Błedy w tlumaczeniu PL

Explorer ,
Apr 21, 2022 Apr 21, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Lihgtroom classic 11.3

Windows 10

 

1. "Twórz" powinno być "Wywoływanie" (Develop)

2. "Woda" powinno być "Akwamaryn"

3. "Adobe Poziom" powinno być "Adobe Krajobraz" (Landscape=Krajobraz)

4. "Adobe Pionowo" powinno być "Adobe Portret" (Portrait=Portret)

5. "Upright" powinno być "Korekta perspektywy"

6. "Szczegół" powinno być "Szczegóły"

7. "Moduł biblioteki i skróty..." powinno być "Skróty modułu biblioteki..."

8. "$$$/AgBezels/KeyRemapping/MacCommand=Polecenie" powinno być "$$$/AgBezels/KeyRemapping/MacCommand=Command"

9. "$$$/AgBezels/KeyRemapping/WinControl=Sterowanie" powinno być "$$$/AgBezels/KeyRemapping/WinControl=Ctrl"

10. "$$$/AgDevelopShortcuts/Create_Virtual_Copy/Key=Polecenie + '" powinno być "$$$/AgDevelopShortcuts/Create_Virtual_Copy/Key=Ctrl + '"

11. "$$$/AgDevelopShortcuts/Rotate_left/Key=Polecenie + [" powinno być "$$$/AgDevelopShortcuts/Rotate_left/Key=Ctrl + ["

12. "$$$/AgDevelopShortcuts/Rotate_left/Key=Polecenie + ]" powinno być "$$$/AgDevelopShortcuts/Rotate_left/Key=Ctrl + ]"

13. "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/RotateLeftKey=Polecenie + [" powinno być "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/RotateLeftKey=Ctrl + ["

14. "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/RotateLeftKey=Polecenie + ]" powinno być "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/RotateLeftKey=Ctrl + ]"

15. "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/Zoom_in/Key=Polecenie + =" powinno być "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/Zoom_in/Key=Ctrl +="

16. "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/Zoom_in/Key=Polecenie + -" powinno być "$$$/AgLibrary/Help/Shortcuts/Zoom_in/Key=Ctrl + -"

17. "$$$/AgNavigator/ZoomRadios/FitToView=DOPASOWANIE" lepiej jak będzie "$$$/AgNavigator/ZoomRadios/FitToView=DOPASUJ"

 

Na razie takie błędy zauwazyłem

 

TOPICS
Windows

Views

176

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
LEGEND ,
Apr 22, 2022 Apr 22, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Moderators, @Rikk Flohr: Photography, please move into Bugs.

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Explorer ,
Apr 22, 2022 Apr 22, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Jestem tu nowy i bardzo bym prosił o pomoc gdzie mam te moje błędy zgłosić. 

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
LEGEND ,
Apr 23, 2022 Apr 23, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Google translation: " am new here and I would like to ask for help where I have to report my bugs. "

 

Bugs should be reported in the Bugs subsection of this forum. It looks like you've already posted a copy of this in Bugs, which is fine:

https://community.adobe.com/t5/lightroom-classic-bugs/p-polish-language-translation-errors/idi-p/128...

 

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
LEGEND ,
Apr 23, 2022 Apr 23, 2022

Copy link to clipboard

Copied

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Explorer ,
Apr 30, 2022 Apr 30, 2022

Copy link to clipboard

Copied

znalazłem jeszcze

18. "Szybkie programowanie" powinno być "Szybkie wyłowywanie"

19. "Zapisane ustawienie predefiniowane" powinno być "Zapisane Presety"

 

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Explorer ,
May 01, 2022 May 01, 2022

Copy link to clipboard

Copied

20. "Ogranicz do obrazu" powinno być "Dopasuj do obrazu"

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines
Explorer ,
May 05, 2022 May 05, 2022

Copy link to clipboard

Copied

LATEST

21. "nic nie sprawdzaj" powinno być "nic nie zaznaczaj"

22. "Ustawienia domyslne (Presety)", " ustawienia predefiniowane" powinny zostac jako "Presety" jest tu sporo pomyłek raz są ustawienia domyslne raz predefiniowane lepiej jak by zostalo Presety

Likes

Translate

Translate

Report

Report
Community guidelines
Be kind and respectful, give credit to the original source of content, and search for duplicates before posting. Learn more
community guidelines