• Global community
  • Language:
   • Deutsch
   • English
   • Español
   • Français
   • Português
 • 日本語コミュニティ
  Dedicated community for Japanese speakers
 • 한국 커뮤니티
  Dedicated community for Korean speakers
Exit
8

Idea lớn cho Firely

Community Beginner ,
Mar 13, 2024 Mar 13, 2024

Copy link to clipboard

Copied

Kính thưa ban lãnh đạo Adobe,

Tôi nghĩ các ngài nên nghe idea của tôi về Firely

Đây là app sử dụng rất tốt, ngoài rõ ràng, sạch sẽ thì app còn làm khá tốt ở việc làm xấu

Vậy nên các ngài nên sa thải hết đội ngũ Firely đi

Cần thiết kế Banner poster thì liên hệ cho tôi nhé

 

[Personal Information removed by moderator]

Idea No status
TOPICS
Audio and video , Desktop

Views

31

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
no replies

Have something to add?

Join the conversation