: Advanced Micro Devices, Inc.
End platform OpenCL
{1442 ms}

Exit code kExitNormal
End sniffer 2022-11-12 20:50:38
[kStatusNormal, kExitNormal]

[1540 ms]
Finish RunAllAPIs

[2931 ms]
Start GetSnifferResult

[2931 ms]
Finish GetSnifferResult

------- Sniffer output
======= GPU
Typ licencji: Członkostwo
Numer seryjny: 96040484200352790745
GUIDBucket:
Composite Core (enable_composite_core): on
Composite Core GPU (comp_core_gpu): off
Composite Core Threads (MultithreadedCompositing): off
Composite Core UI (comp_core_ui): off
Composite Core Feature Prefs (CompCoreFeaturePrefs): off
Document Graph (enable_doc_graph): off

Folder aplikacji: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2023\
Tymczasowa ścieżka pliku: C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\
Magazyn programu Photoshop ma we/wy asynchroniczne włączony
Dyski magazynujące:
C:\, 223,0 GB, 104,9 GB wolne
Folder wtyczek wymaganych: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2023\Required\Plug-ins\
Folder wtyczek podstawowych: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2023\Plug-ins\

Zainstalowane składniki:
A3DLIBS.dll A3DLIB Dynamic Link Library 9.2.0.112
ACE.dll ACE 2022/08/28-19:08:04 79.bead9cf 79.bead9cf
AdobeLinguistic.dll Adobe Linguisitc Library 353c9a5
AdobeOwl.dll Adobe Owl 5.5.0
AdobePDFL.dll PDFL 2022/08/31-09:19:54 79.6dc3128 79.6dc3128
AdobePDFSettings.dll Adobe PDFSettings 1.07
AdobePIP.dll Adobe Product Improvement Program 8.2.0.16
AdobeSVGAGM.dll AdobeSVGAGM 79.d8ca6a0 79.d8ca6a0
AdobeXMP.dll Adobe XMP Core 2022/08/16-18:02:43 79.171c27f 79.171c27f
AdobeXMPFiles.dll Adobe XMP Files 2022/08/16-18:02:43 79.171c27f 79.171c27f
AdobeXMPScript.dll Adobe XMP Script 2022/08/16-18:02:43 79.171c27f 79.171c27f
adobe_caps.dll Adobe CAPS 10,0,0,6
AGM.dll AGM 2022/08/28-19:08:04 79.bead9cf 79.bead9cf
AID.dll AID DLL 1.0.0.33
AIDE.dll AIDE 2022/08/19-19:10:17 79.d7ba922 79.d7ba922
aifm.dll AIFM 1.0 23.68434
AILib.dll Adobe Illustrator 2023 27.0.0
aiport.dll AIPort 1.0 23.68434
ARE.dll ARE 2022/08/28-19:08:04 79.bead9cf 79.bead9cf
AXE8SharedExpat.dll AXE8SharedExpat 2022/08/17-05:51:28 79.43e459d 79.43e459d
AXEDOMCore.dll AXEDOMCore 2022/08/17-05:51:28 79.43e459d 79.43e459d
BIB.dll BIB 2022/08/28-19:08:04 79.bead9cf 79.bead9cf
BIBUtils.dll BIBUtils 2022/08/28-19:08:04 79.bead9cf 79.bead9cf
boost_chrono.dll photoshopdva 22.0.0
boost_date_time.dll photoshopdva 22.0.0
boost_filesystem.dll photoshopdva 22.0.0
boost_program_options.dll photoshopdva 22.0.0
boost_regex.dll photoshopdva 22.0.0
boost_system.dll photoshopdva 22.0.0
boost_threads.dll photoshopdva 22.0.0
CoolType.dll CoolType 2022/08/28-19:08:04 79.bead9cf 79.bead9cf
CRClient.dll Adobe Crash Reporter Client DLL 4.7.0.0
DirectML.dll DirectML Redistributable Library 1.8.0+211118-1842.1.dml-1.8.278eec2
dnssd.dll Bonjour 3,0,0,2
dvaaccelerate.dll photoshopdva 22.0.0
dvaappsupport.dll photoshopdva 22.0.0
dvaaudiodevice.dll photoshopdva 22.0.0
dvacore.dll photoshopdva 22.0.0
dvacrashhandler.dll Adobe Audition CC 2017 10.0.0
dvamarshal.dll photoshopdva 22.0.0
dvamediatypes.dll photoshopdva 22.0.0
dvametadata.dll photoshopdva 22.0.0
dvametadataapi.dll photoshopdva 22.0.0
dvametadataUI.dll photoshopdva 22.0.0
dvanet.dll photoshopdva 22.0.0
dvaplayer.dll photoshopdva 22.0.0
dvascripting.dll photoshopdva 22.0.0
dvatransport.dll photoshopdva 22.0.0
dvaui.dll photoshopdva 22.0.0
dvavulcansupport.dll photoshopdva 22.0.0
dynamic-torqnative.dll Unified Extensibility Platform uxp-6.3.3-1-7e78828
dynamiclink.dll photoshopdva 22.0.0
ExtendScript.dll ExtendScript 2022/08/18-12:50:45 82.4 82.4
filterport.dll FilterPort 1.1 O
icucnv69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
icudt69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
icuin69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
icuuc69.dll International Components for Unicode Build 13.1.a82691a
igestep30.dll IGES Reader 9.3.0.113
ippcc.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippcck0.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippccl9.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippccy8.dll ippCC. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Color Conversion. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippcore.dll core. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Core Library. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippcv.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippcvk0.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippcvl9.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippcvy8.dll ippCV. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Computer Vision. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippi.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippik0.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippil9.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippiy8.dll ippIP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Image Processing. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ipps.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippsk0.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippsl9.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippsy8.dll ippSP. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Signal Processing. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippvm.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippvmk0.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippvml9.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
ippvmy8.dll ippVM. Intel(R) Integrated Performance Primitives. Vector Math. 2021.6 (r0xbffe3c5b)
JP2KLib.dll JP2KLib 2022/08/17-19:10:18 79.7f05fe0 79.7f05fe0
libifcoremd.dll Intel(r) Visual Fortran Compiler 10.0 (Update A)
libiomp5md.dll Intel(R) OpenMP* Runtime Library 5.0
libmmd.dll Intel(R) C/C++/Fortran Compiler Mainline
libzip.dll photoshopdva 22.0.0
LogSession.dll LogSession 8.2.0.16
mediacoreif.dll photoshopdva 22.0.0
Microsoft.AI.MachineLearning.dll Microsoft® Windows® Operating System 1.11.20220318.2.b713855
mkl_avx2.2.dll Intel(R) oneAPI Math Kernel Library 2022.1
mkl_avx512.2.dll Intel(R) oneAPI Math Kernel Library 2022.1
mkl_core.2.dll Intel(R) oneAPI Math Kernel Library 2022.1
mkl_def.2.dll Intel(R) oneAPI Math Kernel Library 2022.1
mkl_mc3.2.dll Intel(R) oneAPI Math Kernel Library 2022.1
mkl_sequential.2.dll Intel(R) oneAPI Math Kernel Library 2022.1
mkl_vml_avx2.2.dll Intel(R) oneAPI Math Kernel Library 2022.1
mkl_vml_avx512.2.dll Intel(R) oneAPI Math Kernel Library 2022.1
mkl_vml_def.2.dll Intel(R) oneAPI Math Kernel Library 2022.1
mkl_vml_mc3.2.dll Intel(R) oneAPI Math Kernel Library 2022.1
MPS.dll MPS 2022/08/18-19:08:03 79.4e4cf9b 79.4e4cf9b
onnxruntime.dll Microsoft® Windows® Operating System 1.11.20220318.2.b713855
opencv_world452.dll OpenCV library 4.5.2
pdfport.dll PDFPort 2020/11/19-11:34:27 79.625377 79.625377
Plugin.dll Adobe Photoshop 2023 24.0
PlugPlugExternalObject.dll Adobe(R) CEP PlugPlugExternalObject Standard Dll (64 bit) 11.2.0
PlugPlugOwl.dll Adobe(R) CSXS PlugPlugOwl Standard Dll (64 bit) 11.2.0.100
PSCloud.dll 1.0.0.1
PSRes.dll Adobe Photoshop 2023 24.0
PSViews.dll Adobe Photoshop 2023 24.0
ScCore.dll ScCore 2022/08/18-12:50:45 82.4 82.4
sentry.dll Adobe-Sentry.dll 0.4.17
SVGRE.dll SVGRE 79.f6f03b6 79.f6f03b6
svml_dispmd.dll Intel(R) C/C++/Fortran Compiler Mainline
TfKernel.dll Kernel Geom 9.3.0.113
TFUGEOM.dll Adobe, UGeom© 9.3.0.113
utest.dll photoshopdva 22.0.0
VulcanControl.dll Vulcan Application Control Library 6.6.0.000
VulcanMessage5.dll Vulcan Message Library 6.6.0.000
WinRTSupport.dll Adobe Photoshop Windows RT Support 1.0.1.0
WRServices.dll WRServices Build 17.5.1.73e2151 17.5.1.73e2151
wu3d.dll U3D Writer 9.3.0.113
Unified Extensibility Platform uxp-6.3.3-1-7e78828
UPIC 2.5.0


Wymagane wtyczki:

Adaptacyjny szeroki kąt 24.0 — z pliku “Adaptive Wide Angle.8bf”
Akcentowane krawędzi 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Akwarele 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Blask neonu 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Błyszczące krawędzie 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
BMP 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Bryły 3D 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Bryzganie 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Camera Raw 15.0 — z pliku “Camera Raw.8bi”
Chmury 24.0 — z pliku “Clouds.8bf”
Chmury różnicowe 24.0 — z pliku “Clouds.8bf”
Chrom 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Ciemne kreski 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Cienkopis 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Cineon 24.0 — z pliku “Cineon.8bi”
Dicom 24.0 — z pliku “Dicom.8bi”
Dodanie tekstury 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Eksportowanie tabel wyszukiwania kolorów 24.0 — z pliku “Export3DLUT.8be”
Entropia 24.0 — z pliku “statistics.8ba”
Fala 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Falowanie 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Filtr Camera Raw 15.0 — z pliku “Camera Raw.8bi”
Filtr do kadrowania i prostowania zdjęć 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Filtr Pakiet obrazów 24.0 — z pliku “ChannelPort.8bf”
Flara obiektywu 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Foliowanie 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Format IFF 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Formowanie 24.0 — z pliku “Liquify.8bf”
Fresk 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Gąbka 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Galeria filtrów 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Halide Bottlenecks 24.0 — z pliku “HalideBottlenecks.8bx”
HDRMergeUI 24.0 — z pliku “HDRMergeUI.8bf”
HSB/HSL 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
IGES 24.0 — z pliku “U3D.8bi”
Inteligentne rozmycie 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
JPEG 2000 24.0 — z pliku “JPEG2000.8bi”
Kadrowanie i prostowanie zdjęć 24.0 — z pliku “CropPhotosAuto.8li”
Kolorowanie kredkami 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kolory NTSC 24.0 — z pliku “NTSC Colors.8bf”
Kontury tuszem 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Korekcja obiektywu 24.0 — z pliku “Lens Correction.8bf”
Kreda i &węgiel 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kredka Conte 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kreskowanie 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Krystalizacja 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Kserokopia 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Kurtoza 24.0 — z pliku “statistics.8ba”
Łatki 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Maksimum 24.0 — z pliku “statistics.8ba”
Maźnięcia farbą 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Mediana 24.0 — z pliku “statistics.8ba”
Mezzotinta 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Minimum 24.0 — z pliku “statistics.8ba”
Mokry papier 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Morskie fale 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Napylone linie 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Obsługa skryptów 24.0 — z pliku “ScriptingSupport.8li”
Obsługa WIA 24.0 — z pliku “WIASupport.8li”
Obsługa wieloprocesorowa 24.0 — z pliku “MultiProcessor Support.8bx”
Odchylenie standardowe 24.0 — z pliku “statistics.8ba”
OpenEXR 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Operacje w Matlabie 24.0 — z pliku “ChannelPort.8bf”
Papier listowy 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Pastele 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
PCX 24.0 — z pliku “PCX.8bi”
Pixar 24.0 — z pliku “Pixar.8bi”
Płytki 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Płytki mozaiki 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Pociągnięcia pod kątem 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Podkład 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Podstawa pomiaru 24.0 — z pliku “MeasurementCore.8me”
Portable Bit Map 24.0 — z pliku “PBM.8bi”
Posteryzacja krawędzi 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Poszarpane krawędzie 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
PRC 24.0 — z pliku “U3D.8bi”
Przemieszczanie 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Punkt zbiegu 24.0 — z pliku “VanishingPoint.8bf”
Punktylizacja 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Radiance 24.0 — z pliku “Radiance.8bi”
Rastrowanie półtonu.. 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Relief 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Rozmycie promieniste 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Rozmycie soczewkowe 24.0 — z pliku “Lens Blur.8bf”
Ścieżki do Illustratora 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Ścinanie 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Ściśnięcie 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Sferyzacja 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Siatka pęknięć na filmie 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Siatka wyszukiwania kolorów renderowania 24.0 — z pliku “Export3DLUT.8be”
Skośność 24.0 — z pliku “statistics.8ba”
Smużenie 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Solaryzacja 24.0 — z pliku “Solarize.8bf”
SP Substance Suite NO VERSION — z pliku “MaterialSuite.8li”
Spękalina 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Średnia 24.0 — z pliku “Average.8bf”
Średnia arytmetyczna 24.0 — z pliku “statistics.8ba”
Stempel 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Substance NO VERSION — z pliku “MaterialFilter.8bf”
Suchy pędzel 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Sumi-e 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Sumowanie 24.0 — z pliku “statistics.8ba”
Szkło 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Szpachla malarska 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Sztukateria 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Targa 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
U3D 24.0 — z pliku “U3D.8bi”
Układy FastCore 24.0 — z pliku “FastCore.8bx”
Układy MMXCore 24.0 — z pliku “MMXCore.8bx”
Usuń przeplot 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Wariancja 24.0 — z pliku “statistics.8ba”
WBMP 24.0 — z pliku “WBMP.8bi”
Węgiel drzewny 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Wiatr 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Wirówka 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Witraż 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Włókna 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Współrzędne biegunowe 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”
Wycinanka 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Wzór rastra 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Zakres 24.0 — z pliku “statistics.8ba”
Zapisz dla Internetu 24.0 — z pliku “Save for Web.8be”
Ziarno 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Ziarno błony fotograficznej 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Zmiękczona poświata 24.0 — z pliku “Filter Gallery.8bf”
Zygzak 24.0 — z pliku “Standard MultiPlugin.8bf”

Wtyczki opcjonalne i innych firm: BRAK


Powielone i usunięte wtyczki: BRAK


Wtyczki, których nie można wczytać: BRAK

Roszerzenia Unified Extensibility Platform:

Home Screen (Wczytano) 6.0.0.31 — z pliku „C:\Program Files\Common Files\Adobe/UXP/Extensions\com.adobe.ccx.start-6.0.0\”
CDO: 1.127.1
CmdN: 1.14.4
CDP: 1.151.0
Projects: 1.4.8
Moment wczytania: 195 ms; zmiana czasu uruchamiania: 48 ms
ccx-timeline (Przygotowano) 3.1.2.0 — z pliku „Wymagany folder”
CCX Commenting UXP Webview (Wczytano) 25.5.1.0 — z pliku „Wymagany folder”
Moment wczytania: 17840 ms; zmiana czasu uruchamiania: 0 ms
CCX Sharesheet UXP (Przygotowano) 23.19.4.0 — z pliku „Wymagany folder”
Photoshop Cloud Value Dialog (Wczytano) 1.0.1.0 — z pliku „Wymagany folder”
Moment wczytania: 199 ms; zmiana czasu uruchamiania: 0 ms
Share Panel (Wczytano) 1.0.5.0 — z pliku „Wymagany folder”
Moment wczytania: 200 ms; zmiana czasu uruchamiania: 0 ms
CC Libraries Panel (Przygotowano) 3.21.13.0 — z pliku „C:\Program Files\Common Files\Adobe/CEP/Extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_21_13\”
CAPTURE: 2.0.41 STOCK: 4.0.2
Substance 3D (Przygotowano) 0.1.5.0 — z pliku „Wymagany folder”
Photoshop UXP Export-As (Przygotowano) 5.8.15.0 — z pliku „Wymagany folder”
Photoshop In App Messaging (Wczytano) 2.7.5.0 — z pliku „Wymagany folder”
Moment wczytania: 17840 ms; zmiana czasu uruchamiania: 0 ms
Photoshop Selection Feedback (Przygotowano) 0.5.0.0 — z pliku „Wymagany folder”
Plugins Panel (Przygotowano) 1.4.3.0 — z pliku „Wymagany folder”
IC popup message (Wczytano) 1.0.0.0
Moment wczytania: 7711 ms; zmiana czasu uruchamiania: 0 ms
Multilayer Protection (Wczytano) 1.0.0.0
Moment wczytania: 7712 ms; zmiana czasu uruchamiania: 0 ms
Discover Panel (Wczytano) 2.10.0.41 — z pliku „Wymagany folder”
Moment wczytania: 17842 ms; zmiana czasu uruchamiania: 1 ms
Content Credentials (Zarejestrowane) 0.32.22.0 — z pliku „Wymagany folder”
Neural Filters (Zarejestrowane) 1.14.7.0 — z pliku „Wymagany folder”

Rozszerzenia:

Biblioteki 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_21_13\index.html”
com.adobe.stock.panel.licensing-embedded 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_21_13\extensions\stock-panel-licensing\index.html”
com.adobe.capture.extension 2.0.41 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_21_13\extensions\capture\capture.html”
Eksportowanie jako 4.8.15 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2023\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
Eksportowanie jako 4.8.15 — z pliku “C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop 2023\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\index.html”
com.adobe.cclibraries.manager 1.0.0 — z pliku “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CC_LIBRARIES_PANEL_EXTENSION_3_21_13\manager.html”

Zainstalowane urządzenia TWAIN: BRAK

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines